Tarnybiniai nusižengimai

Per 2019 m. trečią ketvirtį 2 pareigūnai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą:

1. 1 pirminės grandies pareigūnui skirta pastaba, nes netinkamai vykdė tarnybines funkcijas;

2. 1 pirminės grandies pareigūnui skirtas papeikimas, nes neatvyko į tarnybą be pateisinamos priežasties.

 

Per 2019 m. antrą ketvirtį 2 pareigūnai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą:

1. 1 pirminės grandies pareigūnui skirtas griežtas papeikimas ( neatvyko į tarnybą be pateisinamos priežasties);

2. 1 vidurinės grandies pareigūnui skirta pastaba, nes netinkamai vykdė tarnybines funkcijas.

 

Per 2019 m. pirmą ketvirtį 3 pareigūnai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą:

1. 1 pirminės grandies pareigūnui skirtas griežtas papeikimas (būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką);

2. 1 vidurinės grandies pareigūnui skirta pastaba, nes netinkamai vykdė tarnybines funkcijas;

3. 1 pirminės grandies pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų ( neblaivus vairavo automobilį).

 

Per 2018 m. ketvirtą ketvirtį 6 pareigūnai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą:

    1. 2 pataisos pareigūnams ir 3 jaunesniesiems pareigūnams skirtos pastabos – už tarnybinį nusižengimą ( netinkamai vykdė tarnybines funkcijas);

    2. 1 jaunesniajam pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda - atleidimas iš pareigų (vairavo neblaivus).

 

Per 2018 m. trečią ketvirtį 5 pareigūnai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą:

  1. 1 jaunesniajam pareigūnui skirtas papeikimas, nes visą darbo pamainą be pateisinamos priežasties nebuvo tarnyboje;
  2. 2 pataisos pareigūnams ir 1 jaunesniajam pareigūnui skirtos pastabos, nes netinkamai vykdė savo pareigas bei nevykdė įstaigos vadovo nurodymo.
  3. 1 jaunesniajam pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda - atleidimas iš tarnybos (pasinaudodamas tarnyba ir einamomis pareigomis siekė naudos sau).

 

Per 2018 m. antrą ketvirtį 4 pareigūnai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą:

  1. 1 vyriausiajam pareigūnui skirtas papeikimas už tarnybinį nusižengimą ( pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą).
  2. 1 vyresniajam pareigūnui, 1 pataisos pareigūnui ir 1 jaunesniajam pareigūnui skirtos pastabos už netinkamą tarnybinių funkcijų vykdymą (aplaidumą).

 

Per 2018 m. pirmą ketvirtį 9 pareigūnai ir 3 valstybės tarnautojai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą:

 

  1. 1 karjeros valstybės tarnautojui skirta tarnybinė nuobauda - atleidimas iš tarnybos (viršijo įgaliojimus, piktnaudžiavo tarnyba) .
  2. 3 vyresniesiems pareigūnams ir 2 valstybės tarnautojams pareikšti griežti papeikimai už netinkamą savo tarnybinių funkcijų vykdymą (aplaidumą).
  3. 1 vyresniajam pareigūnui, 1 pareigūnui ir 1 valstybės tarnautojui pareikšti papeikimai už netinkamą savo tarnybinių funkcijų vykdymą (aplaidumą).
  4. 1 pareigūnui ir 2 jaunesniesiems pareigūnams skirtos pastabos už netinkamą tarnybinių funkcijų vykdymą.

 

Per 2017 m. antrą ketvirtį 3 pareigūnai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą.

 

Vienam jaunesniajam pareigūnui buvo pareikštas griežtas papeikimas, 2 jaunesniesiems pareigūnams pareikštos pastabos.

 

Per 2017 m. trečią ketvirtį 11 pareigūnų buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą.

 

Už aplaidumą tarnyboje 1 pareigūnui, 7 jaunesniesiems pareigūnams pareikštos pastabos, 1 jaunesniajam pareigūnui pareikštas papeikimas ir 2 pareigūnams pareikšti griežti papeikimai

 

 

Per 2017 m. ketvirtą ketvirtį 7 pareigūnai buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą.

 

Už aplaidumą tarnyboje 1 jaunesniajam pareigūnui pareikštas papeikimas, 1 pareigūnui ir 5 jaunesniesiems pareigūnams pareikštos pastabos.

 

 

Per 2017 m. pirmą ketvirtį 12 pareigūnų buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą.

 

Už aplaidumą tarnyboje 2 pareigūnams buvo pareikšti griežti papeikimai, 2 jaunesniesiems pareigūnams pareikšti papeikimai, 1 pareigūnui ir 7 jaunesniesiems pareigūnams pareikštos pastabos.

 

 

Per 2016 m. pirmą, antrą, trečią ketvirtį 20 pareigūnų buvo pripažinti padarius tarnybinį nusižengimą.

 

Vienas jaunesnysis pareigūnas buvo atleistas iš tarnybos, kadangi buvo skirtos keturios tarnybinės nuobaudas. Pirmoji skirta dėl to, kad jaunesnysis pareigūnas nebuvo tarnyboje visą darbo pamainą- už tai skirta nuobauda- pastaba. Antroji nuobauda- pastaba- buvo skiriama, kadangi jaunesnysis pareigūnas, dėl neatsargumo, įėjęs į sektorių turėjo su savimi mobiliojo ryšio telefono įkroviklį,. Trečioji nuobauda- griežtas papeikimas- kadangi jaunesnysis pareigūnas tyčia nebuvo tarnyboje visą darbo pamainą be pateisinamos priežasties. Šiais savo veiksmais jaunesnysis pareigūnas pažeidė numatytą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 6 d. 6 p., bei Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 25 str. 2 d., 28 str. 3 p., Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 „Dėl įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo „Draudžiamų turėti daiktų (reikmenų) laisvės atėmimo vietų įstaigose sąrašo“ 7 punktą, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“ 3.1.6., 3.4.1. punktų nuostatas. Galiausiai jaunesniajam pareigūnui buvo skirta ketvirtoji tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos- dėl transporto priemonės vairavimo būnant neblaiviam, taip padarydamas šiurkštų tarnybinį nusižengimą, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 6 d. 10 p.

Dviem jaunesniesiems pareigūnams buvo pareikštas griežti papeikimai už tai, kad veikdami tyčia, būdami girti (2,18 prom. ir 2,02 prom.), rodė nepagarbą visuomenei, pažeisdami viešąją tvarką ir žmonių rimtį, atkreipdami aplinkinių dėmesį, tuo padarė pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 174 str. bei 178 str., taip pat padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, t.y. šiurkščiai pažeidė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79, 3.1.6, 3.4.1, 3.4.2. ir 6 punktų nuostatas.

Dviem jaunesniesiems pareigūnams buvo skirti papeikimai. Vienam vyresniajam pareigūnui buvo skirtas papeikimas du kartus, nes pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 1 dalies nuostatas. Savo atliktais veiksmais jie padarė pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 178 str. 1 d., taip pat pažeidė Valstybės tarnybos bei kitų jo veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nuostatas, t.y. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 25 straipsnio 2 dalies nuostatas; Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo”, 3.1.6 ,3.4.1, 3.4.2 punktus.

Vienam vyresniajam pareigūnui buvo skirtos tarnybinės nuobaudos- pastaba ir papeikimas. Abi nuobaudos skirtos , kadangi pareigūnas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, nesilaikė Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos.

Aštuoniem jaunesniesiems pareigūnams, trim vyresniesiems pareigūnams ir vienam pareigūnui buvo skirta tarnybinė nuobauda- pastaba. Nuobauda buvo paskirta, kadangi savo veiksmais pareigūnai pažeidė: Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 25 straipsnio 2 dalies nuostatas; Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo”, 3.1.4., 3.1.6 ,3.8.1. punktų nuostatas; Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijų, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu V-362 „Dėl Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtinimo“. 33 punktą ir kitus pažeidimus.

Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 8 d. 10:27

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos