KontaktaiVilniaus pataisos namai

Vadovybė

El. pašto adresų sudarymo tvarka. Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@vilniauspn.lt.

Pasiteiravimui

Vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Nr. X-1444, 2008, Nr.22-804) 8 ir 11 str. nuostatomis, duomenys apie atliekantį bausmę asmenį teikiami tik gavus jo rašytinį sutikimą. INFORMACIJA TELEFONU NETEIKIAMA.
(8 5) 271 8665 ars@vilniauspn.lt

Atsakingas asmuo už vaizdo konferencijų organizavimą

(8 6) 71 36859

Viktoras Davidenko

Direktorius
(8 5) 271 8342 viktoras.davidenko@vilniauspn.lt

Halina Žukovska

Direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 271 8471 halina.zukovska@vilniauspn.lt

Romas Ostanavičius

Direktoriaus pavaduotojas
romas.ostanavicius@vilniauspn.lt

Marta Gavrilovienė

Direktoriaus patarėja
(8 5) 271 8896 marta.gavriloviene@vilniauspn.lt

Veiklos organizavimo skyrius

Milda Mečkovskienė

Patarėja (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais)
(8 5) 219 8821 milda.meckovskiene@vilniauspn.lt

Dmitrij Michailov

Vyriausiasis specialistas
8 671 80 714 dmitrij.michailov@vilniauspn.lt

Denis Riabcev

Vyriausiasis teisininkas
(8 5) 271 8269, Mob. (8 6) 703 2699 denis.riabcev@vilniauspn.lt

Viktorija Grigaliūnaitė

Vyresnioji teisininkė
8 671 80 714 viktorija.grigaliunaite@vilniauspn.lt

Irma Sakalauskaitė

Teisininkė
(8 5) 271 8269, Mob. (8 6) 703 2699 irma.sakalauskaite@vilniauspn.lt, duomenu.apsauga@vilniauspn.lt

Milda Sadauskienė

Vyresnioji specialistė
(8 5) 219 8821 milda.sadauskiene@vilniauspn.lt

Teresa Marcijana Liniova

Specialistė (personalo administravimo klausimais)
(8 5) 271 8462 teresa.liniova@vilniauspn.lt, personalas@vilniauspn.lt

Oranta Kamyšanienė

Specialistė (dokumentų administravimo klausimais)
oranta.kamysaniene@vilniauspn.lt

Virginija Sruoginienė

Specialistė (personalo administravimo klausimais)
virginija.sruoginiene@vilniauspn.lt

Vadim Dubovskij

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
vadim.dubovskij@vilniauspn.lt

Maksim Chaliapin

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
maksim.chaliapin@vilniauspn.lt

Rita Kuktienė

Raštinės administratorė
(8 5) 271 8405 rita.kuktiene@vilniauspn.lt

Elena Čibinskienė

Vyresnioji raštvedė
elena.cibinskiene@vilniauspn.lt

Jelena Maksimovič

Vyresnioji raštvedė
jelena.maksimovic@vilniauspn.lt

Marina Briankina

Raštvedė
(8 5) 271 8665 marija.briankina@vilniauspn.lt

Jadvyga Macijauskaitė

Raštvedė
(8-5) 271 8405 jadvyga.macijauskaite@vilniauspn.lt

Jadvyga Šturmo

Inspektorė
jadvyga.sturmo@vilniauspn.lt

Irena Burdaitė

Inspektorė
irena.burdaite@vilniauspn.lt

Resocializacijos skyrius

Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė

Skyriaus viršininko pavaduotoja
(8 5) 219 8828 dovile.zunkiene@vilniauspn.lt

Pavel Srebniuk

Vyriausiasis specialistas (pusiaukelės namų veiklos klausimais)
8 677 68 952 pavel.srebniuk@vilniauspn.lt

Milda Šimkutė-Skrebienė

Vyriausioji specialistė (resocializacijai)
milda.simkute@vilniauspn.lt

Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

Patarėja (nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos klausimais)
katazyna.kviatkovska@vilniauspn.lt

