KontaktaiVilniaus pataisos namai

Vadovybė

El. pašto adresų sudarymo tvarka. Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@vilniauspn.lt.

Pasiteiravimui

Vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Nr. X-1444, 2008, Nr.22-804) 8 ir 11 str. nuostatomis, duomenys apie atliekantį bausmę asmenį teikiami tik gavus jo rašytinį sutikimą. INFORMACIJA TELEFONU NETEIKIAMA.
(8 5) 219 8827 ars@vilniauspn.lt

Atsakingas asmuo už vaizdo konferencijų organizavimą

(8 671) 36859

Viktoras Davidenko

Direktorius
viktoras.davidenko@vilniauspn.lt

Halina Žukovska

Direktoriaus pavaduotoja
halina.zukovska@vilniauspn.lt

Romas Ostanavičius

Direktoriaus pavaduotojas
romas.ostanavicius@vilniauspn.lt

Marta Gavrilovienė

Direktoriaus patarėja
marta.gavriloviene@vilniauspn.lt

Veiklos organizavimo skyrius

Milda Mečkovskienė

Patarėja (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais)
(8 602) 40727 milda.meckovskiene@vilniauspn.lt

...

Patarėjas (dokumentų valdymo klausimais)
(8 5) 264 7249

Dmitrij Michailov

Vyriausiasis specialistas
(8 671) 80714 dmitrij.michailov@vilniauspn.lt

Denis Riabcev

Vyriausiasis teisininkas
(8 677) 68964 denis.riabcev@vilniauspn.lt

Viktorija Grigaliūnaitė

Vyresnioji teisininkė
(8 671) 80714 viktorija.grigaliunaite@vilniauspn.lt

Irma Sakalauskaitė

Teisininkė
(8 677) 68964 irma.sakalauskaite@vilniauspn.lt

Milda Sadauskienė

Vyresnioji specialistė
(8 602) 40727 milda.sadauskiene@vilniauspn.lt

Teresa Marcijana Liniova

Specialistė (personalo administravimo klausimais)
(8 602) 40948 teresa.liniova@vilniauspn.lt, personalas@vilniauspn.lt

Oranta Kamyšanienė

Specialistė (dokumentų administravimo klausimais)
(8 5) 219 8827 oranta.kamysaniene@vilniauspn.lt

Vadim Dubovskij

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
(8 602) 40819 vadim.dubovskij@vilniauspn.lt

Maksim Chaliapin

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
(8 602) 40819 maksim.chaliapin@vilniauspn.lt

Rita Kuktienė

Raštinės administratorė
(8 602) 41060 rita.kuktiene@vilniauspn.lt

Jelena Maksimovič

Vyresnioji raštvedė
(8 5) 219 8829 jelena.maksimovic@vilniauspn.lt

Marina Briankina

Raštvedė
marija.briankina@vilniauspn.lt

Jadvyga Macijauskaitė

Raštvedė
(8 602) 41060 jadvyga.macijauskaite@vilniauspn.lt

Irena Burdaitė

Inspektorė
(8 602) 40615 irena.burdaite@vilniauspn.lt

Resocializacijos skyrius

Ana Urbanavičienė

Skyriaus viršininkė
ana.urbanaviciene@vilniauspn.lt

Pavel Srebniuk

Vyriausiasis specialistas (pusiaukelės namų veiklos klausimais)
(8 677) 68952 pavel.srebniuk@vilniauspn.lt

Milda Šimkutė-Skrebienė

Vyriausioji specialistė (resocializacijai)
milda.simkute@vilniauspn.lt

Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

Patarėja (nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos klausimais)
katazyna.kviatkovska@vilniauspn.lt

Vilius Andrulionis

Psichologas
vilius.andrulionis@vilniauspn.lt

Galina Počopko

Specialistė (vertintojų grupės padėjėja)
galina.pocopko@vilniauspn.lt

Gabrielė Adomaitytė

Psichologo padėjėja
gabriele.adomaityte@vilniauspn.lt

Marcelė Liutkevičiūtė

Psichologo padėjėja
marcele.liutkeviciute@vilniauspn.lt

Neringa Davidavičienė

Specialistė
neringa.davidaviciene@vilniauspn.lt

Karolina Markutė

Specialistė
(8 5) 219 8828 karolina.markute@vilniauspn.lt

Eglė Martinkėnaitė

Specialistė
egle.martinkenaite@vilniauspn.lt

Pavel Pristavko

Specialistas
pavel.pristavko@vilniauspn.lt

Audrius Šavareika

Specialistas
audrius.savareika@vilniauspn.lt

Dalia Žiliuvienė

Specialistė
dalia.ziliuviene@vilniauspn.lt

Regina Choružaja Kon Čei Go

Specialistė
regina.choruzaja@vilniauspn.lt

Kristis Adomavičius

Specialistas
kristis.adomavičius@vilniauspn.lt

Ernestas Tylertas

Specialistas
ernestas.tylertas@vilniauspn.lt

Rūta Trakinskienė

Specialistė
ruta.trakinskiene@vilniauspn.lt

Monika Žemaitė

Specialistė
monika.zemaite@vilniauspn.lt

Rita Aliubavičiūtė

Specialistė
rita.aliubaviciute@vilniauspn.lt

Marjanas Voroneckis

Specialistas
marjanas.voroneckis@vilniauspn.lt

Pavel Urliuk

Specialistas
pavel.urliuk@vilniauspn.lt

Česlavas Laikovskis

Priklausomybių konsultantas
ceslavas.laikovskis@vilniauspn.lt

Raminta Budrevičiūtė

Specialistė (pusiaukelės namams)
(8 606) 63780 raminta.budreviciute@vilniauspn.lt

Vladimiras Pavlovas

Specialistas (pusiaukelės namams)
(8 677) 68952 vladimiras.pavlovas@vilniauspn.lt

Dangira Dobiliauskaitė

Specialistė (pusiaukelės namams)
dangira.dobiliauskaite@vilniauspn.lt

Danutė Sargautienė

Socialinė darbuotoja
(8 677) 68952 danute.sargautiene@vilniauspn.lt

Monika Milda Burneikaitė

Socialinė darbuotoja
monika.burneikaite@vilniauspn.lt

Katažina Jurkėnienė

Bibliotekininkė
katazina.jurkeniene@vilniauspn.lt

Turto valdymo skyrius

Kęstutis Eičas

Skyriaus vedėjas
kestutis.eicas@vilniauspn.lt

...

Patarėjas - vyriausiasis finansininkas

Jonas Aleksas Kacilauskas

Patarėjas (ūkio klausimais)
jonas.kacilauskas@vilniauspn.lt

Onutė Ragauskienė

Vyriausioji specialistė
(8 602) 41358 onute.ragauskiene@vilniauspn.lt

Sigitas Veida

Vyriausiasis specialistas (atsakingas už energetinio ir šiluminio ūkio tinklų priežiūrą)
(8 602) 41067 sigitas.veida@vilniauspn.lt

Janina Martinkėnienė

Finansininkė
(8 602) 40489 janina.martinkeniene@vilniauspn.lt

Saulius Ivaškevičius

Vyresnysis specialistas (atsakingas už civilinę, priešgaisrinę darbuotojų saugą)
(8 602) 41358 saulius.ivaskevicius@vilniauspn.lt

Ana Ignatenko

Buhalterė
(8 602) 40374 ana.ignatenko@vilniauspn.lt

Jelena Silina

Buhalterė
(8 602) 40374 jelena.silina@vilniauspn.lt

Ana Markova

Buhalterė
(8 602) 40374 ana.markova@vilniauspn.lt

Genovaitė Bulonienė

Buhalterė
(8 602) 40506 genovaite.buloniene@vilniauspn.lt

Daiva Brundytė

Specialistė
(8 602) 40367 daiva.brundyte@vilniauspn.lt

Aistė Ragauskaitė

Specialistė
(8 602) 41099 aiste.ragauskaite@vilniauspn.lt

Lucija Dakševič

Komendantė
(8 602) 41099 lucija.daksevic@vilniauspn.lt

Edmund Machrov

Sandėlio vedėjas
edmund.machrov@vilniauspn.lt

Lev Prusakov

Statinių priežiūros inžinierius
(8 602) 41067 lev.prusakov@vilniauspn.lt

Algirdas Dukel

Sandėlininkas
algirdas.dukel@vilniauspn.lt

Stanislav Moroz

Vairuotojas

Josif Rutkovskij

Vairuotojas

1-asis Saugumo valdymo skyrius

Darius Čekavičius

Skyriaus viršininkas
darius.cekavicius@vilniauspn.lt

Aidas Blažys

Skyriaus viršininko pavaduotojas
(8 5) 219 8826 aidas.blazys@vilniauspn.lt

Rita Balzarienė

Patarėja
(8 602) 40805 rita.balzariene@vilniauspn.lt

Ana Vanagel

Vyresnioji specialistė
(8 5 ) 219 8822 ana.vanagel@vilniauspn.lt

Kristina Mackevičiūtė

Vyresnioji specialistė
(8 5 ) 219 8822 kristina.mackeviciute@vilniauspn.lt

Karolina Malikėnienė

Vyresnioji specialistė
(8 5 ) 219 8822 karolina.malikeniene@vilniauspn.lt

Daiva Rimkuvienė

Vyresnioji specialistė
(8 602) 40870 daiva.rimkuviene@vilniauspn.lt

Leokadija Stankevič

Vyresnioji specialistė
(8 602) 40870 leokadija.stankevic@vilniauspn.lt

Tatjana Novikova

Specialistė
(8 602) 40865 tatjana.novikova@vilniauspn.lt

Olga Tamoševičienė

Specialistė
(8 602) 40865 olga.tamoseviciene@vilniauspn.lt

Andžej Voitkevič

Specialistas (dinaminės priežiūros)
andzej.voitkevic@vilniauspn.lt

Tomas Gervylius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
tomas.gervylius@vilniauspn.lt

Jaroslavas Požarickis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
jaroslavas.pozarickis@vilniauspn.lt

Linas Stungis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
linas.stungis@vilniauspn.lt

Danvaldas Smorščiokas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
danvaldas.smorsciokas@vilniauspn.lt

Danas Sapitavičius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
danas.sapitavicius@vilniauspn.lt

Mantas Baltrukevičius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
mantas.baltrukevicius@vilniauspn.lt

Mantas Pociūnas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
mantas.pociunas@vilniauspn.lt

Sergej Gromyko

Specialistas (dinaminės priežiūros)
sergej.gromyko@vilniauspn.lt

Jolita Tarbūnaitė

Specialistė (dinaminės priežiūros)
jolita.tarbunaite@vilniauspn.lt

Katažina Novik

Specialistė (dinaminės priežiūros)
katazina.novik@vilniauspn.lt

Jelena Andrijauskienė

Specialistė (dinaminės priežiūros)
jelena.andrijauskiene@vilniauspn.lt

Česlava Božerocka

Specialistė (dinaminės priežiūros)
ceslava.bozerocka@vilniauspn.lt

Galina Kondratavičienė

Specialistė (dinaminės priežiūros)
galina.kondrataviciene@vilniauspn.lt

Egidijus Šekurovas

Specialistas
egidijus.sekurovas@vilniauspn.lt

Mantas Adlys

Specialistas
mantas.adlys@vilniauspn.lt

Andžejus Schoroško

Specialistas
(8 675) 40680 andzejus.schorosko@vilniauspn.lt

Gintaras Žilys

Specialistas
gintaras.zilys@vilniauspn.lt

Irena Gripinska

Specialistas
irena.gripinska@vilniauspn.lt

Jaroslav Černiavski

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 219 8821, (8 655) 07410 jaroslav.cerniavski@vilniauspn.lt

Aleksandras Matvejevas

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 219 8821, (8 655) 07410 aleksandras.matvejevas@vilniauspn.lt

Valerij Jermak

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 219 8821, (8 655) 07410 valerij.jermak@vilniauspn.lt

Donaldas Dijokas

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 219 8821, (8 655) 07410 donaldas.dijokas@vilniauspn.lt

Janas Bogdanas

Specialistas (apsaugai)
janas.bogdanas@vilniauspn.lt

Konstantinas Pavliukas

Specialistas (apsaugai)
konstantinas.pavliukas@vilniauspn.lt

Aleksandr Novik

Specialistas (apsaugai)
aleksandr.novik@vilniauspn.lt

Renata Banienė

Specialistė (apsaugai)
renata.baniene@vilniauspn.lt

Jelena Šulskienė

Specialistė (apsaugai)
jelena.sulskiene@vilniauspn.lt

Aleksandras Smaznovas

Specialistas (budinčiajai pamainai)
aleksandras.smaznovas@vilniauspn.lt

Andrius Asteika

Specialistas (budinčiajai pamainai)
andrius.asteika@vilniauspn.lt

Arvydas Nalivaika

Specialistas (budinčiajai pamainai)
arvydas.nalivaika@vilniauspn.lt

Pavel Ulbin

Specialistas (budinčiajai pamainai)
pavel.ulbin@vilniauspn.lt

Valdas Blažys

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
valdas.blazys@vilniauspn.lt

Jan Špakovski

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
jan.spakovski@vilniauspn.lt

Artūras Juodvalkis

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
arturas.juodvalkis@vilniauspn.lt

Marjan Liachovič

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)
marjan.liachovic@vilniauspn.lt

Vidmantas Krušas

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)

Vladislav Senkevič

Jaunesnysis specialistas

Akvelina Karpičiūtė

Jaunesnioji specialistė
akvelina.karpiciute@vilniauspn.lt

Diana Pavlovskienė, Viktor Radzevič, Edvard Abramovič, Olga Raškevičienė, Viačeslav Paškovskij, Kęstutis Ryliškis, Justė Smagurauskiaitė, Jurijus Rubelis, Mantas Norkevičius

Jaunesnysis specialistas

Artūras Lamauskas, Antoni Deinarovič, Diana Liudkevič, Pavel Linkevič, Raimondas Lučiunas, Audrius Laurynėnas, Valerij Majevskij, Olga Sklepovič

Jaunesnysis specialistas

Pavel Sokolnik, Tadeuš Solovej, Viktor Stankevič, Danutė Jakutavičienė, Darius Staliulionis, Aurimas Stankevičius, Artūras Smirnovas, Jelena Srebniuk, Dmitrij Sinkevič, Eimantas Staliulionis

Jaunesnysis specialistas

Edvin Soroko, Simona Subačiūtė, Mark Šablovinskij, Ana Stančik, Justyna Liubutova, Olesia Šemis, Pavel Šereškov, Zbignev Stefanovič, Vadimas Macanko

Jaunesnysis specialistas

Vidas Šveikauskas, Karina Deinarovič, Pavelas Šilobritas, Zbignev Tomaševič, Jaroslav Tomaševskij, Dainius Tulevičius, Jolanta Tomaševska, Kęstutis Ulevičius, Tichonas Krivojus, Vitold Taraškevič

Jaunesnysis specialistas

Andrėjus Tichomirovas, Maksim Trošin, Andrejus Zykovas, Virginijus Umbražiūnas, Eugenijus Urbonas, Ričard Vainovskij, Valerij Vinckevič, Povilas Oleškevičius

Jaunesnysis specialistas

Genadij Kustovskij, Kristina Kubarevič, Leonid Kochanskij, Kazys Kulbauskas, Ivan Kozlovskij, Igor Korablikov, Raminta Kormazaitė, Arūnas Kliukaitis, Valdas Lamauskas

Jaunesnysis specialistas

Vitalij Jacunskij, Edvard Markovskij, Rolandas Jurčiukonis, Lilija Jodzko, Aleksandras Ivanov, Monika Kropytė, Pavel Katenel, Miroslav Kočan, Julija Mikilevičienė, Raimund Matuizo

Jaunesnysis specialistas

Raminta Davidonytė, Ina Pavliukevičienė, Vladas Pileckis, Kastytis Paškauskas, Sigitas Pocius, Artūras Paloniovas, Juozas Protusevičius, Ruslan Pankratenko, Agnieška Podolskytė

Jaunesnysis specialistas

Miroslav Ivaško, Rasa Ginevičiūtė, Stanislav Garnega, Rimas Gaina, Darjuš Gaidukevič, Tomas Gedrimas, Slavomiras Gželka, Gabija Motiejūnienė, Arūnas Guobys, Tatjana Gerfolveden

Jaunesnysis specialistas

Irmantas Charlinskis, Jevgenij Černel, Aidas Daujotis, Ruslan Jasiukevič, Sigitas Drėgva, Ignatas Dunovskij, Andžej Dudoit, Pavel Darasevič, Deividas Bartkevičius, Vaidas Ivanauskas

Jaunesnysis specialistas

Ričardas Bičkus, Aleksandr Buivid, Deimantas Batarla, Mark Buiko, Akvelina Karpičiūtė, Vidmantas Baušys, Genadijus Borovskis, Gražina Bogdel, Alvydas Meigys

Jaunesnysis specialistas

Ernest Aleksandrovič, Kamilė Arbočiūtė, Arūnas Aleksejūnas, Tomas Aidėtis, Edvard Barkovski, Andrius Barsukovas, Eva Balcevič, Jevgenij Belogolovko

Jaunesnysis specialistas

Artur Michailovskij, Viktoras Misajedovas, Erik Misevič, Jaroslav Misevič, Piotras Meišelis, Tadeuš Motus, Brigita Verikovskienė, Ingrida Reva, Darina Voverytė, Artūras Ziminavičius

Jaunesnysis specialistas

2-asis Saugumo valdymo skyrius

Rolandas Ruslanas Jakučionis

Skyriaus viršininkas
rolandas.jakucionis@vilniauspn.lt

Marta Jasiulevičienė

Vyriausioji specialistė (atsakinga už dinaminės priežiūros vykdymą)
marta.jasiuleviciene@vilniauspn.lt

Lina Kazakevičienė

Vyresnioji specialistė
lina.kazakeviciene@vilniauspn.lt

Gintautas Miliukas

Vyresnysis specialistas
(8 671) 36859 gintautas.miliukas@vilniauspn.lt

Olga Šilkinienė

Vyriausioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
(8 677) 10529 olga.silkiniene@vilniauspn.lt

Janina Korkuc

Vyresnioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
(8 670) 02457 janina.korkuc@vilniauspn.lt

Sigita Sinkevičienė

Vyresnioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
(8 602) 40595 sigita.sinkeviciene@vilniauspn.lt

Natalija Bukienė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
natalija.bukiene@vilniauspn.lt

Liusė Morozova

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
liuse.morozova@vilniauspn.lt

Virginija Sruoginienė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
virginija.sruoginiene@vilniauspn.lt

Diana Milinskaitė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
diana.milinskaite@vilniauspn.lt

Leonid Novik

Specialistas (suimtųjų ir nuteistųjų skirstymo klausimais)
leonid.novik@vilniauspn.lt

Edmundas Adamovičius

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
edmundas.adamovicius@vilniauspn.lt

Zbignev Korvin-Piotrovski

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
zbignev.korvin-piotrovski@vilniauspn.lt

Romualdas Sinkevičius

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
romualdas.sinkevicius@vilniauspn.lt

Igoris Koiro

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
igoris.koiro@vilniauspn.lt

Danielius Pakalnis

Specialistas (budinčiajai pamainai)
danielius.pakalnis@vilniauspn.lt

Stanislavas Semaško

Specialistas (budinčiajai pamainai)
stanislavas.semasko@vilniauspn.lt

Rimantas Valaitis

Specialistas (budinčiajai pamainai)
rimantas.valaitis@vilniauspn.lt

Vitalik Juchnevič

Specialistas (budinčiajai pamainai)
vitalik.juchnevic@vilniauspn.lt

Konstantinas Lobko

Specialistas (dinaminės priežiūros)
konstantinas.lobko@vilniauspn.lt

Gintas Kaušinis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
gintas.kausinis@vilniauspn.lt

Zdislav Kačkovskij

Specialistas (dinaminės priežiūros)
zdislav.kackovskij@vilniauspn.lt

Darius Vitėnas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
darius.vitenas@vilniauspn.lt

Tadas Bagušauskas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
tadas.bagusauskas@vilniauspn.lt

Julija Formanicka

Specialistė (dinaminės priežiūros)
julija.formanicka@vilniauspn.lt

Andrejus Lepiochinas

Specialistas
(8 671) 36859 andrejus.lepiochinas@vilniauspn.lt

Miroslav Roubo

Specialistas
miroslav.roubo@vilniauspn.lt

Paulius Karpičius

Specialistas
paulius.karpicius@vilniauspn.lt

Aleksandra Svirskaja

Specialistė
aleksandra.svirskaja@vilniauspn.lt

Aliona Gaidukienė

Specialistė
aliona.gaidukiene@vilniauspn.lt

Darius Griškevičius, Neringa Gromyko, Oksana Svirskaja, Tatjana Jagelo, Marek Kibort, Artūras Kirkutis, Franc Krasadomskij, Jan Moroz, Ana Petrauskienė

Jaunesnysis specialistas

Edvard Zinkevič, Raimond Višumirskij, Svetlana Vyšniauskienė, Andrej Vorobej, Inga Zareckienė, Mindaugas Žirlevičius, Daniel Guleckij

Jaunesnysis specialistas

Violeta Stankevič, Marijanas Stankevičius, Oksana Svirskaja, Robert Tomaševič, Kristina Tatarūnaitė, Remigijus Volkovas, Gžegož Valicki, Vitalij Vitlickij, Jaroslav Voitechovič, Artur Volodko

Jaunesnysis specialistas

Renata Stelmokaitienė, Deimantė Stravinskaitė, Roland Staševski, Viktor Savlevič, Raimondas Sirevičius, Andrius Šapolas, Julija Siavro, Teresa Simanovič, Tomas Šlemas

Jaunesnysis specialistas

Mindaugas Petraitis, Sandra Platūkytė-Jagelo, Tadeuš Rynkevič, Anželika Romanovaitė, Teresa Rožanovskienė, Jevgenij Rumiancev, Ana Rutkauskienė, Zita Savliavičiūtė, Vitalij Sivickas

Jaunesnysis specialistas

Rokas Damkauskas, Krystina Dolgopolova, Pavel Mackonis, Jelena Gončarenko, Denis Grochovskij, Marek Oleškevič, Tomaš Gerasimovič, Andrius Grėbliauskas, Rustamas Grinkevičius, Georgij Mikulskij

Jaunesnysis specialistas

Andžej Černiavskij, Ivan Cudzanovskij, Margarita Čugajeva, Gintautas Dubovikas, Artur Daškevič, Pavelas Davidovičius, Miroslav Kulakovskij, Žana Karpovič, Pavelas Dobrodejus

Jaunesnysis specialistas

Juliana Balčiūnienė, Ilona Jankunienė, Vidmantas Bartnykas, Pavel Borsak, Irina Bogdanovič, Vladimir Chomiakov, Vladimir Cynian, Vitalij Čiž, Artūras Chrasimovičius

Jaunesnysis specialistas

Ruslana Litvinovič, Anžela Andruškevič, Vitalijus Baranovas, Diana Bykova, Vitalij Urbanovič, Justinas Bizukoitis, Dariuš Brilov, Miroslav Lovec, Kšištof Butkevič, Jurij Dolgopolov, Brigita Svirko

Jaunesnysis specialistas

Inesa Jankun, Andrius Janušauskas, Aleksandra Jakštienė, Aleksandr Juckevič, Andrej Frelik, Aleksandr Krupoves, Ana Kogarko, Pavel Andruškevič, Vadimas Achremčikas, Marjan Lebed

Jaunesnysis specialistas

Vaidotas Glodenis

Kinologas
vaidotas.glodenis@vilniauspn.lt

Vilniaus mokymo centras

Arvydas Šuksteris

Direktorius
(8 5) 263 9952 rastine@konsultaciniscentras.vilnius.lm.lt

Algirdas Žalnierūnas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 263 9953
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 25 d. 09:39