Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Esant nesklandumams, jungiantis prie tarnybinio elektroninio pašto, kreipkitės į Informacinių technologijų skyriaus specialistą.

Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į laisvą Resocializacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybę

2022-06-14

Resocializacijos skyriaus vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. Asmenys, pretenduojantys į šias pareigas turi atitikti šiuo reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
  2. būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų amžiaus;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis
  4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  6. būti nepriekaištingos reputacijos ir lojalus Lietuvos valstybei;
  7. atitikti nustatytus sveikatos būklės reikalavimus;
  8. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui atliekančiam personalo administravimo funkcijas, privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą), ir šių dokumentų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

              5. užpildytą Pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 1 priedas);

6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

7. kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;

8. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG)).

           Dokumentai priimami: el. pašto adresas: viorika.valanciene@nbfcentras.lt, telefonas pasiteirauti: +370 652 61811, įstaigos registruotu paštu arba įstaigos nurodytu elektroniniu paštu.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Kalėjimų departamento interneto svetainėje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Pareigybės aprašymas

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. birželio 14 d. 10:45