KontaktaiVilniaus pataisos namai

Vadovybė

El. pašto adresų sudarymo tvarka. Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@vilniauspn.lt

Pasiteiravimui

Vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Nr. X-1444, 2008, Nr.22-804) 8 ir 11 str. nuostatomis, duomenys apie atliekantį bausmę asmenį teikiami tik gavus jo rašytinį sutikimą. INFORMACIJA TELEFONU NETEIKIAMA
(8 5) 271 8665 ars@vilniauspn.lt

Viktoras Davidenko

Direktorius
(8 5) 271 8342 viktoras.davidenko@vilniauspn.lt

Česlovas Jocius

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 271 8896 ceslovas.jocius@vilniauspn.lt

Halina Žukovska

Direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 271 8471 halina.zukovska@vilniauspn.lt

Romas Ostanavičius

Direktoriaus pavaduotojas
romas.ostanavicius@vilniauspn.lt

Veiklos organizavimo skyrius

Donata Kračkienė

Skyriaus vedėja
(8 5) 219 8823 donata.krackiene@vilniauspn.lt

Milda Mečkovskienė

Patarėja (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais)
(8 5) 219 8821 milda.meckovskiene@vilniauspn.lt

Dmitrij Michailov

Vyriausiasis specialistas
8 671 80 714 dmitrij.michailov@vilniauspn.lt

Milda Sadauskienė

Vyresnioji specialistė
(8 5) 219 8821 milda.sadauskiene@vilniauspn.lt

Teresa Marcijana Liniova

Specialistė (personalo administravimo klausimais)
(8 5) 271 8462 personalas@vilniauspn.lt

Sonata Balzarytė

Specialistė (personalo administravimo klausimais)
(8 5) 271 8462 sonata.balzaryte@vilniauspn.lt; personalas@vilniauspn.lt

Denis Riabcev

Vyresnysis teisininkas
(8 5) 271 8269 denis.riabcev@vilniauspn.lt

Viktorija Grigaliūnaitė

Vyresnioji teisininkė
8 671 80 714 viktorija.grigaliunaite@vilniauspn.lt

Irma Sakalauskaitė

Teisininkė
(8 5) 271 8269 irma.sakalauskaite@vilniauspn.lt

Laura Maračinskienė

Specialistas (personalo administravimo klausimais)
laura.maracinskiene@vilniauspn.lt

Maksim Chaliapin

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
maksim.chaliapin@vilniauspn.lt

Andrej Klimovič

Specialistas (informacinių technologijų administravimo klausimais)
andrej.klimovic@vilniauspn.lt

Oranta Kamyšanienė

Specialistė (dokumentų administravimo klausimais)
oranta.kamysaniene@vilniauspn.lt

Rita Kuktienė

Raštinės administratorė
(8 5) 271 8405 rita.kuktiene@vilniauspn.lt

Greta Macedonskaja

Vyresnioji raštvedė
greta.macedonskaja@vilniauspn.lt

Elena Čibinskienė

Vyresnioji raštvedė
elena.cibinskiene@vilniauspn.lt

Marina Briankina

Raštvedė
(8 5) 271 8665 marija.briankina@vilniauspn.lt

Jadvyga Macijauskaitė

Raštvedė
(8-5) 271 8405 jadvyga.macijauskaite@vilniauspn.lt

Ona Rukuižienė

Specialistė (laiškų tikrinimo ir pristatymo)
ona.rukuiziene@vilniauspn.lt

Jadvyga Šturmo

Inspektorė
jadvyga.sturmo@vilniauspn.lt

Irena Burdaitė

Inspektorė
irena.burdaite@vilniauspn.lt

Resocializacijos skyrius

Renatas Stulgis

Skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje)
(8 5) 219 8828 renatas.stulgis@vilniauspn.lt

Pavel Srebniuk

Vyriausiasis specialistas (pusiaukelės namų veiklos klausimais)
8 677 68 952 pavel.srebniuk@vilniauspn.lt

Lina Juškaitė

Vyriausioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų socialinės reabilitacijos klausimais)
lina.juskaite@vilniauspn.lt

Nijolė Martinkevičienė

Patarėja (nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos klausimais)
nijole.martinkeviciene@vilniauspn.lt

Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

Vyriausioji psichologė
katazyna.kviatkovska@vilniauspn.lt

Julija Jegipceva

Psichologė
julija.jegipceva@vilniauspn.lt

Karolina Palionytė

Psichologė
karolina.palionyte@vilniauspn.lt

Ingrida Noreikaitė

Psichologė
ingrida.noreikaite@vilniauspn.lt

Neringa Davidavičienė

Specialistė
neringa.davidaviciene@vilniauspn.lt

Andrius Križanauskas

Specialistas
andrius.krizanauskas@vilniauspn.lt

Rima Nagelienė

Specialistė
rima.nageliene@vilniauspn.lt

Donata Leščiuvienė

Specialistė
donata.lesciuviene@vilniauspn.lt

Vladimiras Pavlovas

Specialistas
vladimiras.pavlovas@vilniauspn.lt

Audrius Šavareika

Specialistas
audrius.savareika@vilniauspn.lt

Dalia Žiliuvienė

Specialistė
dalia.ziliuviene@vilniauspn.lt

Dovilė Bajorūnaitė

Specialistė
dovile.bajorunaite@vilniauspn.lt

Ernestas Bareikis

Specialistas
ernestas.bareikis@vilniauspn.lt

Eduardas Cypcynas

Specialistas
eduardas.cypcynas@vilniauspn.lt

Vytenis Černius

Specialistas
vytenis.cernius@vilniauspn.lt

Tatjana Malyševa

Specialistė
tatjana.malyseva@vilniauspn.lt

Ernestas Tylertas

specialistas
ernestas.tylertas@vilniauspn.lt

Milda Šimkutė

Specialistė
milda.simkute@vilniauspn.lt

Rita Aliubavičiūtė

Specialistė
rita.aliubaviciute@vilniauspn.lt

Marjanas Voroneckis

Specialistas
marjanas.voroneckis@ltik.lt

Rasa Narbutienė

Specialistė
rasa.narbutiene@vilniauspn.lt

Pavel Urliuk

Specialistas
pavel.urliuk@vilniauspn.lt

Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė

Specialistė
dovile.zunkiene@vilniauspn.lt

Raminta Budrevičiūtė

Specialistė (darbo lygtinio paleidimo klausimais)
(8 5) 271 8489 raminta.budreviciute@vilniauspn.lt; lpk@vilniauspn.lt

Česlovas Laikovskis

Priklausomybių konsultantas
ceslovas.laikovskis@vilniauspn.lt

Inga Jonaitienė

Psichologė
inga.jonaitiene@vilniauspn.lt

Gintarė Gerybaitė

Socialinis darbuotojas
gintare.gerybaite@vilniauspn.lt

Danutė Sargautienė

Socialinis darbuotojas
(8 6) 776 8952 danute.sargautiene@vilniauspn.lt

Gintautas Klimavičius

Specialistas
(8 5) 271 8974 gintautas.klimavicius@vilniauspn.lt

Katažina Jurkėnienė

Bibliotekininkė
katazina.jurkeniene@vilniauspn.lt

Turto valdymo skyrius

Kęstutis Eičas

Skyriaus vedėjas
(8 5) 219 8820 kestutis.eicas@vilniauspn.lt

Jonas Aleksas Kacilauskas

Patarėjas (ūkio klausimais)
jonas.kacilauskas@vilniauspn.lt

Onutė Ragauskienė

Vyriausioji specialistė
(8 5) 271 8368 onute.ragauskiene@vilniauspn.lt

Lilija Balcevičienė

Vyriausioji specialistė (buhalterinės apskaitos klausimais)
(8 5) 219 8827 lilija.balceviciene@vilniauspn.lt

Sigitas Veida

Vyriausiasis specialistas (atsakingas už energetinio ir šiluminio ūkio tinklų priežiūrą)
(8 5) 219 8820 sigitas.veida@vilniauspn.lt

Saulius Ivaškevičius

Vyresnysis specialistas (atsakingas už civilinę, priešgaisrinę darbuotojų saugą)
saulius.ivaskevicius@vilniauspn.lt

Jelena Silina

Buhalterė
(8 5) 219 8822 jelena.silina@vilniauspn.lt

Ana Ignatenko

Buhalterė
(8 5) 219 8822 ana.ignatenko@vilniauspn.lt

Danguolė Morkūnaitė

Buhalterė
(8 5) 219 8827 danguole.morkunaite@vilniauspn.lt

Ana Markova

Buhalterė
(8 5) 219 8822 ana.markova@vilniauspn.lt

Daiva Brundytė

Specialistė
daiva.brundyte@vilniauspn.lt

Gintarė Butkevičienė

Specialistė
gintare.butkeviciene@vilniauspn.lt

Lucija Dakševič

Komendantė
(8 5) 261 9602 lucija.daksevic@vilniauspn.lt

Edmund Machrov

Sandėlio vedėjas
edmund.machrov@vilniauspn.lt

Lev Prusakov

Statinių priežiūros inžinierius
(8 5) 261 9461 lev.prusakov@vilniauspn.lt

Jan Avtuch

Sandėlininkas

Stanislav Moroz

Vairuotojas

Aleksandr Vojevodov

Vairuotojas

Josif Rutkovskij

Vairuotojas

1-asis Saugumo valdymo skyrius

Darius Čekavičius

Skyriaus viršininkas
(8 5) 271 8413 darius.cekavicius@vilniauspn.lt

Aidas Blažys

Skyriaus viršininko pavaduotojas
aidas.blazys@vilniauspn.lt

Rita Balzarienė

Patarėja (nuteistųjų įskaitos klausimais)
(8 5) 271 8416 iskaita@vilniauspn.lt, rita.balzariene@vilniauspn.lt

Natalja Karoblienė

Vyriausioji specialistė (atsakinga už dinaminės priežiūros įgyvendinimą ir vykdymą)
natalija.karobliene@vilniauspn.lt

Daiva Rimkuvienė

Vyresnioji specialistė
daiva.rimkuviene@vilniauspn.lt

Leokadija Stankevič

Vyresnioji specialistė
leokadija.stankevic@vilniauspn.lt

Tatjana Novikova

Specialistė
(8 5) 271 8759 tatjana.novikova@vilniauspn.lt

Olga Tamoševičienė

Specialistė
(8 5) 271 8759 olga.tamoseviciene@vilniauspn.lt

Andžej Voitkevič

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
andzej.voitkevic@vilniauspn.lt

Aleksandr Novik

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
aleksandr.novik@vilniauspn.lt

Tomas Gervylius

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
tomas.gervylius@vilniauspn.lt

Jaroslavas Požarickis

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
jaroslavas.pozarickis@vilniauspn.lt

Linas Stungis

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
linas.stungis@vilniauspn.lt

Andrejus Timko

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
andrejus.timko@vilniauspn.lt

Danvaldas Smarščiokas

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
danvaldas.smarsciokas@vilniauspn.lt

Danas Sapitavičius

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
danas.sapitavicius@vilniauspn.lt

Mantas Baltrukevičius

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
mantas.baltrukevicius@vilniauspn.lt

Jolita Tarbūnaitė

Specialistė (Dinaminės priežiūros)
jolita.tarbunaite@vilniauspn.lt

Katažyna Novik

Specialistė (Dinaminės priežiūros)
katazyna.novik@vilniauspn.lt

Jelena Andrijauskienė

Specialistė (Dinaminės priežiūros)
jelena.andrijauskiene@vilniauspn.lt

Česlava Božerocka

Specialistė (Dinaminės priežiūros)
ceslava.bozerocka@vilniauspn.lt

Galina Kondratavičienė

Specialistas (Dinaminės priežiūros)
galina.kondrataviciene@vilniauspn.lt

Egidijus Šekurovas

Specialistas
egidijus.sekurovas@vilniauspn.lt

Ana Vanagel

Specialistas
ana.vanagel@vilniauspn.lt

Mantas Adlys

Specialistas
mantas.adlys@vilniauspn.lt

Andžejus Schoroško

Specialistas
andzejus.schorosko@vilniauspn.lt

Gintaras Žilys

Specialistas
gintaras.zilys@vilniauspn.lt

Kristina Mackevičiūtė

Specialistas
kristina.mackeviciute@vilniauspn.lt

Irena Gripinska

Specialistas
irena.gripinska@vilniauspn.lt

Karolina Malikėnienė (duomenų apsaugos pareigūnas)

Specialistas
karolina.malikeniene@vilniauspn.lt

Aleksandras Matvejevas

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 271 8440 apsauga@vilniauspn.lt, aleksandras.matvejevas@vilniauspn.lt

Irmantas Kračka

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 271 8440 apsauga@vilniauspn.lt, irmantas.kracka@vilniauspn.lt

Valerij Jermak

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 271 8440 apsauga@vilniauspn.lt, valerij.jermak@vilniauspn.lt

Donaldas Dijokas

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
(8 5) 271 8440 apsauga@vilniauspn.lt, donaldas.dijokas@vilniauspn.lt

Aleksandras Smaznovas

Specialistas (apsaugai)
aleksandras.smaznovas@vilniauspn.lt

Janas Bogdanas

Specialistas (apsaugai)
janas.bogdanas@vilniauspn.lt

Konstantinas Pavliukas

Specialistas (apsaugai)
konstantinas.pavliukas@vilniauspn.lt

Renata Banienė

Specialistė (apsaugai)
renata.baniene@vilniauspn.lt

Jelena Šulskienė

Specialistė (apsaugai)
jelena.sulskiene@vilniauspn.lt

Valdas Blažys, Vidmantas Krušas

Specialistas (budinčiosios pamainos vyresnysis)

Vladislav Senkevič

Jaunesnysis specialistas

Brigita Verikovskienė

Jaunesnysis specialistas

Diana Pavlovskienė, Viktor Radzevič, Edvard Abramovič, Olga Raškevičienė, Viačeslav Paškovskij, Kęstutis Ryliškis, Justė Smagurauskiaitė, Jurijus Rubelis, Virgilija Karaliūtė, Mantas Norkevičius

Jaunesnysis specialistas

Artūras Lamauskas, Antoni Deinarovič, Diana Liudkevič, Pavel Linkevič, Raimondas Lučiunas, Audrius Laurynėnas, Galina Masojt, Valerij Majevskij, Olga Sklepovič, Andrej Milevski

Jaunesnysis specialistas

Pavel Sokolnik, Tadeuš Solovej, Viktor Stankevič, Danutė Jakutavičienė, Darius Staliulionis, Aurimas Stankevičius, Artūras Smirnovas, Jelena Srebniuk, Dmitrij Sinkevič, Eimantas Staliulionis

Jaunesnysis specialistas

Edvin Soroko, Paulius Šalcas, Simona Subačiūtė, Mark Šablovinskij, Ana Stančik, Justyna Liubutova, Olesia Šemis, Pavel Šereškov, Paulius Šveikauskas

Jaunesnysis specialistas

Vidas Šveikauskas, Karina Deinarovič, Pavelas Šilobritas, Zbignev Tomaševič, Jaroslav Tomaševskij, Dainius Tulevičius, Jolanta Tomaševska, Kęstutis Ulevičius, Tichonas Krivojus

Jaunesnysis specialistas

Andrėjus Tichomirovas, Maksim Trošin, Andrejus Zykovas, Virginijus Umbražiūnas, Žydrūnas Zinkevičius, Eugenijus Urbonas, Ričard Vainovskij, Vitalij Šaikovskij, Valerij Vinckevič

Jaunesnysis specialistas

Genadij Kustovskij, Kristina Kubarevič, Leonid Kochanskij, Kazys Kulbauskas, Ivan Kozlovskij, Igor Korablikov, Raminta Kormazaitė, Jaroslav Keko, Arūnas Kliukaitis, Valdas Lamauskas

Jaunesnysis specialistas

Vitalij Jacunskij, Eldaras Iskenderovas, Edvard Markovskij, Rolandas Jurčiukonis, Lilija Jodzko, Aleksandras Ivanov, Monika Kropytė, Romualda Brencienė, Pavel Katenel, Miroslav Kočan

Jaunesnysis specialistas

Raminta Davidonytė, Ina Pavliukevičienė, Valerij Petiul, Vladas Pileckis, Kastytis Paškauskas, Sigitas Pocius, Artūras Paloniovas, Juozas Protusevičius, Ruslan Pankratenko, Agnieška Podolskytė

Jaunesnysis specialistas

Miroslav Ivaško, Rasa Ginevičiūtė, Stanislav Garnega, Rimas Gaina, Darjuš Gaidukevič, Tomas Gedrimas, Slavomiras Gželka, Gabija Bajeraitė, Arūnas Guobys, Tatjana Gerfolveden

Jaunesnysis specialistas

Irmantas Charlinskis, Jevgenij Černel, Aidas Daujotis, Ruslan Jasiukevič, Sigitas Drėgva, Ignatas Dunovskij, Andžej Dudoit, Pavel Darasevič, Deividas Bartkevičius, Vaidas Ivanauskas

Jaunesnysis specialistas

Viktor Bežanov, Ričardas Bičkus, Aleksandr Buivid, Deimantas Batarla, Rolandas Baužys, Mark Buiko, Akvelina Karpičiūtė, Vidmantas Baušys, Genadijus Borovskis, Gražina Bogdel

Jaunesnysis specialistas

Ernest Aleksandrovič, Kamilė Arbočiūtė, Kristis Adomavičius, Arūnas Aleksejūnas, Tomas Aidėtis, Edvard Barkovski, Aurelijus Bivainis, Andrius Barsukovas, Eva Balcevič, Jevgenij Belogolovko

Jaunesnysis specialistas

Artur Michailovskij, Viktoras Misajedovas, Erik Misevič, Piotras Meišelis, Tadeuš Motus, Alvydas Meigys, Raimund Matuizo, Julija Mikilevičienė, Povilas Oleškevičius

Jaunesnysis specialistas

2-asis Saugumo valdymo skyrius

Rolandas Ruslanas Jakučionis

Viršininko pavaduotojas
rolandas.jakucionis@vilniauspn.lt

Olga Šilkinienė

Vyriausioji spiecialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
8 677 10 529 olga.silkiniene@vilniauspn.lt

Janina Korkuc

Vyresnioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
8 670 02 457 janina.korkuc@vilniauspn.lt

Sigita Sinkevičienė

Vyresnioji specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
sigita.sinkeviciene@vilniauspn.lt

Natalija Bukienė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
natalija.bukiene@vilniauspn.lt

Liusė Morozova

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
liuse.morozova@vilniauspn.lt

Virginija Sruoginienė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
virginija.sruoginiene@vilniauspn.lt

Diana Milinskaitė

Specialistė (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais)
diana.milinskaite@vilniauspn.lt

Leonid Novik

Specialistas (suimtųjų ir nuteistųjų skirstymo klausimais)
leonid.novik@vilniauspn.lt

Jolanta Zyma

L.e. specialisto pareigas (atsakingą už socialinės pagalbos užtikrinimą ir užimtumo organizavimą)
jolanta.zyma@vilniauspn.lt

Edmundas Adamovičius

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
edmundas.adamovicius@vilniauspn.lt

Zbignev Korvin-Piotrovski

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)

Romualdas Sinkevičius

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
romualdas.sinkevicius@vilniauspn.lt

Igoris Koiro

Vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai)
igoris.koiro@vilniauspn.lt

Danielius Pakalnis

Specialistas (budinčiajai pamainai)
danielis.pakalnis@vilniauspn.lt

Stanislavas Semaško

Specialistas (budinčiajai pamainai)
stanislavas.semasko@vilniauspn.lt

Rimantas Valaitis

Specialistas (budinčiajai pamainai)
rimantas.valaitis@vilniauspn.lt

Vitalik Juchnevič

Specialistas (budinčiajai pamainai)
vitalik.juchnevic@vilniauspn.lt

Konstantinas Lobko

Specialistas (dinaminės priežiūros)
konstantinas.lobko@vilniauspn.lt

Gintas Kaušinis

Specialistas (dinaminės priežiūros)
gintas.kausinis@vilniauspn.lt

Zdislav Kačkovskij

Specialistas (dinaminės priežiūros)
zdislav.kackovskij@vilniauspn.lt

Egidijus Petkevičius

Specialistas (dinaminės priežiūros)
egidijus.petkevicius@vilniauspn.lt

Darius Vitėnas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
darius.vitenas@vilniauspn.lt

Tadas Bagušauskas

Specialistas (dinaminės priežiūros)
tadas.bagusauskas@vilniauspn.lt

Miroslav Roubo

Specialistai (dinaminės priežiūros)
miroslav.roubo@vilniauspn.lt

Julija Formanicka

Specialistė (dinaminės priežiūros)
julija.formanicka@vilniauspn.lt

Andrejus Lepiochinas

Specialistas
andrejus.lepiochinas@vilniauspn.lt

Gintautas Miliukas

Specialistas
gintautas.miliukas@vilniauspn.lt

Marta Jasiulevičienė

Specialistė
marta.jasiuleviciene@vilniauspn.lt

Pavel Ulbin

Specialistas
pavel.ulbin@vilniauspn.lt

Zbignev Stefanovič

Specialistas
zbignev.stefanovic@vilniauspn.lt

Josif Silko

Specialistas
josif.silko@vilniauspn.lt

Marijan Liachovič

Specialistas
marijan.liachovic@vilniauspn.lt

Andrius Asteika

Specialistas
andrius.asteika@vilniauspn.lt

Mantas Pociūnas

Specialistas
mantas.pociunas@vilniauspn.lt

Vadimas Macanko

Specialistas
vadimas.macanko@vilniauspn.lt

Paulius Karpičius

Specialistas
paulius.karpicius@vilniauspn.lt

Lina Kazakevičienė

Specialistė
lina.kazakeviciene@vilniauspn.lt

Sergej Gromyko

Specialistas
sergej.gromyko@vilniauspn.lt

Jaroslav Černiavski

Specialistas
jaroslav.cerniavski@vilniauspn.lt

Vitold Taraškevič

Specialistas
vitold.taraskevic@vilniauspn.lt

Arvydas Nalivaika

Specialistas
arvydas.nalivaika@vilniauspn.lt

Artūras Juodvalkis

Specialistas
arturas.juodvalkis@vilniauspn.lt

Aliona Gaidukienė

Specialistė
aliona.gaidukiene@vilniauspn.lt

Valius Kryževičius

Specialistas
valius.kryzevicius@vilniauspn.lt

Jurij Dolgopolov

Specialistas
jurij.dolgopolov@vilniauspn.lt

Aleksejus Kolosovas

Specialistas
aleksejus.kolosovas@vilniauspn.lt

Jan Špakovski

Specialistas
jan.spakovski@vilniauspn.lt

Darius Griškevičius, Neringa Gromyko, Tatjana Jagelo, Marek Kibort, Artūras Kirkutis, Franc Krasadomskij, Jan Moroz, Ana Nahorskaja, Marius Pakulnevičius, Gintarė Pleškevičiūtė

Jaunesnysis specialistas

Edvard Zinkevič, Raimond Višumirskij, Svetlana Vyšniauskienė, Andrej Vorobej, Inga Zareckienė, Monika Žemaitė, Mindaugas Žirlevičius, Daniel Guleckij, Ernestas Ščiglo

Jaunesnysis specialistas

Violeta Stankevič, Marijanas Stankevičius, Oksana Svirskaja, Robert Tomaševič, Kristina Tatarūnaitė, Remigijus Volkovas, Gžegož Valicki, Vitalij Vitlickij, Jaroslav Voitechovič, Artur Volodko

Jaunesnysis specialistas

Renata Stelmokaitienė, Deimantė Stravinskaitė, Roland Staševski, Jaroslav Šuško, Viktor Savlevič, Raimondas Sirevičius, Andrius Šapolas, Julija Siavro, Teresa Simanovič, Tomas Šlemas

Jaunesnysis specialistas

Ingrida Paukštytė, Mindaugas Petraitis, Sandra Platūkytė-Jagelo, Tadeuš Rynkevič, Anželika Romanovaitė, teresa Rožanovskienė, Jevgenij Rumiancev, Ana Rutkauskienė, Zita Savliavičiūtė, Vitalij Sivickas

Jaunesnysis specialistas

Rokas Damkauskas, Krystina Dolgopolova, Pavel Mackonis, Jelena Gončarenko, Denis Grochovskij, Marek Oleškevič, Tomaš Gerasimovič, Andrius Grėbliauskas, Rustamas Grinkevičius, Georgij Mikulskij

Jaunesnysis specialistas

Andžej Černiavskij, Ivan Cudzanovskij, Margarita Čugajeva, Eglė Martinkėnaitė, Gintautas Dubovikas, Artur Daškevič, Pavelas Davidovičius, Miroslav Kulakovskij, Žana Karpovič, Pavelas Dobrodejus

Jaunesnysis specialistas

Juliana Balčiūnienė, Ilona Lankelytė, Vidmantas Bartnykas, Valerijus Bogdevičius, Pavel Borsak, Irina Bogdanovič, Vladimir Chomiakov, Vladimir Cynian, Vitalij Čiž, Artūras Chrasimovičius

Jaunesnysis specialistas

Ruslana Litvinovič, Anžela Andruškevič, Erik Bakšanski, Vitalijus Baranovas, Diana Bykova, Vitalij Urbanovič, Justinas Bizukoitis, Dariuš Brilov, Miroslav Lovec, Kšištof Butkevič

Jaunesnysis specialistas

Inesa Jankun, Andrius Janušauskas, Aleksandra Jakštienė, Aleksandr Juckevič, Andrej Frelik, Aleksandr Krupoves, Ana Kogarko, Pavel Andruškevič, Vadimas Achremčikas, Marjan Lebed

Jaunesnysis specialistas

Vaidotas Glodenis

Kinologas

Vilniaus mokymo centras

Arvydas Šuksteris

Direktorius
(8 5) 263 9952 rastine@konsultaciniscentras.vilnius.lm.lt

Algirdas Žalnierūnas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 263 9953
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 14 d. 11:05