Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 56 222

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

Klausimai

Dėl pasimatymų suteikimo.
Laba diena, norėčiau sužinoti kokius dokumentus reikia susitvarkyti sugyventinei, kad gaučiau ilgalaikį pasimatymą? Ačiū.

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 

102. Pasimatymo suteikimo procedūra pradedama gavus nuteistojo arba į pasimatymą su juo atvykusio asmens rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas prašančiojo suteikti pasimatymą vardas ir pavardė, asmens statusas nuteistojo atžvilgiu (sutuoktinis, sugyventinis, artimasis giminaitis, asmuo, turintis bendrą vaiką, ar kitas asmuo), nuteistojo, su kuriuo pageidaujama pasimatyti, vardas ir pavardė (kai prašymą pateikia į pasimatymą su nuteistuoju atvykstantis asmuo), pageidaujamo pasimatymo rūšis ir trukmė, motyvai dėl antro pasimatymo be pertraukos suteikimo. Leidimą suteikti pasimatymą ar kelis pasimatymus be pertraukos duoda pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, arba pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas. Pareigūno sprendimas leisti pasimatyti įrašomas nuteistojo arba į pasimatymą su juo atvykusio asmens prašyme dėl pasimatymo suteikimo, kuriame taip pat nurodoma pasimatymo ar kelių pasimatymų trukmė. Atsisakius suteikti pasimatymą arba antrą pasimatymą iš eilės be pertraukos, nuteistojo arba į pasimatymą su juo atvykusio asmens prašyme įrašomi atsisakymo motyvai. Asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistuoju, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o asmenys, kurių duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kartu turi pateikti gimimo liudijimą, – kai reikia nustatyti tėvystės (motinystės) ryšį, santuokos liudijimą, – kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos teisinį santykį su nuteistuoju. Nuteistojo sugyventinis, kuris yra nurodytas suimtojo (nuteistojo) asmens anketoje, atvykęs į ilgalaikį pasimatymą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įrodymus apie bendrą gyvenimą su nuteistuoju ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus santuokos.

108. Trumpalaikis pasimatymas vyksta be fizinio kontakto. Neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų vyksta trumpalaikiai pasimatymai su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, taip pat trumpalaikiai pasimatymai su nepilnamečiu nuteistuoju. Trumpalaikius pasimatymus kontroliuojantys pareigūnai privalo nuolat stebėti nuteistuosius ir į pasimatymą su jais atvykusius asmenis.

Dėl įsidarbinimo
Laba diena. Man iškilo klausimas dėl įsidarbinimo Jūsų įstaigoje.

 

Įsidarbinimo ir kitais personalo klausimais galite pasiteirauti telefonu (8 346) 56440, atvykę į įstaigą, ar raštu. Informacija apie skelbiamus konkursus ir atrankas taip pat viešinama įstaigos interneto svetainės skyrelyje ,,Konkursai ir atrankos". 

Dėl santuokos sudarymo.
Noriu paklausti ar yra pas jus galimybė sudaryti santuoką?

Taip yra. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji turi teisę Civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaryti santuoką.

Tai yra reglamentuota Bausmių vykdymo kodekso 107 straipsnyje. 

Susirašinėjimas su nuteistaisiais.
Sveiki, ar galima rasyti laiskus nuteistajam? Jei taip, tai kaip? Kokiu adresu ir pan? Dekui.

Nuteistiesiems leidžiama siųsti ir gauti neribotą kiekį laiškų. Reikia nurodyti įstaigos adresą, sektorių, kuriame nuteistasis atlieka bausmę, nuteistojo vardą ir pavardę. 

Pažymų išdavimas.
Ar galima gauti pažymą, kad žmogus atliko bausmę prieš du metus?

Galima. Su Pažymų apie juridinius faktus išdavimo aprašymu galite susipažinti  įstaigos svetainės skyltyje ,,Paslaugos"-,,Administracinės paslaugos".

Informacija apie nuteistuosius.
Ar galima susitikt su nuteistuoju?

Bausmių vykdymo kodekso

94 straipsnis. Nuteistųjų teisė pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis

 1. Nuteistiesiems leidžiami pasimatymai: trumpalaikiai – iki trijų valandų ir ilgalaikiai – iki vienos paros. Pasimatymų skaičių ir rūšį nustato šio Kodekso 73, 74, 75, 79, 80, 85, 91 ir 152 straipsniai.

  2. Trumpalaikiai pasimatymai vyksta specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas. Neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų vyksta papildomi trumpalaikiai pasimatymai socialiniams ryšiams palaikyti arba trumpalaikiai pasimatymai su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Trumpalaikiai pasimatymai vyksta pataisos įstaigos atstovo akivaizdoje, tačiau pokalbio nesiklausoma. Nuteistojo pageidavimu trumpalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem telefoniniais pokalbiais.

3. Ilgalaikiai pasimatymai leidžiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto produktų pataisos įstaigų parduotuvėse arba, kai yra galimybių, jiems nemokamai tiekiamas šio Kodekso 173 straipsnio 4 dalyje nurodytas maistas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusių asmenų apsipirkimo pataisos įstaigų parduotuvėse ir maitinimo tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius. Nuteistojo pageidavimu vienas ilgalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem trumpalaikiais pasimatymais arba keturiais telefoniniais pokalbiais.

  4Pasimatymas, kurio metu pažeidžiama pasimatymų tvarka, nedelsiant nutraukiamas. Jeigu per vienerius metus nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo pakartotinai pažeidžiama pasimatymų tvarka arba jeigu už padarytą pasimatymų tvarkos pažeidimą nuteistajam buvo paskirta nuobauda, kiti šio nuteistojo pasimatymai vyksta atskiriant jį nuo lankytojų, o pasimatymai jų neatskiriant vėl leidžiami praėjus šešiems mėnesiams nuo trumpalaikių pasimatymų tvarkos pažeidimo ir jeigu nuteistasis neturi nuobaudų, paskirtų už padarytus pasimatymų tvarkos pažeidimus.

 5. Nuteistąjį, sergantį sunkia liga, gresiančia jo gyvybei, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas privalo leisti aplankyti sutuoktiniui, sugyventiniui, artimiesiems giminaičiams ir asmeniui, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių. Šie aplankymai į pasimatymų skaičių neįskaitomi.

 6. Nuteistiesiems sutuoktiniams, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę, per metus gali būti suteikiami du ilgalaikiai pasimatymai ir vienas trumpalaikis pasimatymas. Pasimatymais šie nuteistieji sutuoktiniai gali pasinaudoti, jei abu turi teisę gauti norimus pasimatymus. Šių pasimatymų vietą nustato pataisos įstaigų, kuriose sutuoktiniai atlieka bausmes, direktoriai. Nuteistųjų pervežimo išlaidas apmoka patys nuteistieji.

 7. Nuteistiesiems, kurie laisvės atėmimo bausmę atlieka būdami priskirti paprastajai arba lengvajai grupei, socialiniams ryšiams palaikyti pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nutarimu gali būti suteikiami papildomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai.

 8. Pasimatymų ir sergančių nuteistųjų lankymo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.

Ar pataisos namuose atlieka bausmę Vardenis Pavardenis?

Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį asmeniui teikiama tik esant nuteistojo sutikimui, o telefonu neteikiama. 

Dėl pinigų pervedimo nuteistiesiems.
Ar galima pervesti į sąskaitą pinigus nuteistajam?

Galima.

Banko AB "Swedbank" kodas 73000. SWIFT kodas: HABALT22
sąskaitos pervedant pinigus nuteistiesiems:
Pirmasis sektorius: LT027300010125429071 (informacija dėl pinigų pervedimų: 8 346 56393)

Antrasis sektorius: LT467300010125429152 (informacija dėl pinigų pervedimų8 346 56318)
Trečiasis sektorius: LT907300010125429136 (informacija dėl pinigų pervedimų: 8 346 56393)

Aatliekant pinigų pervedimą būtina nurodyti nuteistojo vardą, pavardę ir gimimo datą. 

Jeigu tarp pateiktų atsakymų nerandate Jums tinkančio, prašome užpildyti klausimo formą ir mes Jums atsakysime.
Vardas, pavardė
El. paštas
Užduokite klausimą
Prisekite priedą
Galite įkelti daugiausiai 3 priedus po 5MB. Jei ketinate prisegti daugiau priedų, patariame jas suarchyvuoti
secimg
 
Klauskite
Atgal

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos