Donata Einorienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 13 d. 15:52