Lina Kulešienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. V-593

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas (nuteistųjų atliekančių bausmę 2-ame sektoriuje):

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 26 d. 10:55