Vilius Andrulionis

Psichologas
vilius.andrulionis@vilniauspn.lt

Neringa Davidavičienė

Specialistė
neringa.davidaviciene@vilniauspn.lt

Karolina Markutė

Specialistė
karolina.markute@vilniauspn.lt

Andrius Križanauskas

Specialistas
andrius.krizanauskas@vilniauspn.lt

Eglė Martinkėnaitė

Specialistė
egle.martinkenaite@vilniauspn.lt

Audrius Šavareika

Specialistas
audrius.savareika@vilniauspn.lt

Dalia Žiliuvienė

Specialistė
dalia.ziliuviene@vilniauspn.lt

Ernestas Bareikis

Specialistas
ernestas.bareikis@vilniauspn.lt

Regina Choružaja Kon Čei Go

Specialistė
regina.choruzaja@vilniauspn.lt

Tatjana Malyševa

Specialistė
tatjana.malyseva@vilniauspn.lt

Ernestas Tylertas

Specialistas
ernestas.tylertas@vilniauspn.lt

Rūta Trakinskienė

Specialistė
ruta.trakinskiene@vilniauspn.lt

Monika Žemaitė

Specialistė
monika.zemaite@vilniauspn.lt

Rita Aliubavičiūtė

Specialistė
rita.aliubaviciute@vilniauspn.lt

Marjanas Voroneckis

Specialistas
marjanas.voroneckis@ltik.lt

Pavel Urliuk

Specialistas
pavel.urliuk@vilniauspn.lt

Česlavas Laikovskis

Priklausomybių konsultantas
ceslavas.laikovskis@vilniauspn.lt

Raminta Budrevičiūtė

Specialistė (pusiaukelės namams)
(8 5) 271 8489 raminta.budreviciute@vilniauspn.lt; lpk@vilniauspn.lt

Vladimiras Pavlovas

Specialistas (pusiaukelės namams)
vladimiras.pavlovas@vilniauspn.lt

Dangira Dobiliauskaitė

Specialistė (pusiaukelės namams)
dangira.dobiliauskaite@vilniauspn.lt

Gintarė Gerybaitė

Socialinė darbuotoja
gintare.gerybaite@vilniauspn.lt

Danutė Sargautienė

Socialinė darbuotoja
(8 6) 776 8952 danute.sargautiene@vilniauspn.lt

Katažina Jurkėnienė

Bibliotekininkė
katazina.jurkeniene@vilniauspn.lt

Turto valdymo skyrius

Kęstutis Eičas

Skyriaus vedėjas
(8 5) 219 8820 kestutis.eicas@vilniauspn.lt

Jonas Aleksas Kacilauskas

Patarėjas (ūkio klausimais)
jonas.kacilauskas@vilniauspn.lt

Onutė Ragauskienė

Vyriausioji specialistė
(8 5) 271 8368 onute.ragauskiene@vilniauspn.lt

Sigitas Veida

Vyriausiasis specialistas (atsakingas už energetinio ir šiluminio ūkio tinklų priežiūrą)
(8 5) 219 8820 sigitas.veida@vilniauspn.lt

Saulius Ivaškevičius

Vyresnysis specialistas (atsakingas už civilinę, priešgaisrinę darbuotojų saugą)
saulius.ivaskevicius@vilniauspn.lt

Ana Ignatenko

Buhalterė
(8 5) 219 8822 ana.ignatenko@vilniauspn.lt

Jelena Silina

Buhalterė
(8 5) 219 8822 jelena.silina@vilniauspn.lt

Ana Markova

Buhalterė
(8 5) 219 8822 ana.markova@vilniauspn.lt

Janina Martinkėnienė

Buhalterė
(8 5) 219 8827 janina.martinkeniene@vilniauspn.lt

Genovaitė Bulonienė

Buhalterė
genovaite.buloniene@vilniauspn.lt

Halina Ustinovič

Buhalterė
(8 5) 219 8827 halina.ustinovic@vilniauspn.lt

Daiva Brundytė

Specialistė
(8 5) 271 8368 daiva.brundyte@vilniauspn.lt

Lucija Dakševič

Komendantė
(8 5) 261 9602 lucija.daksevic@vilniauspn.lt

Edmund Machrov

Sandėlio vedėjas
edmund.machrov@vilniauspn.lt

Lev Prusakov

Statinių priežiūros inžinierius
(8 5) 261 9461 lev.prusakov@vilniauspn.lt

Stanislav Moroz

Vairuotojas

Josif Rutkovskij

Vairuotojas

1-asis Saugumo valdymo skyrius

Darius Čekavičius

Skyriaus viršininkas
(8 5) 271 8413 darius.cekavicius@vilniauspn.lt

Aidas Blažys

Skyriaus viršininko pavaduotojas
aidas.blazys@vilniauspn.lt

Rita Balzarienė

Patarėja (nuteistųjų įskaitos klausimais)
(8 5) 271 8416 rita.balzariene@vilniauspn.lt

Natalja Karoblienė

Vyriausioji specialistė (atsakinga už dinaminės priežiūros įgyvendinimą ir vykdymą)
natalja.karobliene@vilniauspn.lt

Daiva Rimkuvienė

Vyresnioji specialistė
daiva.rimkuviene@vilniauspn.lt

Leokadija Stankevič

Vyresnioji specialistė
leokadija.stankevic@vilniauspn.lt

Tatjana Novikova

Specialistė
(8 5) 271 8759 tatjana.novikova@vilniauspn.lt

Olga Tamoševičienė

Specialistė
(8 5) 271 8759 olga.tamoseviciene@vilniauspn.lt

Andžej Voitkevič

Specialistas (dinaminės priežiūros)
andzej.voitkevic@vilniauspn.lt

Aleksandr Novik

Specialistas (dinaminės priežiūros)
aleksandr.novik@vilniauspn.lt

Tomas Gervylius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
tomas.gervylius@vilniauspn.lt

Jaroslavas Požarickis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
jaroslavas.pozarickis@vilniauspn.lt

Linas Stungis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
linas.stungis@vilniauspn.lt

Danvaldas Smorščiokas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
danvaldas.smorsciokas@vilniauspn.lt

Danas Sapitavičius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
danas.sapitavicius@vilniauspn.lt

Mantas Baltrukevičius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
mantas.baltrukevicius@vilniauspn.lt

Mantas Pociūnas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
mantas.pociunas@vilniauspn.lt

Jolita Tarbūnaitė

Specialistė (dinaminės priežiūros)
jolita.tarbunaite@vilniauspn.lt

Katažina Novik

Specialistė (dinaminės priežiūros)
katazina.novik@vilniauspn.lt

Jelena Andrijauskienė

Specialistė (dinaminės priežiūros)
jelena.andrijauskiene@vilniauspn.lt

Česlava Božerocka

Specialistė (dinaminės priežiūros)
ceslava.bozerocka@vilniauspn.lt

Galina Kondratavičienė

Specialistė (dinaminės priežiūros)
galina.kondrataviciene@vilniauspn.lt

Egidijus Šekurovas

Specialistas
egidijus.sekurovas@vilniauspn.lt

Ana Vanagel

Specialistas
ana.vanagel@vilniauspn.lt

Mantas Adlys

Specialistas
mantas.adlys@vilniauspn.lt

Andžejus Schoroško

Specialistas
andzejus.schorosko@vilniauspn.lt

Gintaras Žilys

Specialistas
gintaras.zilys@vilniauspn.lt

Kristina Mackevičiūtė

Specialistas
kristina.mackeviciute@vilniauspn.lt

Irena Gripinska

Specialistas
irena.gripinska@vilniauspn.lt

Karolina Malikėnienė

Specialistas
karolina.malikeniene@vilniauspn.lt

Irmantas Kračka

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 271 8440 irmantas.kracka@vilniauspn.lt

Aleksandras Matvejevas

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 271 8440 aleksandras.matvejevas@vilniauspn.lt

Valerij Jermak

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 271 8440 valerij.jermak@vilniauspn.lt

Donaldas Dijokas

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 271 8440 donaldas.dijokas@vilniauspn.lt

Aleksandras Smaznovas

Specialistas (apsaugai)
aleksandras.smaznovas@vilniauspn.lt

Janas Bogdanas

Specialistas (apsaugai)
janas.bogdanas@vilniauspn.lt

Konstantinas Pavliukas

Specialistas (apsaugai)
konstantinas.pavliukas@vilniauspn.lt

Renata Banienė

Specialistė (apsaugai)
renata.baniene@vilniauspn.lt

Jelena Šulskienė

Specialistė (apsaugai)
jelena.sulskiene@vilniauspn.lt

Andrius Asteika

Specialistas (budinčiajai pamainai)
andrius.asteika@vilniauspn.lt

Arvydas Nalivaika

Specialistas (budinčiajai pamainai)
arvydas.nalivaika@vilniauspn.lt

Jaroslav Černiavski

Specialistas (budinčiajai pamainai)
jaroslav.cerniavski@vilniauspn.lt

Pavel Ulbin

Specialistas (budinčiajai pamainai)
pavel.ulbin@vilniauspn.lt

Valdas Blažys

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
valdas.blazys@vilniauspn.lt

Jan Špakovski

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
jan.spakovski@vilniauspn.lt

Artūras Juodvalkis

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
arturas.juodvalkis@vilniauspn.lt

Marjan Liachovič

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
marjan.liachovic@vilniauspn.lt

Vidmantas Krušas

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
vidmantas.krusas@vilniauspn.lt

Vladislav Senkevič

Jaunesnysis specialistas

Diana Pavlovskienė, Viktor Radzevič, Edvard Abramovič, Olga Raškevičienė, Viačeslav Paškovskij, Kęstutis Ryliškis, Justė Smagurauskiaitė, Jurijus Rubelis, Virgilija Karaliūtė, Mantas Norkevičius

Jaunesnysis specialistas

Artūras Lamauskas, Antoni Deinarovič, Diana Liudkevič, Pavel Linkevič, Raimondas Lučiunas, Audrius Laurynėnas, Valerij Majevskij, Olga Sklepovič, Andrej Milevski

Jaunesnysis specialistas

Pavel Sokolnik, Tadeuš Solovej, Viktor Stankevič, Danutė Jakutavičienė, Darius Staliulionis, Aurimas Stankevičius, Artūras Smirnovas, Jelena Srebniuk, Dmitrij Sinkevič, Eimantas Staliulionis

Jaunesnysis specialistas

Edvin Soroko, Paulius Šalcas, Simona Subačiūtė, Mark Šablovinskij, Ana Stančik, Justyna Liubutova, Olesia Šemis, Pavel Šereškov, Zbignev Stefanovič, Vadimas Macanko

Jaunesnysis specialistas

Vidas Šveikauskas, Karina Deinarovič, Pavelas Šilobritas, Zbignev Tomaševič, Jaroslav Tomaševskij, Dainius Tulevičius, Jolanta Tomaševska, Kęstutis Ulevičius, Tichonas Krivojus, Vitold Taraškevič

Jaunesnysis specialistas

Andrėjus Tichomirovas, Maksim Trošin, Andrejus Zykovas, Virginijus Umbražiūnas, Eugenijus Urbonas, Ričard Vainovskij, Vitalij Šaikovskij, Valerij Vinckevič, Aleksejus Kolosovas, Povilas Oleškevičius

Jaunesnysis specialistas

Genadij Kustovskij, Kristina Kubarevič, Leonid Kochanskij, Kazys Kulbauskas, Ivan Kozlovskij, Igor Korablikov, Raminta Kormazaitė, Jaroslav Keko, Arūnas Kliukaitis, Valdas Lamauskas

Jaunesnysis specialistas

Vitalij Jacunskij, Edvard Markovskij, Rolandas Jurčiukonis, Lilija Jodzko, Aleksandras Ivanov, Monika Kropytė, Pavel Katenel, Miroslav Kočan, Julija Mikilevičienė, Raimund Matuizo

Jaunesnysis specialistas

Raminta Davidonytė, Ina Pavliukevičienė, Vladas Pileckis, Kastytis Paškauskas, Sigitas Pocius, Artūras Paloniovas, Juozas Protusevičius, Ruslan Pankratenko, Agnieška Podolskytė

Jaunesnysis specialistas

Miroslav Ivaško, Rasa Ginevičiūtė, Stanislav Garnega, Rimas Gaina, Darjuš Gaidukevič, Tomas Gedrimas, Slavomiras Gželka, Gabija Bajeraitė, Arūnas Guobys, Tatjana Gerfolveden

Jaunesnysis specialistas

Irmantas Charlinskis, Jevgenij Černel, Aidas Daujotis, Ruslan Jasiukevič, Sigitas Drėgva, Ignatas Dunovskij, Andžej Dudoit, Pavel Darasevič, Deividas Bartkevičius, Vaidas Ivanauskas

Jaunesnysis specialistas

Ričardas Bičkus, Aleksandr Buivid, Deimantas Batarla, Rolandas Baužys, Mark Buiko, Akvelina Karpičiūtė, Vidmantas Baušys, Genadijus Borovskis, Gražina Bogdel, Alvydas Meigys

Jaunesnysis specialistas

Ernest Aleksandrovič, Kamilė Arbočiūtė, Kristis Adomavičius, Arūnas Aleksejūnas, Tomas Aidėtis, Edvard Barkovski, Aurelijus Bivainis, Andrius Barsukovas, Eva Balcevič, Jevgenij Belogolovko

Jaunesnysis specialistas

Artur Michailovskij, Viktoras Misajedovas, Erik Misevič, Jaroslav Misevič, Piotras Meišelis, Tadeuš Motus, Brigita Verikovskienė

Jaunesnysis specialistas

2-asis Saugumo valdymo skyrius

Rolandas Ruslanas Jakučionis

Skyriaus viršininkas
rolandas.jakucionis@vilniauspn.lt

Olga Šilkinienė

Vyriausioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
8 677 10 529 olga.silkiniene@vilniauspn.lt

Janina Korkuc

Vyresnioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
8 670 02 457 janina.korkuc@vilniauspn.lt

Sigita Sinkevičienė

Vyresnioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
sigita.sinkeviciene@vilniauspn.lt

Natalija Bukienė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
natalija.bukiene@vilniauspn.lt

Liusė Morozova

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
liuse.morozova@vilniauspn.lt

Diana Milinskaitė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
diana.milinskaite@vilniauspn.lt

Leonid Novik

Specialistas (suimtųjų ir nuteistųjų skirstymo klausimais)
leonid.novik@vilniauspn.lt

Edmundas Adamovičius

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
edmundas.adamovicius@vilniauspn.lt

Zbignev Korvin-Piotrovski

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
zbignev.korvin-piotrovski@vilniauspn.lt

Romualdas Sinkevičius

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
romualdas.sinkevicius@vilniauspn.lt

Igoris Koiro

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
igoris.koiro@vilniauspn.lt

Danielius Pakalnis

Specialistas (budinčiajai pamainai)
danielis.pakalnis@vilniauspn.lt

Stanislavas Semaško

Specialistas (budinčiajai pamainai)
stanislavas.semasko@vilniauspn.lt

Rimantas Valaitis

Specialistas (budinčiajai pamainai)
rimantas.valaitis@vilniauspn.lt

Vitalik Juchnevič

Specialistas (budinčiajai pamainai)
vitalik.juchnevic@vilniauspn.lt

Marta Jasiulevičienė

Vyriausioji specialistė (atsakinga už dinaminės priežiūros vykdymą)
marta.jasiuleviciene@vilniauspn.lt

Konstantinas Lobko

Specialistas (dinaminės priežiūros)
konstantinas.lobko@vilniauspn.lt

Gintas Kaušinis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
gintas.kausinis@vilniauspn.lt

Zdislav Kačkovskij

Specialistas (dinaminės priežiūros)
zdislav.kackovskij@vilniauspn.lt

Darius Vitėnas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
darius.vitenas@vilniauspn.lt

Tadas Bagušauskas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
tadas.bagusauskas@vilniauspn.lt

Sergej Gromyko

Specialistas (dinaminės priežiūros)
sergej.gromyko@vilniauspn.lt

Julija Formanicka

Specialistė (dinaminės priežiūros)
julija.formanicka@vilniauspn.lt

Andrejus Lepiochinas

Specialistas
andrejus.lepiochinas@vilniauspn.lt

Gintautas Miliukas

Specialistas
gintautas.miliukas@vilniauspn.lt

Miroslav Roubo

Specialistas
miroslav.roubo@vilniauspn.lt

Paulius Karpičius

Specialistas
paulius.karpicius@vilniauspn.lt

Lina Kazakevičienė

Specialistė
lina.kazakeviciene@vilniauspn.lt

Aliona Gaidukienė

Specialistė
aliona.gaidukiene@vilniauspn.lt

Darius Griškevičius, Neringa Gromyko, Oksana Svirskaja, Tatjana Jagelo, Marek Kibort, Artūras Kirkutis, Franc Krasadomskij, Jan Moroz, Ana Petrauskienė, Marius Pakulnevičius

Jaunesnysis specialistas

Edvard Zinkevič, Raimond Višumirskij, Svetlana Vyšniauskienė, Andrej Vorobej, Inga Zareckienė, Mindaugas Žirlevičius, Daniel Guleckij, Ernestas Ščiglo

Jaunesnysis specialistas

Violeta Stankevič, Marijanas Stankevičius, Oksana Svirskaja, Robert Tomaševič, Kristina Tatarūnaitė, Remigijus Volkovas, Gžegož Valicki, Vitalij Vitlickij, Jaroslav Voitechovič, Artur Volodko

Jaunesnysis specialistas

Renata Stelmokaitienė, Deimantė Stravinskaitė, Roland Staševski, Viktor Savlevič, Raimondas Sirevičius, Andrius Šapolas, Julija Siavro, Teresa Simanovič, Tomas Šlemas

Jaunesnysis specialistas

Ingrida Paukštytė, Mindaugas Petraitis, Sandra Platūkytė-Jagelo, Tadeuš Rynkevič, Anželika Romanovaitė, Teresa Rožanovskienė, Jevgenij Rumiancev, Ana Rutkauskienė, Zita Savliavičiūtė, Vitalij Sivickas

Jaunesnysis specialistas

Rokas Damkauskas, Krystina Dolgopolova, Pavel Mackonis, Jelena Gončarenko, Denis Grochovskij, Marek Oleškevič, Tomaš Gerasimovič, Andrius Grėbliauskas, Rustamas Grinkevičius, Georgij Mikulskij

Jaunesnysis specialistas

Andžej Černiavskij, Ivan Cudzanovskij, Margarita Čugajeva, Gintautas Dubovikas, Artur Daškevič, Pavelas Davidovičius, Miroslav Kulakovskij, Žana Karpovič, Pavelas Dobrodejus

Jaunesnysis specialistas

Juliana Balčiūnienė, Ilona Jankunienė, Vidmantas Bartnykas, Pavel Borsak, Irina Bogdanovič, Vladimir Chomiakov, Vladimir Cynian, Vitalij Čiž, Artūras Chrasimovičius

Jaunesnysis specialistas

Ruslana Litvinovič, Anžela Andruškevič, Vitalijus Baranovas, Diana Bykova, Vitalij Urbanovič, Justinas Bizukoitis, Dariuš Brilov, Miroslav Lovec, Kšištof Butkevič, Jurij Dolgopolov, Brigita Svirko

Jaunesnysis specialistas

Inesa Jankun, Andrius Janušauskas, Aleksandra Jakštienė, Aleksandr Juckevič, Andrej Frelik, Aleksandr Krupoves, Ana Kogarko, Pavel Andruškevič, Vadimas Achremčikas, Marjan Lebed

Jaunesnysis specialistas

Vaidotas Glodenis

Kinologas
vaidotas.glodenis@vilniauspn.lt

Vilniaus mokymo centras

Arvydas Šuksteris

Direktorius
(8 5) 263 9952 rastine@konsultaciniscentras.vilnius.lm.lt

Algirdas Žalnierūnas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 263 9953
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 8 d. 12:57