Naujienos

ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ APIE SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ MOTYVAVIMĄ MOKYTIS

2018-02-14

Nuo 2012 m. Šiaulių suaugusiųjų mokykla savo skyriuje Šiaulių tardymo izoliatoriuje (ŠTI) vykdo vidurinio, pagrindinio, pradinio ugdymo programas. Siekdami aukštesnės ugdymo kokybės, mokyklos andragogai (suaugusiųjų mokytojai) nuolat stiprina profesines kompetencijas, įsitraukia į kvalifikacijos tobulinimo projektus. 2017 m. rugsėjo 1 dieną startavo drauge su partneriais iš Belgijos, Norvegijos, Ispanijos įgyvendinamas  ES programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA204) suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių projektas „InnOvative WAys for motivating prisoners for learning“ (IOWA) (projekto Nr. 2017-1-LT01-KA204-035225).

Projekte dalyvaujančios organizacijos siekia pasidalyti inovatyviaisiais metodais, kurie sėkmingai motyvuoja suimtuosius ir nuteistuosius mokytis. Paprastai ši socialinė grupė turi neigiamos mokymosi patirties, tad labai svarbu kelti jų mokymosi motyvaciją ir grąžinti į ugdymo procesą, kad palikę įkalinimo įstaigą kuo sėkmingiau reintegruotųsį į visuomenę, darbo rinką. Šios problemos sprendimas aktualus visoms Europos šalims.

Sausio 28–vasario 4 d. Tiurnhaute (Turnhout), Belgijoje, vyko tarptautinis mokomasis susitikimas, kuriame dalyvavo keturios Šiaulių suaugusiųjų mokyklos atstovės: anglų kalbos mokytoja ir projekto koordinatorė Zulfija Guzienė, lietuvių kalbos mokytoja Rasa Dumčiūtė, matematikos mokytoja Laima Andrijauskienė, projekto finansininkė Asta Ibėnienė. Susitikusi tarptautinė komanda (andragogai, įkalinimo įstaigų psichologai, karjeros specialistai, administracinių padalinių atstovai ir kt.) keitėsi metodine patirtimi. Šiauliečių grupė pristatė savo mokyklos skyriaus ŠTI funkcijas, ugdymo proceso organizavimo tvarką, įvardijo mokyklos ir ŠTI bendradarbiavimo aspektus, pateikė pavyzdžių, kaip suaugusiųjų mokytojai pamokų bei kai kurių neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu motyvuoja sulaikytuosius bei nuteistuosius mokytis.

Belgų nevyriausybinės organizacijos „Asturia“ bei suaugusiųjų švietimo centro „Taxandria CVO Turnhout“ atstovai pristatė mokymosi motyvavimo metodus, kuriuos taiko mokydami anglų kalbos bei informacinių komunikacinių technologijų. Ispanų organizacijos „CEPER Concepcion Arenal” atstovai apžvelgė strategijas, kurias taiko siekdami nuteistuosius motyvuoti įgyti profesiją. Taip pat jie pademonstravo unikalų metodą, kaip flamenko muzika, dainos, šokiai pasitelkiami mokant mažaraščius skaityti, rašyti. Projekto partneriai norvegai iš „Jessheim videregående skole” apžvelgė motyvacinių veiksnių pokyčius per pastaruosius dešimt metų: kintant visuomenės poreikiams, atitinkamai kinta ir įkalintų asmenų pasaulėžiūra, lūkesčiai bausmės laikotarpiui bei ateičiai.

Šio susitikimo metu projekto dalyviai lankėsi įkalinimo įstaigoje (Prison of Wortel), susipažino su edukacinėmis erdvėmis, skirtomis suimtųjų bei nuteistųjų mokymuisi – formaliajam, neformaliajam, profesiniam švietimui. Taip pat apsilankyta Antverpeno universitete, kur išklausyta paskaita apie senyvo amžiaus nuteistuosius. Taigi Šiaulių suaugusiųjų mokyklos andragogai plečia akiratį suimtųjų bei nuteistųjų švietimo temomis, stengiasi kuo veiksmingiau taikyti motyvavimo mokytis metodus.

Rasa Dumčiūtė,
projekto IOWA grupės narė

 

Projekto IOWA dalyviai prie įkalinimo įstaigos (Prison of Wortel)

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio 17 d. 09:48
 

Šiaulių tardymo izoliatorius – rinkis pareigūno profesiją

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos