Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 56 222

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

Veiklos sritys

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veiklos kryptys:

 

 • arešto bausmės ir laisvės atėmimo bausmės nuteistiesiems, kuriems teismas nustatė bausmę atlikti pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje, vykdymas;
 • nuteistųjų rengimas integracijai į visuomenę;
 • geriamojo vandens ir šilumos energijos gamybos ir tiekimo Pravieniškių-2 gyvenvietės vartotojams organizavimas.


Vykdydama arešto bausmės ir laisvės atėmimo bausmės nuteistiesiems, kuriems teismas nustatė bausmę atlikti pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje veiklą, įstaiga:

 

 • užtikrina įstatymų nustatytą nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą;
 • tvarko nuteistųjų įskaitą, organizuoja jų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos, atskirais atvejais pristato (konvojuoja) nuteistuosius į laisvės atėmimo vietos ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tvarko nuteistųjų asmens duomenis, susijusius su bausmės vykdymu;
 • užtikrina nuteistųjų buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas;
 • užtikrina pataisos namuose atliekančių bausmę nuteistųjų maitinimą ir visų įstaigoje atliekančių bausmę nuteistųjų materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas normas;
 • organizuoja nuteistųjų ir į įstaigą besikreipiančių piliečių priėmimą;
 • vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir ikiteisminį tyrimą;
 • nustatyta tvarka įsigyja reikalingos įrangos, medžiagų ir kitų vertybių;
 • užtikrina tinkamą pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos eksploatavimą ir remontą;
 • rengia mėnesinius, ketvirtinius ir metinius biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius ir ketvirtinės ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinius, atlieka materialinių vertybių ir lėšų metines inventorizacijas;
 • periodiškai analizuoja, prognozuoja ir planuoja įstaigos tarnybinę, ūkinę ir finansinę veiklą, kaupia statistinę ir kitą informaciją;
 • Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka per kompiuterizuotą valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą atlieka mokėjimo paraiškų ir buhalterinės apskaitos įrašų perdavimą Kalėjimų departamentui;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima į tarnybą pareigūnus ir valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su darbuotojais, rūpinasi pareigūnų įvadiniu profesiniu ir fiziniu parengimu, dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina jiems reikiamas darbo ir poilsio sąlygas;
 • nustatyta tvarka ir laiku informuoja Teisingumo ministeriją ir Kalėjimų departamentą apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje, teikia teisės aktų nustatytas statistikos ir kitas ataskaitas;
 • nustatyta tvarka organizuoja įstaigos dokumentų valdymą;
 • dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bausmių vykdymo srityje;
 • užtikrina nuteistųjų sveikatos privalomą medicininę kontrolę ir nustatytos apimties sveikatos priežiūrą;
 • užtikrina higienos, sanitarinių ir priešepideminių reikalavimų įgyvendinimo kontrolę, medicininių priešepideminių priemonių vykdymą.


Įstaiga, rengdama nuteistuosius integracijai į visuomenę:

 

 • vykdo nuteistųjų socialinę reabilitaciją;
 • organizuoja nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje ir už įstaigos teritorijos ribų;
 • skiria nuobaudas nuteistiesiems, nesilaikantiems įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų pareigų ir draudimų, skatina pavyzdingai besielgiančius nuteistuosius, vadovaudamiesi Bausmių vykdymo kodeksu;
 • organizuoja nuteistųjų užimtumą naudinga ir tikslinga veikla, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Kauno miesto savivaldybės administracija – nuteistųjų profesinį ir bendrąjį mokymą.


Vykdydama geriamojo vandens ir šilumos energijos gamybos ir tiekimo Pravieniškių-2 gyvenvietės vartotojams organizavimą įstaiga:

 

 • organizuoja ir pagal sutartis Pravieniškių-2 gyvenvietėje esančiai pataisos įstaigai ir prie jos esančiai valstybės įmonei bei kitiems vartotojams tiekia centralizuotą šiluminę energiją patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti;
 • Pravieniškių-2 gyvenvietėje esančiai pataisos įstaigai ir prie jos esančiai valstybės įmonei ir kitiems sutartis sudariusiems vartotojams tiekia geriamąjį vandenį buitiniams poreikiams tenkinti, priima iš vartotojų buitines nuotekas ir jas išvalo.
Informacija atnaujinta 2014 m. sausio 7 d. 16:11

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos