Donata Einorienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 Atitikimas kitiems reikalavimams:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 11 d. 10:44