Natalija Ratko

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. privalo išmanyti:

5.1.1. įstaigos administracinių patalpų išdėstymą;

5.1.2. patalpų priežiūros, valymo atlikimo tvarką;

5.1.3. valomų patalpų tipus, paskirtį bei apimtį;

5.1.4. patalpų interjero priežiūros ypatumus;

5.1.5. naudojamų valymo priemonių paskirtį ir panaudojimo būdus;

5.2. privalo mokėti naudotis darbo įrankiais, buitine technika.

                     

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. valo administracinio pastato trečio ir ketvirto aukšto kabinetus bei tualetus, kurių plotas yra 735,27 kv. m, siekiant palaikyti pavyzdingą tvarką bei švarą:

6.1.1. kasdien valo grindis drėgnu būdu arba dulkių siurbliu;

6.1.2. valo dulkes nuo baldų, palangių, o nuo stalų tik tada, kai ant jų nėra dokumentų;

6.1.3. kasdien valo kilimines dangas dulkių siurbliu ir, esant būtinumui, priemonėmis, šalinančiomis dėmes;

6.1.4. sutvarkius patalpas, tvarkingai sustato kėdes, nepalieka užgriozdintų praėjimų;

6.1.5. kasdien iš kabinetų surenka šiukšles į tam skirtus maišus ir nuneša į paskirtą vietą;

6.1.6. pavasarį išvalo kabinetų langus, prieš valant langus patikrina, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę;

6.1.7. kasdien valo tualetų praustuvus, unitazus specialiomis priemonėmis;

6.1.8. pasirūpina, kad tualete netrūktų higienos priemonių;

6.2. darbo įrankius ir pagalbines priemones naudoja tik tvarkingas, laikantis saugos darbe taisyklių reikalavimų;

6.3. valant šviestuvus bei kitus daiktus, esančius aukštyje, naudojasi tinkamomis palipimo priemonėmis, valant šviestuvus, elektros srovė turi būti išjungta, laikantis saugos darbe taisyklių reikalavimų;

6.4. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių  uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 14:46