Viktoras Davidenko

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 
Pagrindinės 2019 metų veiklos užduotys:

  1. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas.
  2. Saugus ir veiksmingas įstaigos valdymas.
  3. Suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygų gerinimas.
  4. Suimtųjų ir nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas.
  5. Duomenų valdymo programų tobulinimas ir plėtra.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 19 d. 13:36