KontaktaiVilniaus pataisos namai

Vadovybė

El. pašto adresų sudarymo tvarka. Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@vilniauspn.lt

Pasiteiravimui

Vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Nr. X-1444, 2008, Nr.22-804) 8 ir 11 str. nuostatomis, duomenys apie atliekantį bausmę asmenį teikiami tik gavus jo rašytinį sutikimą. INFORMACIJA TELEFONU NETEIKIAMA
(8 5) 271 8665 ars@vilniauspn.lt

Viktoras Davidenko

Direktorius
(8 5) 271 8342 viktoras.davidenko@vilniauspn.lt

Česlovas Jocius

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 271 8896 ceslovas.jocius@vilniauspn.lt

Halina Žukovska

Direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 271 8471 halina.zukovska@vilniauspn.lt

Romas Ostanavičius

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 261 7912 romas.ostanavicius@vilniauspn.lt

Kriminalinės žvalgybos skyrius

Ruslan Urliuk

Skyriaus viršininkas
(8 5) 219 8824 ruslan.urliuk@vilniauspn.lt

Informacija dėl neskelbiamų arba apibendrintai skelbiamų pareigybių

Veiklos organizavimo skyrius

Donata Kračkienė

Skyriaus vedėja
(8 5) 219 8823 donata.krackiene@vilniauspn.lt

Milda Mečkovskienė

Patarėja (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais)
(8 5) 261 8009 milda.meckovskiene@vilniauspn.lt

Dmitrij Michailov

Vyriausiasis specialistas
(8 5) 212 6709 dmitrij.michailov@vilniauspn.lt

Milda Sadauskienė

Vyresnioji specialistė
(8 5) 264 9149 milda.sadauskiene@ltik.lt

Teresa Marcijana Liniova

Specialistė (personalo administravimo klausimais)
(8 5) 271 8462 personalas@vilniauspn.lt

Sonata Balzarytė

Specialistė (personalo administravimo klausimais)
(8 5) 271 8462 sonata.balzaryte@vilniauspn.lt; personalas@vilniauspn.lt

Denis Riabcev

Vyresnysis teisininkas
(8 5) 271 8269 denis.riabcev@vilniauspn.lt

Viktorija Grigaliūnaitė

Vyresnioji teisininkė
(8 5) 212 6709 viktorija.grigaliunaite@vilniauspn.lt

Irma Sakalauskaitė

Teisininkė
(8 5) 271 8269 irma.sakalauskaite@vilniauspn.lt

Viktorija Verbliauskienė

Specialistė (dokumentų administravimo klausimais)
viktorija.verbliauskiene@vilniauspn.lt

Laura Maračinskienė

Specialistas (personalo administravimo klausimais)
laura.maracinskiene@vilniauspn.lt

Andrej Klimovič

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
(8 5) 264 9149 andrej.klimovic@vilniauspn.lt

Rita Kuktienė

Raštinės administratorė
(8 5) 271 8405 rita.kuktiene@vilniauspn.lt

Elena Čibinskienė

Vyresnioji raštvedė
(8 5) 264 9149 elena.cibinskiene@vilniauspn.lt

Marina Briankina

Raštvedė
(8 5) 271 8665 marija.briankina@vilniauspn.lt; ars@vilniauspn.lt

Gražina Radvilienė

Raštvedė
(8 5) 264 9149 grazina.radviliene@vilniauspn.lt

Greta Macedonskaja

Raštvedė
(8 5) 264 9149 greta.macedonskaja@vilniauspn.lt

Jadvyga Macijauskaitė

Raštvedė
(8 5) 264 9149 jadvyga.macijauskaite@vilniauspn.lt

Margarita Zacharovienė

Specialistė (atsakingas už archyvo administravima)
margarita.zacharoviene@vilniauspn.lt

Jelena Maksimovič

Specialistė (laiškų tikrinimo ir pristatymo)
jelena.maksimovic@vilniauspn.lt

Ona Rukuižienė

Specialistė (laiškų tikrinimo ir pristatymo)
ona.rukuiziene@vilniauspn.lt

Jadvyga Šturmo

Inspektorė
jadvyga.sturmo@vilniauspn.lt

Irena Burdaitė

Inspektorė
(8 5) 264 9149 irena.burdaite@vilniauspn.lt

1-asis Resocializacijos skyrius

Renatas Stulgis

Skyriaus viršininkas
(8 5) 219 8828 renatas.stulgis@vilniauspn.lt

Pavel Srebniuk

Vyriausiasis specialistas (pusiaukelės namų veiklos klausimais)
(8 6) 776 8952 pavel.srebniuk@vilniauspn.lt

Lina Juškaitė

Vyriausioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų socialinės reabilitacijos klausimais)
lina.juskaite@vilniauspn.lt

Nijolė Martinkevičienė

Patarėjas (nuteistųjų psichologinės pagalbos klausimais)
nijole.martinkeviciene@vilniauspn.lt

Julija Jegipceva

Psichologė
julija.jegipceva@vilniauspn.lt

Karolina Palionytė

Psichologė
karolina.palionyte@vilniauspn.lt

Ingrida Noreikaitė

Psichologė
ingrida.noreikaite@vilniauspn.lt

Rimgaudas Bubelis

Psichologas
rimgaudas.bubelis@vilniauspn.lt

Neringa Davidavičienė

Specialistė
neringa.davidaviciene@vilniauspn.lt

Andrius Križanauskas

Specialistas
andrius.krizanauskas@vilniauspn.lt

Vladimiras Pavlovas

Specialistas
vladimiras.pavlovas@vilniauspn.lt

Donata Leščiuvienė

Specialistė
donata.lesciuviene@vilniauspn.lt

Pavel Pristavko

Specialistas
pavel.pristavko@vilniauspn.lt

Gintautas Klimavičius

Specialistas
gintautas.klimavicius@vilniauspn.lt

Dalia Žiliuvienė

Specialistė
dalia.ziliuviene@vilniauspn.lt

Ernestas Bareikis

Specialistas
ernestas.bareikis@vilniauspn.lt

Raminta Budrevičiūtė

Specialistė (darbo lygtinio paleidimo klausimais)
(8 5) 271 8489 raminta.budreviciute@vilniauspn.lt; lpk@vilniauspn.lt

Danutė Sargautienė

Specialistė (pusiaukelės namų veiklos klausimais)
(8 6) 776 8952 danute.sargautiene@vilniauspn.lt

Dalia Šlempo

Specialistė (pusiaukelės namų veiklos klausimais)
dalia.slempo@vilniauspn.lt

Gintarė Gerybaitė

Specialistė (pusiaukelės namų veiklos klausimais)
gintare.gerybaite@vilniauspn.lt

2-asis Resocializacijos skyrius

Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė

L.e. viršininko pareigas
(8 5) 264 9144 dovile.zunkiene@vilniauspn.lt

Audrius Šavareika

Specialistas
audrius.savareika@vilniauspn.lt

Dovilė Bajorūnaitė

Specialistė
dovile.bajorunaite@vilniauspn.lt

Jurij Bogdanovič

Specialistas
(8 5) 261 9602 jurij.bogdanovic@vilniauspn.lt

Eduardas Cypcynas

Specialistas
eduardas.cypcynas@vilniauspn.lt

Tatjana Malyševa

Specialistė
tatjana.malyseva@vilniauspn.lt

Vitas Autukevičius

Specialistas
vitas.autukevicius@vilniauspn.lt

Miroslav Roubo

Specialistas
miroslav.roubo@vilniauspn.lt

Marjanas Voroneckis

Specialistas
marjanas.voroneckis@ltik.lt

Rasa Narbutienė

Specialistė
rasa.narbutiene@vilniauspn.lt

Pavel Urliuk

Specialistas
pavel.urliuk@vilniauspn.lt

Rima Nagelienė

Specialistė
rima.nageliene@vilniauspn.lt

Vytenis Černius

Specialistas
vytenis.cernius@vilniauspn.lt

Milda Šimkutė

Specialistė
(8 5) 264 7248 milda.simkute@vilniauspn.lt

Jolanta Zyma

L.e. specialisto pareigas (atsakingą už socialinės pagalbos užtikrinimą ir užimtumo organizavimą)
(8 5) 264 9154 jolanta.zyma@vilniauspn.lt

Ernestas Tylertas

specialistas
ernestas.tylertas@vilniauspn.lt

Rita Aliubavičiūtė

Specialistė
rita.aliubaviciute@vilniauspn.lt

Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

Vyriausioji psichologė
(8 5) 264 7248 katazyna.kviatkovska@vilniauspn.lt

Inga Jonaitienė

Psichologė
inga.jonaitiene@vilniauspn.lt

Katažina Jurkėnienė

Bibliotekininkė
katazina.jurkeniene@vilniauspn.lt

Sveikatos priežiūros skyrius

Arvydas Stanislovaitis

Vedėjas
arvydas.stanislovaitis@vilniauspn.lt

Alfredas Kuzmickis

Gydytojas odontologas
alfredas.kuzmickis@vilniauspn.lt

Astra Brogelė

Gydytoja odontologė
astra.brogele@vilniauspn.lt

Svetlana Glebova

Gydytoja psichiatrė
svetlana.glebova@vilniauspn.lt

Danguolė Gražienė

Psichikos slaugytoja
danguole.graziene@vilniauspn.lt

Eleonora Mirzojan

Šeimos gydytoja
eleonora.mirzojan@vilniauspn.lt

Vida Gutmanienė

Šeimos gydytojas
vida.gutmaniene@vilniauspn.lt

Laimutė Kuokštienė

Vidaus ligų gydytoja
laimute.kuokstiene@vilniauspn.lt

Vita Subačiutė

Vyresnioji slaugos administratorė
vita.subaciute@vilniauspn.lt; medicina@vilniauspn.lt

Teresa Išutina

Bendrosios praktikos slaugytoja
teresa.isutina@vilniauspn.lt

Roma Liubeckienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
roma.liubeckiene@vilniauspn.lt

Janina Stankevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
janina.stankeviciene@vilniauspn.lt

Zita Vedeckienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
zita.vedeckiene@vilniauspn.lt

Ona Verbienė

Gydytoja dermatovenerologė
ona.verbiene@vilniauspn.lt

Stasė Rusakovienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
stase.rusakoviene@vilniauspn.lt

Zina Jovaišaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja
zina.jovaisaite@vilniauspn.lt

Gintautė Šyvienė

Gydytoja psichiatrė
gintaute.syviene@vilniauspn.lt

Svetlana Kryževičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
svetlana.kryzeviciene@vilniauspn.lt

Ina Juchnevskaja

Bendrosios praktikos slaugytoja
ina.juchnevskaja@vilniauspn.lt

Valė Veidienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
vale.veidiene@vilniauspn.lt

Boris Momot

Gydytojas radiologas
boris.momot@vilniauspn.lt

Filimana Zubelienė

Radiologijos laborantė
filimana.zubeliene@vilniauspn.lt

Marija Dikteriova

Klinikos laborantė
marija.dikteriova@vilniauspn.lt

Eglė Petruškevičienė

Vaistininkė
(8 5) 2718863 egle.petruskeviciene@vilniauspn.lt; medicina@vilniauspn.lt

Turto valdymo skyrius

Kęstutis Eičas

Skyriaus vedėjas
kestutis.eicas@vilniauspn.lt

Jonas Aleksas Kacilauskas

Patarėjas (ūkio klausimais)
(8 5) 261 7102 jonas.kacilauskas@vilniauspn.lt

Onutė Ragauskienė

Vyriausioji specialistė
(8 5) 261 9461 onute.ragauskiene@vilniauspn.lt

Lilija Balcevičienė

Vyriausioji specialistė (buhalterinės apskaitos klausimais)
(8 5) 219 8827 lilija.balceviciene@vilniauspn.lt

Dalė Čiapienė

Vyriausioji specialistė (buhalterinės apskaitos klausimais)
(8 5) 264 9152 dale.ciapiene@vilniauspn.lt

Raisa Korobko

Buhalterė
(8 5) 219 88 22 raisa.korobko@vilniauspn.lt

Jelena Silina

Buhalterė
(8 5) 219 88 22 jelena.silina@vilniauspn.lt

Halina Ustinovič

Buhalterė
(8 5) 219 8827 halina.ustinovic@vilniauspn.lt

Ana Ignatenko

Buhalterė
(8 5) 219 88 22 ana.ignatenko@vilniauspn.lt

Danguolė Morkūnaitė

Buhalterė
(8 5) 261 9525 danguole.morkunaite@vilniauspn.lt

Ana Markova

Buhalterė
(8 5) 261 9908 ana.markova@vilniauspn.lt

Janina Martinkėnienė

Buhalterė
(8 5) 261 9525 janina.martinkeniene@vilniauspn.lt

Natalija Ratko

Buhalterė
(8 5) 261 9908 natalija.ratko@vilniauspn.lt

Viktor Novikov

Vyriausiasis specialistas (atsakingas už energetinio ir šiluminio ūkio tinklų priežiūrą)
(8 5) 219 8820 viktor.novikov@vilniauspn.lt

Daiva Brundytė

Specialistė
daiva.brundyte@vilniauspn.lt

Saulius Ivaškevičius

Vyresnysis specialistas (atsakingas už civilinę, priešgaisrinę darbuotojų saugą)
saulius.ivaskevicius@vilniauspn.lt

Lucija Dakševič

Komendantė
(8 5) 261 9602 lucija.daksevic@vilniauspn.lt

Edmund Machrov

Sandėlio vedėjas
edmund.machrov@vilniauspn.lt

Rita Astikienė

Sandėlininkė
rita.astikiene@vilniauspn.lt

Leolialija Pozlevič

Sandėlininkė
leolialija.pozlevic@vilniauspn.lt

Gintarė Butkevičienė

Specialistė
gintare.butkeviciene@vilniauspn.lt

Dangira Dobiliauskaitė

Specialistė
(8 5) 261 9461 dangira.dobiliauskaite@vilniauspn.lt

Genovaitė Bulonienė

Specialistė
(8 5) 261 9461 genovaite.buloniene@vilniauspn.lt

Stanislav Moroz

Vairuotojas

Josif Rutkovskij

Vairuotojas

Aleksandr Vojevodov

Vairuotojas

Jan Avtuch

Vairuotojas

Svajonė Mečkauskienė

Valytoja

Natalija Ratko

Valytoja

1-asis Saugumo valdymo skyrius

Darius Čekavičius

Skyriaus viršininkas
(8 5) 271 8413 darius.cekavicius@vilniauspn.lt

Rita Balzarienė

Patarėja (nuteistųjų įskaitos klausimais)
(8 5) 271 8416 iskaita@vilniauspn.lt

Aidas Blažys

Skyriaus viršininko pavaduotojas
(8 5) 269 5117

ALEKSANDRAS MATVEJEVAS, DONALDAS DIJOKAS, GLEB SILIN, VALERIJ JERMAK, IRMANTAS KRAČKA

Vyriausiasis specialistas
(8 5) 271 8440 apsauga@vilniauspn.lt

Andžej Voitkevič, Danas Sapitavičius, Galina Kondratavičienė, Mantas Baltrukevičius, Donvaldas Smarščiokas, Andrejus Timko, Linas Stungis, Jaroslavas Požarickis, Konstantinas Lobko, Tomas Gervylius, Mantas Akranevičius, Aleksandr Novik, Katažyna Novik

Specialistai (Dinaminės priežiūros)

Jelena Andrijauskienė, Irena Ustilienė

Specialistai (Dinaminės priežiūros)

Egidijus Šekurovas

Specialistas

Natalja Karoblienė

Specialistė

Ana Vanagel

Specialistas

Alfred Soroko

Specialistas

Andžejus Schoroško

Specialistas

Gintaras Žilys

Specialistas

Kristina Mackevičiūtė

Specialistas

ALEKSANDRAS SMAZNOVAS, JELENA ŠULSKIENĖ, JANAS BOGDANAS, RENATA BANIENĖ, KONSTANTINAS PAVLIUKAS

Specialistas

Irena Gripinska

Specialistas

Karolina Malikėnienė (duomenų apsaugos pareigūnas)

Specialistas

LEONIDAS MACKEVIČIUS, ANDREJ LONSKI, VIKTOR PAŠIN, VALDAS BLAŽYS, VIDMANTAS KRUŠAS

Specialistas

Vladislav Senkevič

Jaunesnysis specialistas

Lech Podleckij, Sigitas Pocius, Denis Pogorelyj, Jurij Rybkovskij, Viktor Radzevič, Kęstutis Ryliškis, Stanislavas Rynkevičius, Tadeuš Solovej, Zbignev Stankevič, Vladislav Senkevič, Darius Staliulionis,Kristina Kubarevič

