Bendradarbiavimas

su visuomeninėmis organizacijomis ir savanoriais

 

1. 2011 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-2 tarp Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Viešoji įstaiga „Dailės terapijos centras“.

Šios sutarties tikslas – užtikrinti kokybiškesnę pagalbą suimtiesiems (nuteistiesiems), ieškant naujų metodų ir būdų įveikti jų turimus emocinius ir elgesio sunkumus, adaptacijos problemas; efektyvinti ir didinti suimtųjų (nuteistųjų) užimtumą. Suimtiesiems (nuteistiesiems) vedami dailės terapijos užsiėmimai.

 

2. 2012 m. vasario 24 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-3 tarp Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Menų šaltinis“.

Šios sutarties tikslas – teikti pagalbą suimtiesiems (nuteistiesiems), ieškant naujų metodų ir būdų įveikti jų turimus emocinius ir elgesio sunkumus, adaptacijos problemas; efektyvinti ir didinti suimtųjų (nuteistųjų) užimtumą. Suimtiesiems (nuteistiesiems) organizuojami įvairūs užsiėmimai: koncertai, literatūrinės popietės ir kt..

 

3. 2012 m. vasario 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-4 tarp Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Lietuvos meno terapijos asociacijos.

Šios sutarties tikslas – plėtoti meno terapiją kaip discipliną, paslaugą ir integruoti meno terapiją į Šiaulių TI laikomų suimtųjų (nuteistųjų) socialinę reabilitaciją. Suimtiesiems (nuteistiesiems) organizuojami įvairūs informaciniai susitikimai, skaitomos paskaitos, vykdomos meno terapijos.

 

4. 2012 m. birželio 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-15 tarp Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centro.

Šios sutarties tikslas - sukurti savanorišku nuteistųjų darbu Šiaulių miestui išliekamąją vertę turinčius daiktus, kurie būtų panaudoti visuomeninės ar bendrojo naudojimo paskirties vietoms papuošti bei formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių požiūrį į asmenis, atliekančius laisvės atėmimo bausmę.

 

5. 2012 m. liepos 18 d. pasirašyta savanoriško darbo atlikimo sutartis (susitarimas)Nr. 81/01-16 tarp Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Lietuvos dizainerių sąjungos nario Viliaus Purono.

Šios sutarties tikslas – įtraukti Šiaulių TI nuteistuosius į visuomeninę veiklą, kuriant Šiaulių miestui išliekamąją vertę turinčius daiktus, kurie būtų panaudoti visuomeninės ar bendrojo naudojimo paskirties vietoms papuošti ar turėtų praktinę naudą; suteikti metodinę pagalbą mokant nuteistuosius įvairių technikų ir metodų; organizuoti darbo medžiagų parinkimą. Savanorišku nuteistųjų darbu formuojamas teigiamas visuomenės ir darbdavių požiūris į asmenis, atliekančius laisvės atėmimo bausmę.

 

6. 2013 m. kovo 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-7tarp Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos.

Šios sutarties tikslas – siekiant mažinti socialinę atskirtį, padėti suimtiesiems (nuteistiesiems) integruotis į visuomenę, išmokyti juos tikslingai naudotis informacinėmis technologijomis (elektronine bankininkyste, įvairiomis programomis ir pan.) bei išnaudoti jų teikiamą naudą (pvz. teisingai parašyti CV). Suimtiesiems (nuteistiesiems) vykdomi kompiuterinio raštingumo užsiėmimai.

 

7. 2014 m. kovo 31 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-15 su Lietuvos Caritas.

Sutarties tikslas - ilgalaikis bendradarbiavimas savanoriškos veiklos, švietimo, socialinių paslaugų ir mokymų srityse, taip pat rengiant ir vykdant bendrus projektus, keičiantis informacija apie abiejų šalių vykdomus arba joms dalyvaujant atliekamus projektus, renginius ir pan.

 

8. 2014 m. balandžio 11 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-18 su Šiaulių universiteto Humanitariniu fakultetu.

Sutarties tikslas - pagal galimybę siųsti studentus atlikti praktiką, kooperuotų studijų praktiką Šiaulių TI; užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką ar kooperuotų studijų praktiką, teorinį ir praktinį pasirengimą; kontroliuoti studentų praktikos ir kooperuotų studijų praktikos eigą; operatyviai spręsti iškilusias problemas; pagal galimybes neatlygintinai organizuoti ir vykdyti užsiėmimus suimtiesiems (nuteistiesiems) Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

9. 2014 m. gegužės 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-26 su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriumi.

Sutarties tikslas - įgyvendinti Suėmimo vykdymo įstatymo 20 straipsnyje ir Bausmių vykdymo kodekso 107 straipsnyje numatytą suimtųjų ir nuteistųjų teisę sudaryti santuoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, sudaryti sąlygas santuokos įregistravimui ir tinkamam proceso organizavimui, kai bent vienas iš susituokiančių asmenų yra laikomas Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

 

10. 2014 m. birželio 13 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. SP2-10/81/01-28 su Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu.

Sutarties tikslas – gerinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, tobulinant pedagogų ir sveikatos priežiūros institucijų darbuotojų kvalifikaciją pagal kintamos rinkos poreikius ir reikalingus palaikyti abipusiais naudingus sutarties šalių ryšius.

 

11. 2014 m. spalio 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. DK-4/81/01-43 su Šiaulių teritorine darbo birža.

Sutarties tikslas – kuo efektyvesnis veiksmų koordinavimas, sprendžiant gyventojų užimtumo problemas.

 

12. 2015 m. sausio 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 81/01-4 su Šiaulių suaugusiųjų mokykla.

Sutarties tikslas – bendradarbiauti aplinkosaugos projekte „12 idėjų aplinkai ir žmogui“, suimtiesiems (nuteistiesiems), besimokantiems pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, integruoti aplinkosaugos temas į dėstomų dalykų turinį.

j,mxc

Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 17 d. 13:53

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos