Komisijos

Komisijos

1.  Vilniaus pataisos namų organizacinė – etatinė komisija, sudaryta Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3-71. Tai nuolat veikianti komisija, skirta įstaigos darbuotojų ir valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir naikinimo klausimams spręsti.

2.  Vilniaus pataisos namų valstybės tarnautojų prašymų, leisti dirbti kitą darbą, nagrinėjimo komisija, sudaryta įstaigos direktoriaus 2011 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3-29. Tai nuolat veikianti komisija, skirta svarstyti įstaigos valstybės tarnautojų prašymus dirbti kitą darbą.

3. Viešųjų pirkimų komisija, sudaryta Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3-77. Tai nuolat veikianti komisija,  kuri nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka Vilniaus pataisos namuose supaprastintus pirkimus.

Informacija atnaujinta 2015 m. balandžio 21 d. 11:45