Ligita Dilinskienė, Ieva Laurinavičė, Linas Palivonas, Andrius Petkevičius, Jovita Zalieckienė, Tomas Slabys, Rimantas Lušys, Dainius Čiūdaras, Odeta Ročytė, Reda Ščerbauskienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 4 d. 10:18