Josif Rutkovskij

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. turėti B, C, E kategorijų vairuotojo pažymėjimą;

5.3. būti pareigingam;

5.4. turėti Sveikatos apsaugos ministerijos periodinio vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymėjimą;

5.5. žinoti automobilio mazgų įrangą, jų darbo principus, sugebėti atlikti einamąjį remontą.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. prieš išvykstant į reisą, patikrina automobilio techninę būklę, ypatingą dėmesį atkreipiant į vairo sistemą, stabdžius, apšvietimą, signalizaciją, durų užraktus, užtikrinant, kad automobilis išvykdamas į reisą būtų techniškai tvarkingas;

6.2. pastebėjus automobilio techninių mazgų gedimus, nedelsiant nutraukia darbus (jeigu to reikalauja Kelių eismo taisyklės), praneša vyresniajam specialistui, atsakingam už autotransportą, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų;

6.3. vairuojant transporto priemonę, vairuotojas privalo gerai žinoti Kelių eismo taisykles ir su savimi turėti: vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo ir valstybinės techninės apžiūros dokumentus, draudimo dokumentą, kelionės lapą, krovinio vežimo dokumentus, vykdant Kelių eismo taisyklių reikalavimus;

6.4. vairuotojas kontroliuoja pakrovimo ir iškrovimo darbus, siekiant užtikrinti saugų krovinio transportavimą;

6.5. nurašo degalus pagal galiojančias normas, siekiant užtikrinti norminių aktų reikalavimus;

6.7. netransportuoti krovinių, kurių svoris arba gabaritai neatitinka Kelių eismo taisyklių ir automobilio techninių charakteristikų reikalavimų, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų;

6.8. gali būti iškviestas į darbo vietą po darbo dienos ar poilsio ir švenčių dienomis vykdant specialius įstaigos administracijos nurodymus;

6.9. prižiūri, kad transporto priemonės salonas bei kėbulas būtų švarus;

6.10. nepalieka transporto priemonės be priežiūros už įstaigos teritorijos ribų;

6.11. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:33