Jaunesnysis specialistas

Brigita Verikovskienė, Jadviga Šameto

Jaunesnysis specialistas

Aurimas Stankevičius, Vidas Šveikauskas, Tadas Šuliauskas, Artūras Smirnovas, Zbignev Tomaševič, Andrej Milevski, Eugenijus Urbonas, Rimas Gaina, Virginijus Umbražiūnas, Žydrūnas Zinkevičius, Darjuš Gaidukevič

Jaunesnysis specialistas

Genadij Kustovskij, Pavel Linkevič, Artūras Lamauskas, Anatolij Leoško, Liudmila Maškarinienė, Alvydas Meigys, Aleksandr Martynov, Grigorij Michalovskij, Artūras Ziminavičius, Ričard Vainovskij

Jaunesnysis specialistas

Vaidas Ivanauskas,Feliks Januškevič,Lilija Jodzko, Rolandas Jurčiukonis, Arūnas Guobys, Gintaras Jakeliūnas, Česlav Januškevič, Igor Korablikov, Miroslav Kočan, Valerij Vinckevič, Sigitas Kondratavičius, Raimondas Lučiunas

Jaunesnysis specialistas

Mark Šablovinskij, Pavel Šereškov, Jelena Srebniuk, Jolanta Tomaševska, Tadeuš Tetianec, Jaroslav Tomaševskij, Dainius Tulevičius,Tadeuš Tumas, Valerijus Petiul

Jaunesnysis specialistas

Galina Masojt, Edvard Barkovski, Viktor Bežanov, Romualda Brencienė, Ričardas Bičkus, Rolandas Baužys, Aidas Daujotis, Ignatas Dunovskij, Pavel Darasevič, Andrejus Zykovas

Jaunesnysis specialistas

Leonid Kochanskij, Valerij Klincevič, Ivan Kozlovskij, Algis Kolyško, Valdas Lamauskas, Stanislav Garnega, Tomas Gedrimas, Irmantas Charlinskis, Vitalij Jacunskij, Aleksandr Pavliukevič

Jaunesnysis specialistas

Diana Liudkevič, Valerij Majevskij, Piotras Meišelis, Viktoras Misajedovas, Erik Misevič, Tadeuš Motus, Artur Michalovskij, Arvydas Bulovas, Sigitas Drėgva,Tatjana Gerfolveden

Jaunesnysis prižiūrėtojas

Darina Voverytė, Marius Šerėjus, Ana Stančik, Viačeslav Paškovskij, Pavelas Šilobrit, Vadim Rancov, Olga Raškevičienė, Pavel Sokolnik, Vladas Pileckis, Mantas Norkevičius

Jaunesnysis specialistas

Jevgenij Černel, Arūnas Aleksejūnas, Andžej Dudoit, Simona Subačiūtė, Audrius Laurynėnas, Deimantas Batarla, Paulius Šveikauskas, Viktor Kovalevskij

Jaunesnysis specialistas

Ingrida Reva, Genadijus Borovskis, Edvinas Soroko, Jurijus Rubelis, Ernest Aleksandrovič, Kristis Adomavičius, Aurelijus Bivainis, Viktor Stankievič, Gabija Barjeraitė

Jaunesnysis specialistas

Agnieška Podolskytė, Justyna Soroko, Maksim Trošin, Julija Mikilevičienė, Miroslav Ivaško, Audrius Jasevičius, Vilius Palubinskas, Monika Kropytė, Eva Balcevič, Raminta Kormazaitė

Jaunesnysis specialistas

Mantas Adlys, Aleksandras Ivanovas, Olga Mickevič, Gražina Bogdel, Arūnas Kliukaitis, Rasa Ginevičiūtė, Artūras Paloniovas, Jaroslav Keko, Paulius Šalcas, Raminta Davidonytė, Kamilė Arbočiūtė, Virgilija Karaliūtė

Jaunesnysis specialistas

Daiva Rimkuvienė

Vyresnioji specialistė

Leokadija Stankevič

Vyresnioji specialistė

Tatjana Novikova

Specialistė
(8 5) 271 8759

2-asis Saugumo valdymo skyrius

Rolandas Ruslanas Jakučionis

Viršininko pavaduotojas
(8 5) 264 9153 rolandas.jakucionis@vilniauspn.lt

Akvelina Karpičiūtė, Tichonas Krivojus, Ernestas Ščiglo, Daniel Gulecki

Jaunesnysis specialistas
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 21 d. 09:53