Planuojami susitikimai įstaigoje

Šiuo metu įstaigos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų) susitikimų, kuriuose, be įstaigos darbuotojų, dalyvautų ir kiti privačių interesų turintys asmenys, nėra numatoma.

Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 30 d. 09:00