Josif Rutkovskij

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti vidurinį išsilavinimą;

3.2. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

3.3. turėti B ir C vairuotojo kategorijos pažymėjimą;

3.4. turėti sveikatos patikrinimo pažymėjimą;

3.5. žinoti automobilio priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, mazgų sandarą ir veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui, techninio aptarnavimo periodiškumą ir darbų atlikimo nuoseklumą, automobilių techninio eksploatavimo taisykles;

3.6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. prieš išvykstant į reisą, patikrina automobilio techninę būklę, ypatingą dėmesį atkreipiant į vairo sistemą, stabdžius, apšvietimą, signalizaciją, durų užraktus, užtikrinant, kad automobilis išvykdamas į reisą būtų techniškai tvarkingas;

4.2. pastebėjus automobilio techninių mazgų gedimus, nedelsiant nutraukia darbus (jeigu to reikalauja Kelių eismo taisyklės), praneša vyresniajam specialistui, atsakingam už autotransportą, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų;

4.3. vairuojant transporto priemonę, vairuotojas privalo gerai žinoti Kelių eismo taisykles ir su savimi turėti: vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo ir valstybinės techninės apžiūros dokumentus, draudimo dokumentą, kelionės lapą, krovinio vežimo dokumentus, vykdant Kelių eismo taisyklių reikalavimus;

4.4. vairuotojas kontroliuoja pakrovimo ir iškrovimo darbus, siekiant užtikrinti saugų krovinio transportavimą;

4.5. nurašo degalus pagal galiojančias normas, siekiant užtikrinti norminių aktų reikalavimus;

4.6. netransportuoti krovinių, kurių svoris arba gabaritai neatitinka Kelių eismo taisyklių ir automobilio techninių charakteristikų reikalavimų, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų;

4.7. gali būti iškviestas į darbo vietą po darbo dienos ar poilsio ir švenčių dienomis vykdant specialius įstaigos administracijos nurodymus;

4.8. prižiūri, kad transporto priemonės salonas bei kėbulas būtų švarus;

4.9. nepalieka transporto priemonės be priežiūros už įstaigos teritorijos ribų;

4.10. nesant kito Turto valdymo skyriaus vairuotojo (atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais nebuvimo atvejais), atlieka jo funkcijas;

4.11. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. birželio 5 d. 11:49