Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyrius

 

2018 m. gegužės 21 d. Nr. V-249

 

3-io sektoriaus Resocializacijos skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

 

 

3-io sektoriaus Resocializacijos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

         nuteistųjų adaptacijos pataisos namuose programą;

         nuteistųjų pataisos programas;

         nuteistųjų integracijos į visuomenę programą;

         kitas nuteistųjų resocializacijos programas;

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 30 d. 09:36