Aktualu suimtųjų ir nuteistųjų artimiesiems

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. (8 41) 430 921/ 432 911  

Faks. (8 41) 430 936,

El. p. administracija@siauliuti.lt

 

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 7.30–16.30 val.

Penktadieniais – 7.30–15.15 val.

Pietų pertrauka kasdien – 11.30–12.15 val.

Prieššventinę dieną darbas baigiamas viena valanda anksčiau. 

 


 

PASIMATYMŲ – PERDAVIMŲ BIURO DARBO LAIKAS

Tel. (8 41) 397 432

 

Nuo antradienio iki penktadienio – 8.00–16.00 val.

Šeštadienį – 8.00–15.00 val.

Pietų pertrauka kasdien – 11.30–12.15 val.

Sekmadienį ir pirmadienį - nedirbame

 


 

Informuojame, kad nuo 2016 m. balandžio 1 d. keičiasi:

  • Ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų suteikimo trukmė ir tvarka (nuteistiesiems suteikiami trumpalaikiai pasimatymai – iki trijų valandų ir ilgalaikiai – iki vienos paros).
  • Ilgalaikiai pasimatymai leidžiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokę su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.
  • Taip pat informuojame, kad į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims nebus galima įsinešti savo atsineštų maisto produktų. Bus sudarytos sąlygos įsigyti maisto produktų Šiaulių tardymo izoliatoriaus parduotuvėje arba maitintis įstaigoje.

 

Kitus Suėmimo vykdymo įstatymo bei Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2016 m. balandžio 1 d., rasite paspaudę šią nuorodą: kiti pakeitimai.

 


 

INFORMUOJAME, KAD NUO 2015 M. BIRŽELIO 1 D. ŠEŠTADIENIAIS PASIMATYTI SU SUIMTAISIAIS BUS LEIDŽIAMA TIK TIEMS ASMENIMS, KURIE PASIMATYMAMS BUS UŽSIREGISTRAVĘ IŠANKSTINĖS REGISTRACIJOS BŪDU.  ASMENYS, IŠ ANKSTO NEUŽSIREGISTRAVĘ PRIĖMIMŲ - PERDAVIMŲ IR PASIMATYMŲ BIURE, Į PASIMATYMUS ĮLEIDŽIAMI NEBUS. ASMENYS, NORINTYS PASIMATYTI SU SUIMTAISIAIS ŠEŠTADIENIAIS, BUS REGISTRUOJAMI PRIĖMIMŲ - PERDAVIMŲ IR PASIMATYMŲ BIURO DARBO LAIKU.

 

Vadovaujantis Suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsniu Tardymo izoliatoriaus administracija suimtajam leidžia pasimatyti, jeigu nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam pasimatyti. Duoti šį nurodymą galima tik siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar kitiems teisės pažeidimams, apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves arba kai suimtojo pasimatymas galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Jeigu ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nurodo neleisti suimtajam pasimatyti, jam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti nurodoma šio draudimo trukmė, asmenys, su kuriais neleidžiama pasimatyti, ir kitos aplinkybės, dėl kurių draudimą būtina taikyti.

Suimtojo pasimatymų skaičius neribojamas. Vienas suimtojo pasimatymas gali trukti ne ilgiau kaip tris valandas.

Pasimatymų tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse. Suimtojo pasimatymai vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir suimtojo fizinis kontaktas negalimas.

Vadovaujantis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 108 str. nuteistųjų ir į pasimatymą atvykusių asmenų trumpalaikis pasimatymas vyksta be fizinio kontakto. Neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų vyksta trumpalaikiai pasimatymai su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, taip pat trumpalaikiai pasimatymai su nepilnamečiu nuteistuoju. Trumpalaikius pasimatymus kontroliuojantys pareigūnai privalo nuolat stebėti nuteistuosius ir į pasimatymą su jais atvykusius asmenis.

 

Vadovaujantis Suėmimo vykdymo įstatymo 24 straipsniu Suimtieji turi teisę per tris mėnesius gauti vieną pašto ar perduodamą drabužių, patalynės (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), avalynės siuntinį ir neribotą kiekį smulkiųjų paketų su spauda, vokais, pašto ženklais bei rašymo popieriumi.

Vienas pašto siuntinys neturi sverti daugiau kaip dešimt kilogramų, o perduodamas siuntinys – daugiau kaip penkiolika kilogramų.

Siuntiniu gali būti perduoti šie daiktai: drabužiai, avalynė, patalynė (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), informacijos laikmena, rankinis arba stalinis laikrodis, pagamintas ne iš brangiųjų metalų, taksofono kortelė, spauda, vokai, pašto ženklai ir rašymo popierius.

 


 

ASMENŲ PRIĖMIMO ASMENINIAIS KLAUSIMAIS GRAFIKAS

 

Asmenų žodiniai ir rašytiniai skundai bei prašymai Šiaulių TI priimami visą darbo dienos laiką. Papildomai 2 valandas per savaitę asmenų žodiniai ir rašytiniai skundai bei prašymai priimami Šiaulių TI budėtojo patalpose kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 16.30 val. iki 17.30 val.

 

Atsakingas už asmenų aptarnavimą telefonu Šiaulių tardymo izoliatoriuje Įskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas. Kontaktiniai duomenys: vidinis telefonas – 251, miesto (8 41) 397 609, 435 502, kabineto Nr. 201.

 

Atsakingas už asmenų aptarnavimą pagal „vieno langelio“ principą Šiaulių tardymo izoliatoriuje Administracijos reikalų skyriaus vyresnysis raštvedys. Kontaktiniai duomenys: vidinis telefonas – 190, miesto telefonas (8 41) 433 620, kabineto Nr. 207, el.paštas administracija@siauliuti.lt.

 

Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į asmenį prašydama per nustatytą terminą pateikti šį sutikimą. Kai per 5 darbo dienas toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis.

 


 

Siunčiant piniginę perlaidą į Šiaulių tardymo izoliatoriaus banko sąskaitą, būtina nurodyti šiuos duomenis:

Įstaigos pavadinimas - Šiaulių tardymo izoliatorius, kodas - 191715773, Swedbank, sąskaitos Nr. LT967300010002407226, kodas 73000.

Būtina nurodyti asmens, kuriam siunčiate pinigus: vardą ir pavardę(lietuviškomis raidėmis), gimimo datą.

Pervedant pinigus iš užsienio bankų būtina nurodyti banko SWIFT/BIC kodą -HABALT22

 

Grynieji pinigai į įstaigoje laikomų asmenų asmens sąskaitas priimami:

Pirmadieniais - penktadieniais nuo 10.30 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 iki 13.30 val.

Poilsio ir švenčių dienomis grynieji pinigai nepriimami.

Siuntiniai (perdavimai) bei grynieji pinigai į įstaigoje laikomų asmenų asmens sąskaitas priimami pateikus asmens tapatybę patvirtinantį domumentą.


Telefonai pasiteravimui:  (8 41) 596 038,  (8 41) 433 621

 

 


 

ATMINTINĖ APSIPIRKIMO IR PRAŠYMAS ASMENIMS, ATVYKUSIEMS Į ĮLGALAIKĮ PAIMATYMĄ

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS PARDUOTUVĖJE PARDUODAMŲ PREKIŲ ASORTIMENTAS

 

ASMENŲ, ATVYKUSIŲ Į ĮLGALAIKIUS PASIMATYMUS, APSIPIRKIMO IR MAITINIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

ASMENŲ, NORINČIŲ PASIMATYTI SU ŠIAULIŲ TADYMO IZOLIATORIUJE LAIKOMAIS SUIMTAISIAIS IR NUTEISTAISIAIS REGISTRACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS SUIMTŲJŲ(NUTEISTŲJŲ) PASIMATYMŲ SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS PATALPŲ EKPLOATAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 


 

ATMINTINĖ ASMENIMS, KURIE RUOŠIASI REGISTRUOTI SANTUOKĄ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE SUDAROMŲ SUIMTŲJŲ(NUTEISTŲJŲ) SANTUOKŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ANKETA DĖL PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMO ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE KOKYBĖS

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE 2016 METAIS VERTINIMO ANALIZĖ

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE 2015 METAIS VERTINIMO PAŽYMA

 

DRAUDŽIAMŲ ĮSINEŠTI IR TURĖTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE DAIKTŲ SĄRAŠAS

 

SUIMTIESIEMS LEIDŽIAMŲ ĮSIGYTI  IR TURĖTI MAISTO PRODUKTŲ, BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ IR KITŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

 

NUTEISTIESIEMS LEIDŽIAMŲ ĮSIGYTI  IR TURĖTI MAISTO PRODUKTŲ, BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ IR KITŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

 

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SUĖMIMO VYKDYMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PROBACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMUS

 

ELEKTROS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, PERDAVIMO IR NAUDOJIMOSI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 


 

GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMO PRIORITETAI

 

Informacija atnaujinta 2018 m. kovo 14 d. 13:05

Šiaulių tardymo izoliatorius – rinkis pareigūno profesiją

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos