Vytautas Markevičius (atsakingas už nuteistųjų įskaitą)

 

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. V-593

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 26 d. 10:56