Naujienos

TARPTAUTINIO PROJEKTO PARTNERIAI LANKĖSI ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE

2017-11-28

Šiaulių suaugusiųjų mokykla savo skyriuje Šiaulių tardymo izoliatoriuje vykdo vidurinio, pagrindinio, pradinio ugdymo programas. Kelerių metų darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais patirtis yra unikali, vertinga ir grindžianti vis aukštesnę šių asmenų ugdymo kokybę. Mokyklos andragogų (suaugusiųjų pedagogų) siekis susipažinti su panašia patirtimi Europoje ir išmokti veiksmingų metodų paskatino inicijuoti projektą, pasikviečiant užsienio partnerių.

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. (iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.) Šiaulių suaugusiųjų mokykla įgyvendina ES programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA204) suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių projektą „InnOvative WAys for motivating prisoners for learning“ (IOWA) (projekto Nr. 2017-1-LT01-KA204-035225). Partneriai – nevyriausybinė organizacija „Asturia“ (Minderhout, Belgija), Jessheim Videregående Skole, aukštesniosios pakopos vidurinė mokykla (Jesheimas, Norvegija), CEPER Concepcion Arenal, suaugusiųjų nuolatinio mokymosi centras (Albolotė, Granada, Ispanija). Visos įstaigos susijusios su suimtųjų bei nuteistųjų ugdymu.

Projekto tikslas – pasidalyti inovatyviais metodais, kurie sėkmingai motyvuoja suimtuosius ir nuteistuosius mokytis jiems esant sulaikymo, įkalinimo įstaigose. Dauguma pastarųjų iš ankstesnio ugdymo proceso turi neigiamos patirties. Tad labai svarbu kelti jų mokymosi motyvaciją, kad įgytų išsilavinimą arba pratęstų mokymąsi palikę įkalinimo įstaigą ir tai nuvestų juos sėkmingesnės reintegracijos bei karjeros link. Svarbiausia sėkmingo motyvavimo sąlyga – aukštos kompetencijos andragogai. Keturios projekte bendradarbiaujančios organizacijos, pasidaliję patirtimi, sudarys metodinį rinkinį, kuriame bus apžvelgta esama metodologija bei pateikta novatoriška medžiaga, padėsianti įkalinimo įstaigose dirbantiems Europos andragogams kelti suimtųjų ir nuteistųjų mokymosi kokybę.

Lapkričio 23–25 dienomis Šiauliuose vyko projekto partnerių susitikimas. Aptartos Lietuvos, Belgijos, Norvegijos, Ispanijos suimtųjų ir nuteistųjų švietimo sistemos ir situacijos. Lapkričio 23 d. popietę apsilankyta Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Čia susipažinta su formaliojo ir neformaliojo mokymosi sąlygomis – apžiūrėtos įrengtos mokymosi klasės, ugdymo priemonės, meniniai mokinių darbai, stebėtos matematikos ir istorijos pamokos. Taip pat apsilankyta suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo kambaryje, kuriame neformalaus ugdymo užsiėmimus organizuoja savanoriai, apžiūrėta koplytėlė, sporto, daržininkystės zonos, biblioteka, muziejus. Visos šios erdvės ir jų teikiamos galimybės padės projekto dalyviams plačiau suvokti suimtųjų ir nuteistųjų motyvavimo mokytis veiksnius ir nuves konkrečių metodų sukūrimo link.

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. vasario 15 d. 07:44
 

Šiaulių tardymo izoliatorius – rinkis pareigūno profesiją

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos