Saugumo valdymo skyrius

 

SAUGUMO VALDYMOskyriaus UŽDAVINIAI

Svarbiausieji Saugumo valdymo skyriaus uždaviniai:

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS FUNKCIJOS

Saugumo valdymo skyrius, įgyvendinamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 3 d. 07:45