Projektinė veikla

Projektas "Kaktusas"
Projektas "Kaktusas"

    Panevėžio apygardos probacijos tarnybos parengtas Nepilnamečių, esančių Panevėžio apygardos probacijos tarnybos priežiūroje resocializacijos projektas „KAKTUSAS“ 2016 metų balandžio 29 d. buvo pripažintas „Probacijos tarnybų priežiūroje esančių nepilnamečių resocializacijai ir (ar) teisės pažeidimų prevencijai skirtų geriausių projektų konkurso“ antros vietos laimėtoju. Projekto įgyvendinimui buvo skirtas 1100 eurų finansavimas.

Projekto „Kaktusas“ tikslas: nepilnamečius, esančius Panevėžio apygardos probacijos tarnybos priežiūroje resocializuoti: padėti jiems keisti elgesį, augti kaip asmenybėms, didinti jų užimtumą ir pilietiškumą.

Uždaviniai:

  • Organizuoti pilietiškumą ugdančius užsiėmimus, renginius (lavinama pilietiškumo kompetencija);
  • Organizuoti vasaros stovyklą, kurios metu jaunuoliai lavintų kūną (sporto veiklos), dalyvautų psichologiniuose užsiėmimuose. (lavinamos asmeninė ir socialinė kompetencijos);
  • Rengti žygius, išvykas, renginius – didinant jaunuolių užimtumą, lavinat pažinimo ir verslumo kompetencijas;
  • Įtraukti žiniasklaidą ir bendruomenę į projekto veiklas, siekiant mažinti atskirtį ir reintegruoti jaunuolius į visuomenę.   

Bus surengta 1 vasaros stovykla.

Organizuota 2 išvykos.

Dalyvauta 1 pėsčiųjų žygyje.

Surengti 3 renginiai.

Projekto veiklos vyks nuo gegužės mėnesio iki gruodžio mėnesio.

Projekto "Kaktusas" veiklos

 

              2016 m. birželio 6 d. prasidėjo pirmosios, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomo projekto „KAKTUSAS“, veiklos. Birželio 6 - 10 dienomis organizuojama vasaros stovykla „Kaktusas“. Stovyklos atidarymo proga projekto dalyvius ir organizatorius pasveikino Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis, pagrindines projekto veiklas pristatė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus viršininkas Ričardas Dovidonis ir palinkėjo sėkmės jas įgyvendinat.

                      Pirmoji stovyklos diena, pavadinimu – „Čia mano, mano, mano draugai“, prasidėjo dalyvių susipažinimo ir grupės formavimo žaidimais. Vėliau projekto dalyviai dalyvavo orientaciniame žygyje „Ar aš pažįstu Panevėžį“, kurio metu mišrios komandos atliko įvairias užduotis Panevėžio mieste.

  

 

 

 

             2016 m. birželio 7 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomo projekto „Kaktusas“ stovyklos II-oji diena pavadinimu „Sveikame kūne sveika siela“. Pirmoje dienos pusėje projekto dalyviai lankėsi sporto klube "Lordex". Sporto instruktorius Dainius Levanas skaitė paskaitą apie sveiką gyvenimo būdą ir vedė treniruotę bei instruktavo kaip reikia teisingai dirbti su treniruokliais norint pasiekti maksimalius rezultatus. Antroje dienos pusėje vyko psichologės Rasos Kuprytės  vedami užsiėmimai skirti geresniam savęs ir kitų pažinimui, pakantumo kitokiam ugdymui. 

 

 

 

 

           2016 m. birželio 8 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomo projekto „Kaktusas“ stovyklos III-oji diena pavadinimu „Galiu būti kokiu noriu". Pirmoje dienos pusėje nepilnamečiai dalyvavo psichologiniuose užsiėmimuose "Pyktis ir konfliktai. Aš galiu elgtis kitaip“, kuriuos vedė psichologė Rasa Kuprytė. Užsiėmimo metu jauno amžiaus teisės pažeidėjai mokėsi tinkamai spręsti konfliktus, sprendė testus, analizavo situacijas. Antroje dienos pusėje projekto dalyviai lankėsi privačiame Klemenso Sakalausko senų daiktų muziejuje, įsikūrusiame Panevėžio r., Piniavoje. Muziejuje nepilnamečiai turėjo galimybė pamatyti ir iš arčiau susipažinti su senovinių gramofonų, lygintuvų ir kitų buities įrankių kolekcijomis.

 

    .     

 

 

      2016 m. birželio 9 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomo projekto "Kaktusas" 4-oji stovyklos diena pavadinimu "Iššūkių diena", kadangi žygiavome pėsčiomis į Berčiūnų k., Panevėžio rajone. Žygio metu suformuotos komandos mokėsi kartu atlikti užduotis, pažinti gamtą, buvo žaidžiamos estafetės, įvairūs judrieji žaidimai, vyko foto-medžioklės konkursas( pagal tam tikras iš anksto suformuluotas užduotis komandos turėjo padaryti temines fotonuotraukas).

 

               

 

 

          2016 m. birželio 10-oji, paskutinioji stovyklos "Kaktusas- 2016" diena. Projekto dalyviai rytą pradėjo peržiūrėję ir aptarę fotomedžioklės rezultatus, dalijosi žygio įspūdžiais. Taip pat jauno amžiaus teisės pažeidėjai dalyvavo diskusijoje su psichologu "Ką reiškia būti paaugliu?", kurios metu buvo siekiama aptarti svajones, ateities planus. Dienos pabaigoje jaunuolių buvo įvertinta pati stovykla, išsakyta nuomone apie ją bei apibendrinta jos gauta nauda. Aktyviausiems buvo įteikti apdovanojimai.

 

                   

Projektas "Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas Kalėjime"
Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime

 

       

 

Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime

 

      2013 m. liepos 24 d. Švietimo mainų paramos fondas skyrė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Grundtvig mokymosi partnerystės projektui ,,Psychodrama and creative education in prison“  (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180 dotaciją pagal 2007 – 2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programą. Tikslinė grupė: 50 teistų asmenų ir 24 bausmių vykdymo sistemos specialistai ir savanoriai.

     Projekto tikslas kelti bausmių vykdymo sistemos specialistų ir savanorių, dirbančių su teistais asmenimis kompetenciją ir organizuoti psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo seminarus teistiems asmenims, siekiant padidinti jų vidinę motyvaciją ir palengvinti jų reintegracijos procesą į darbo rinką ir visuomenę. 

 

   Projekto veiklos: (1) stažuotės į projekto partnerių institucijas projekto tikslinės grupės nariams; (2) apmokyti bausmių vykdymo sistemos specialistus ir savanorius darbui su psichodramos metodu ir jo pritaikymu terapiniame darbe su teistais asmenimis; (3) organizuoti psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo seminarus teistiems asmenims; (4) organizuoti praktinius mokymus, kuriuose projekte dalyvaujančios institucijos bei socialiniai partneriai pasikeistų naujausia informacija ir gerąją patirtimi pedagoginėje psichodramos srityje darbe su teistais asmenimis; (5) plėtoti tarpkultūrinį dialogą ir bendradarbiavimą tarp projekto partnerių ir įvertinti psichodramos metodo efektyvumą skirtinguose šalyse; (6) viešinti vykdomą projektą, pasiekimus ir rezultatus įvairiuose renginiuose, susitikimuose stažuotėse ir Lietuvoje.

    Projekto trukmė 2 metai: pradžia 2013 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga 2015 m. liepos 31 d. Projektui įgyvendinti gautas finansavimas 15500,00 EUR.

    Projekto partneriai iš penkių Europos šalių atstovaujantys kalėjimų, probacijos tarnybų, suaugusiųjų švietimo mokymo centrų, NVO institucijas. Projekto partneriai: Penitenciar Arad (Rumunija), Asociatia Romana De Psichodrama Clasica (Rumunija), Consorzio Tartaruga Soc. Coop. Sociale (Italija), Service penitentiaire d‘insertion et de probation du Val d‘Oise (Prancūzija), HMP Grendon Underwood (Jungtinė Karalystė), London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy (Jungtinė Karalystė). 

Projekto "Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime" veiklos

Panevėžio apygardos probacijos tarnybos įgyvendinto Grundtvig mokymosi partnerystės projekto ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“ Panevėžio apygardos probacijos tarnybos ir Panevėžio pataisos namų pareigūnų nuomonės tyrimo rezultatai apie įstaigose vykdomas švietimo programas.  Panevėžio apygardos probacijos tarnyba buvo pirma įstaiga, kurios pareigūnai ir savanoriai susipažino su psichodramos metodu ir organizavo  tokius užsiėmimus probuojamiesiems.  Psichodrama - grupinė psichoterapija, savęs ir savo artimo supratimas, keičiantis vaidmenimis. Tyrimo rezultatai rodo šio metodo taikymo svarbą ir jo tinkamumą tiek probacijos tarnybose, tiek  kitose Lietuvos įkalinimo įstaigose. Tyrimo rezultatai (anglų.k.) ir (lietuvių k.).

 

 

 

 

  

2015 m. birželio 15 – 19 d. Panevėžio apygardos aprobacijos tarnyba įgyvendindama projekto „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, veiklas vyko pas projekto koordinatorius, į Arad griežtojo rėžimo pataisos namus, Rumunijoje. Susitikime dalyvavo visi spetyni projekto partneriai iš Rumunijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos. Panevėžio apygardos probacijos tarnybą stažuotėje atstovavo įstaigos direktorius Edmundas Toliušis, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus viršininkas Ričardas Dovidonis ir projekto „Psychodrama and creative education in prison“ koordinatorė Rūta Janulevičienė.

Arad griežtojo rėžimo pataisos namai kartu su Rumunijos klasikinės psichodramos asociacijos ekspertais surengė baigiamąjį projekto „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180 susitikimą. Stažuotės metu, pirmą dieną, visi septyni tarptautiniai projekto partneriai pasidalino su vietos žiniasklaida ir miesto svečiais, tarptautine patirtimi, projekto rezultatais ir perspektyvomis. Susitikimo metu buvo pristatytas gerosios praktikos vadovas, projekto svetainė ir mokomasis filmas. Projekto svetainė, kurios adresas http://psychodramainprison.ro/ yra viena iš pagrindinių lankytinų vietų dalyviams, pasisemiant informacijos ir žinių psichodramos srityje.

Kitas dvi dienas, dalyvavome intensyviuose psichodramos mokymuose ir vizituose. Mes esame labai dėkingi, Arad griežtojo rėžimo pataisos namų vadovybei ir projekto koordinatorių komandai, kuri kartu su Rumunijos klasikinės psichodramos asociacijos ekspertais suorganizavo psichodramos užsiėmimą su nuteistosiomis moterimis, kurių pasirodymas sujaudino visus dalyvius savo atvirumu ir nuoširdumu. Po psichodramos užsiėmimo kiekvienas dalyvis turėjo galimybę pabendrauti su nuteistosiomis. Reikia pastebėti, kad psichodramos metodai skirtingai taikomi nuteistiems vyrams ir moterims. Stažuotės metu dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su Timisoara kalėjimu, istorija, saugumo reikalavimais, darbo metodais ir vykdomomis programomis. Dalyviai taip pat apsilankė Rumunų 1989 revoliucijos muziejuje Timisoara: www.memorialulrevolutiei.ro

Labai dėkojame už nuostabias ir profesionalias darbo akimirkas.

 

 

2015 m. kovo 9 – 13 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba įgyvendindama Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „Psychodrama and creative education in prison“ Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, veiklas dalyvavo partnerystės projekto koordinatorių ir partnerių susitikime Grendono kalėjime, Jungtinėje Karalystėje. Panevėžio apygardos probacijos tarnybą tarptautiniame susitikime atstovavo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji specialistė Lina Motūzienė ir Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomo projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė. Susitikimo metu buvo pristatyta unikali programa ir galimybė susipažinti su Grendono kalėjimo istorija, filosofija, saugumo reikalavimais, darbo metodais ir principais, vykdomomis programomis:  meno terapija ir psichodramos užsiėmimais organizuotais kartu su asmenimis, atliekančiais bausmę Grendono kalėjime. Mes esame labai dėkingos, kad Grendono kalėjimo vadovybė suteikė išskirtinę galimybę mums visiems vieną dieną būti įtrauktiems į jų darbo ritmą, dalyvauti rytiniame darbuotojų pasitarime, teistų asmenų bendruomenės susirinkime, apžiūrėti jų gyvenamąsias ir užimtumo patalpas ir pabendrauti su jais prie pietų stalo. Taip pat buvome supažindinti su Spring Hill Atviro kalėjimo (ang. Spring Hill Open Prison) istorija, vykdomomis programomis, saugumo reikalavimais, nuteistųjų užimtumo ir re-integracijos į visuomenę ir darbo rinką organizavimo metodais ir probacijos veikla. Mus visus emocionaliai sujaudino teistų asmenų dramos vaidinimas parengtas pagal jų tikrą gyvenimo istoriją. Psichodramos ekspertai supažindino dalyvius su psichodramos metodais darbe su asmenimis, teistais už labai sunkius nusikaltimus. Grendono kalėjimas yra gerosios praktikos pavyzdys.

 

 

2014 m. spalio 30 d. 9.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba, vykdanti Grundvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psychodramaand Creative Education in Prison" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, organizavo, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinį užsiėmimą tema ,,Mano gyvenimo tikslai". Užsiėmimą vedė projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" koordinatorė Rūta Janulevičienė kartu su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresniąja specialiste Lina Motūziene. Užsiėmimo metu dalyviai susipažino su pagrindiniais dalykais reikalingais, padedančiais siekti savo tikslo, septyniais žingsniais tikslo link ir tikslų iškėlimo praktika. Kiekvienas dalyvis pasirašė savo gyvenimo misiją pagal pateiktą gyvenimo misijos pavyzdį: ,,Mano gyvenimo misija yra tapti sąžiningu žmogumi, gyventi sveikai, džiugiai, energingai, padėti savo šaliai ir gerbti visus žmones. Noriu turėti nuostabią šeimą ir dirbti darbą, kurio rezultatas bus tvirta gerovė“. Po to savo asmeninius, materialius dalykus/pramogas ir finansinius tikslus išskaidė metams, penkeriems and dešimčiai. Visi dalyviai užsiėmimą įvertino aukštais balais ir išreiškė norą dalyvauti kituose užsiėmimuose. Kai kurie įvardijo net kitų užsiėmimų temas ,,Bendravimas šeimoje ir visuomenėje“. 

 

 

 

 

 

2014 m. rugsėjo 22 – 26 d. Panevėžio apygardos aprobacijos tarnyba įgyvendindama projekto „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, veiklas organizavo tarptautinį projekto partnerių susitikimą Lietuvoje. Susitikime dalyvavo projekto koordinatoriai iš Rumunijos ir projekto partneriai iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Italijos.

 

Tarptautinio susitikimo tikslas bausmių vykdymo sistemos institucijų vizitavimas Lietuvoje, partnerystės plėtojimas, projekto eigos pristatymas, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo seminaro „Kaip kurti šiltus tarpusavio santykius?“ organizavimas Panevėžio apygardos probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, praktinių mokymų organizavimas bausmių vykdymo sistemos specialistams, savanoriams ir projekto partnerių atstovams darbui su psichodramos metodu ir jo pritaikymu terapiniame darbe su teistais asmenimis.

 

Tarptautinio susitikimo metu projekte dalyvaujančių institucijų atstovai turėjo unikalią galimybę stebėti kaip organizuojamas ir vedamas Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo seminaras tema ,,Kaip kurti šiltus tarpusavio santykius?“ Užsiėmimą vedė projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" koordinatorė Rūta Janulevičienė kartu su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresniąja specialiste Lina Motūziene.

 

Panevėžio apygardos probacijos tarnybos patalpose organizuojamo apskritojo stalo diskusijoje projekto partneriams ir socialiniams partneriams pranešimus skaitė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus vyriausiasis patarėjas Rokas Uscila apie Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo ir probacijos sistemą, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Ladygė pristatė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos veiklą, Panevėžio apygardos teismo pirmininkas Artūras Ridikas detaliai pristatė Lietuvos Respublikos teismų sistemą ir Panevėžio apygardos probacijos tarnybos projekto ,,Psychodrama and creative education in prison“ koordinatorė Rūta Janulevičienė pristatė kaip organizuojami mokymai, Panevėžio apygardos probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims. Projekte dalyvaujančių institucijų atstovai lankėsi Panevėžio pataisos namuose, kur juos šiltai priemė ir išsamiai su įstaigos veikla supažindino Panevėžio pataisos namų direktorius Edvardas Norvaišas ir Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotoja Regina Stankuvienė. Po susitikimų svečiai buvo pakviesti apsilankyti vieninteliame Europoje Panevėžio lėlių vežimo teatre. Visus susirinkusius pasveikino Panevėžio miesto savivaldybės meras Vitalijus Satkevičius palinkėjęs pasisemti daug profesinių žinių ir šiltų įspūdžių Lietuvoje. Dalyviams edukacinę programą apie unikalų Panevėžio lėlių vežimo teatrą ir lėlių istorijas papasakojo Panevėžio lėlių vežimo teatro įkūrėjas ir vadovas Antanas Markuckis.

 

Projekte dalyvaujančių institucijų atstovai turėjo galimybę apsilankyti Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime, kur juos šiltai priemė ir su įstaigos veikla supažindino Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktorius Viktoras Davidenko, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus pavaduotojas Artūras Karalis ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus pavaduotojas, atstovas ryšiams su visuomene Romas Ostanavičius.

 

Viso susitikimo metu buvo organizuojami intensyvūs psichodramos praktiniai mokymai projekte dalyvaujančių institucijų atstovams, kuriuos vedė  Londono psichodramos individualios ir grupinės psichoterapijos centro vadovė ir šios srities ekspertė Jeanette Jefferies (oficialius pavadinimas London Center for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy, Didžioji Britanija). Praktiniai mokymai vyko pagal Londono psichodramos individualios ir grupinės psichoterapijos centro parengtą programą, kuria buvo siekiama gilinti žinias psichodramos srityje, ypatingai susipažįstant su jos metodais, sociometrija, konfliktų valdymu ir problemų sprendimu bei jos pritaikymu darbe su teistais asmenimis.

 

Projekto trukmė 2 metai: pradžia 2013 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga 2015 m. liepos 31 d. Projektui įgyvendinti gautas finansavimas 15500,00 EUR.

Projekto partneriai iš penkių Europos šalių atstovaujantys kalėjimų, probacijos tarnybų, suaugusiųjų švietimo mokymo centrų, NVO institucijas. Projekto koordinatoriai: Arad Penitentiary (Rumunija), projekto partneriai: Romanian Classical Psychodrama Association (Rumunija), Consorzio Tartaruga Societa Cooperativa Sociale (Italija), Service penitentiaire d‘insertion et de probation du Val d‘Oise (Prancūzija), HMP Grendon Underwood (Jungtinė Karalystė), London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy (Jungtinė Karalystė), Panevėžio apygardos probacijos tarnyba (Lietuva).

 

2014 m. rugsėjo 16 d. 9.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba, vykdanti Grundtvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, organizavo, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinį užsiėmimą tema ,,Kaip išsivaduoti iš negatyvių emocijų?". Užsiėmimą vedė projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" koordinatorė Rūta Janulevičienė ir jai padėjo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus inspektorė Irina Vitonienė. Užsiėmimo pradžioje dalyviai trumpai papasakojo kaip jiems sekėsi atlikti namų darbų užduotis, pasidalino savo patirtimi ir artimųjų reakcija, kai pasakė jiems komplimentus ar įteikė malonias staigmenas. Kadangi seminare dalyvavo naujų dalyvių, visi draugiškai atliko trumpą apšilimo pratimą, kuriame trumpai pristatė save kitiems. Dalyviai buvo supažindinti  su pokyčių raktais, išsilaisvinant iš negatyvių emocijų.  Pyktis, nuoskaudos, kritika, kaltės jausmas ir baimė – labiausiai mus žalojantys mentaliniai dariniai. Išsivadavus iš neigiamų emocijų ir nuoskaudų, išgyjama net nuo vėžio. Turime išsilaisvinti nuo praeities ir visiems atleisti. Dalyviai atliko pratimą ,,Neigiami pranešimai“, kuriame visi dalyviai aktyviai diskutavo ir reiškė savo nuomonę. Projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė dalyvius supažindino kaip kiekvieną žmogų veikia iš ankstyvos vaikystės suformuoti neigiami pranešimai, mokino, kaip išvysti ir pamilti savyje esantį mažą vaiką, atleisti tėvams ir aplinkiniams, kadangi neišmokus atleisti jiems, nepajėgsite atleisti sau ir su meile žvelgti į pasaulį. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus inspektorė Irina Vitonienė paaiškino dalyviams, kaip svarbu išsilaisvinti iš negatyvių emocijų ir nereikalauti tobulumo iš tėvų ir aplinkinių, nes taip pat elgsitės su savimi ir visą gyvenimą jausitės nelaimingi. Dalyviai gavo naujas namų darbų užduotis, apie kurias žadėjo papasakoti kitame seminare. Visi dalyviai puikiai įvertino seminarą ir išreiškė norą dalyvauti kituose užsiėmimuose. Juos domintų įvairios seminarų temos ypatingai kaip bendrauti su artimais žmonėmis ir kaip išsaugoti žmogaus orumą.

 

 

2014 m. rugsėjo 11 d. 9.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba, vykdanti Grundtvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, organizavo, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinį užsiėmimą tema ,,Kaip mylėti save ir būti laimingu?". Užsiėmimą vedė projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" koordinatorė Rūta Janulevičienė ir jai padėjo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus inspektorė Irina Vitonienė. Seminaro pradžioje dalyviai buvo supažindinti su pokyčių raktais, kurie veda meilės sau link. Atliko praktines užduotis ,,Aš privalau“, ,,Meilės sau“, ,,Veidrodis“ ir rolių pasikeitimo pratimą, pristatydami apie kiekvieną dalyvį ir jo požiūrį į meilę sau, įvardijant penkias priežastis dėl kurių kitiems atrodo nuostabus žmogus. Dalyviai buvo supažindinti su meilės sau sąvoka ir pokyčiais, kuriuos pradėjo užsiėmimo metu, kadangi visa meilės sau galia slypi dabarties akimirkoje. Seminaro pabaigoje dalyviai atliko praktinę užduotį, kurioje pasidalino savo mintimis apie tai, ką pakeistų savo gyvenime, jei turėtų tokią galimybę. Kiekvienam dalyviui buvo išdalintos praktinės namų darbų užduotys, skatinančias mylėti save ir artimus šeimos narius. Kaip sekėsi įgyvendinti šias užduotis, dalyviai prižadėjo pasidalinti kitame susitikime. Kiekvienam dalyviui buvo sudarytos saugios sąlygos išreikšti savo nuomonę, pasidalinti mintimis ir diskutuoti. Seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo ir puikiai įvertino seminarą bei išreiškė norą dalyvauti kituose mokymuose, kurie bus organizuojami kitą savaitę.

 

2014 m. rugpjūčio 26 d. 9.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba, vykdanti Grundtvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, organizavo, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinį užsiėmimą tema ,,Kas mane daro laimingą?". Užsiėmimą vedė projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" koordinatorė Rūta Janulevičienė kartu su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus inspektore Irina Vitoniene. Seminaro pradžioje dalyviai atliko psichodramos apšilimo pratimus kaip ,,Mano vardo istorija“ bei rolių pasikeitimo pratimą, pristatydami apie kiekvieną dalyvį ir jo požiūrį į laimę, meilę ir dėkingumą, kartu išsiaiškinant kiekvieno dalyvio lūkesčius. Dalyviai buvo supažindinti su laimės sąvoka, mokomi kaip sukurti ir sustiprinti laimės pojūtį, panaudojant nesudėtingus pratimus, kurie padėtų keisti jų fizinę būklę. Rūta Janulevičienė dalyvius supažindino su keturiais laimės įpročiais, arba menu būti laimingam. Grupė labai šiltai priėmė projekto koordinatorę Rūtą Janulevičienę ir jos vedamą užsiėmimą. Seminaro metu Irina Vitonienė padėjo vesti diskusiją ir įtraukti dalyvius išreikšti savo nuomonę užsiėmimo tema. Dalyviai atliko praktines užduotis, demonstravo laimingo žmogaus laikyseną, diskutavo ir išreiškė pageidavimą, dalyvauti kitame seminare, kuris planuojamas 2014 m. rugsėjo mėnesį.

 

  2014 m. liepos 16 d. 10.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba, vykdanti Grundvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psychodramaand Creative Education in Prison" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, organizavo, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinį užsiėmimą tema ,,Kaip valdyti savo pyktį?". Užsiėmimą vedė projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" koordinatorė Rūta Janulevičienė. Užsiėmimo metu dalyviai susipažino su pykčio sąvoka, užpildė Novaco pykčio testą, taip įvertindami savo susierzinimo koeficientą kasdieninėse situacijose. Seminaro metu buvo aptarti pykčio reiškimosi būdai, kas verčia pyktį ir būdai jį valdyti. Dalyviai aktyviai diskutavo, reiškė savo nuomonę, dalinosi savo gyvenimiška patirtimi įveikiant pyktį. Seminaro pabaigoje pildydami vertinimo anketas dalyviai puikiai įvertino seminarą ir bendravimą su projekto koordinatore Rūta Janulevičiene, o taip pat išreiškė teigiamą pasitenkinimą bendraudami su  Panevėžio Apygardos probacijos tarnybos psichologe Lina Motūziene. Dalyviai išreiškė norą dalyvauti tolimesnėse projekto veiklose, kurios numatomos sekantį mėnesį.     

2014 m. birželio 26 d. 10.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba, vykdanti Grundtvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, organizuos, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinį užsiėmimą tema ,,Kokybiškas bendravimas su artimais šeimos nariais". Užsiėmimą ves projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" koordinatorė Rūta Janulevičienė.

 

 

2014 m. birželio 16 – 20 d. Panevėžio apygardos aprobacijos tarnyba įgyvendindama projekto „Psychodrama and creative education in prison“ Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, veiklas dalyvavo partnerystės projekto koordinatorių ir partnerių susitikime Palerme, Italijoje. Susitikimas vyko Consorzio Tartaruga Societa Cooperativa Socialelt, tai tinklinė penkių socialinių kooperatyvų organizacija, kuri siūlo priežiūros ir paramos paslaugas socialinės atskirties asmenims. Projekto partnerių susitikimas vyko pagal Rumunijos psichodramos asociacijos trenerių parengtą programą, kuria buvo siekiama susipažinti ir gilinti žinias psichodramos srityje. Rumunijos klasikinės psichodramos asociacijos ekspertai dalyvius supažindino su teorine medžiaga, kuri tiesiogiai buvo pritaikyta praktinėse sesijose, o tai leido dalyviams stiprinti bendravimo įgūdžius ir skatinti pokyčius. Susitikimo metu projekto partneriai taip pat buvo supažindinti su bendradarbiavimo sistema tarp įkalinimo įstaigų ir verslo bei nevyriausybinių organizacijų, kurios teikia socialines paslaugas išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims, apsilankyta Italijos probacijos tarnyboje ir Malaspinos kalėjime. Palerme probacijos tarnyba įkurta 1975 m., joje dirba 54 darbuotojai, kurie prižiūri 58 teritorijas. Projekto dalyviai lankėsi ir Malaspina kalėjime, kuriame bausmes atlieka nepilnamečiai nuo 14 iki 19 metų. Malaspina kalėjimo direktorius pristatė edukacines ir reabilitacines programas vykdomas su nepilnamečiais, atsakė į klausimus ir parodė įstaigos mokymosi ir užimtumo patalpas. Panevėžio apygardos probacijos tarnybą tarptautiniame susitikime atstovavo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriaus viršininkė Aušra Klasinskienė ir Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomo projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė.

       

 

 

2014 m. birželio 5 d. 15.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis susitiko su Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininke Rita Dambrauskaite ir Panevėžio pataisos namų direktoriumi Edvardu Norvaišu. Susitikimo metu aptarti probacijos vykdymo  ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų klausimai ir kylančios problemos. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis pristatė įstaigos vykdomą projektą „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, papasakojo apie vykdomas projekto veiklas ir būsimus projekto partnerių susitikimus.

 

 

2014 m. gegužės 29 d. 10.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje, vykdant Grundvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, buvo organizuojamas, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinis užsiėmimas tema ,,Mano gyvenimo tikslai". Užsiėmimą vedė projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison" koordinatorė Rūta Janulevičienė. Dalyviai buvo supažindinti su motyvacijos ir poreikių sąvokomis bei motyvacijos ir tikslų iškėlimo teorijomis: Maslow Poreikių Hierarchijos Teorija,  F. Herzbergo Dviejų Veiksnių Motyvacijos teorija ir Tikslų Iškėlimo Teorija.  Dalyviai atliko praktines užduotis ir kūrė gyvenimo tikslą atitinkančios veiklos deklaraciją. Viso seminaro metu dalyviai aktyviai dalyvavo užsiėmime, diskutavo ir dalinosi savo patirtimi. Dalyviai teigiamai įvertino užsiėmimą ir išreiškė pageidavimus kokiomis temomis norėtų užsiėmimų. Artimiausias užsiėmimas planuojamas 2014 m. birželio 26 d., kurio tema ,,Kokybiškas bendravimas su artimais šeimos nariais“.

 

 

2014 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje, vykdant Grundtvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psychodrama and Creative Education in Prison” Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, buvo organizuojamas, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinis užsiėmimas tema ,,Kaip išsivaduoti iš negatyvių emocijų?” Užsiėmimą vedė projekto ,,Psychodrama and Creative Education in Prison” koordinatorė Rūta Janulevičienė. Dalyviai buvo supažindinti su neigiamomis vidinėmis būsenomis ir kaip jos formuoja neigiamus įsitikinimus ir emocijas apie save, savo kūną, savo gebėjimus ir kūrybiškumą, santykius ir meilę. Dalyviai atliko praktines užduotis ,,Neigiami pranešimai”, ,,Išsilaisvinimas iš nuodingų emocijų” ir meditaciją ,,Negatyvių emocijų išlaisvinimas”, kurios padėjo išsivaduoti iš suformuotų negatyvių įsitikinimų ir emocijų, kurias patiriame kasdien ir kurios skatina jaustis nemylimiems ir nevisaverčiams. Projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė dalyvius mokė išgyventi akimirką čia ir dabar, pajausti gyvenimo džiaugsmą, skatino minčių stebėjimą ir jų nukreipimą pozityvia linkme. Dalyviai noriai įsitraukė į grupės darbą, mokėsi pateiktus metodus taikyti praktikoje. Dalyviai taip pat pažvelgė į savo negatyvias patirtis, nuoskaudas, atleisti ir eiti su meile ir džiaugsmu gyvenimo keliu. Užsiėmimą dalyviai įvertino kaip profesionaliai ir gyvenimiškai pravestą ir išreiškė norą dalyvauti kitame seminare, kuris planuojamas 2014 m. gegužės mėnesį.

 

 

2014 m. kovo 27 d. 10.00 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje, vykdant Grundtvig mokymosi partnerystės projektą ,,Psichodrama and Creative Education in Prison“ Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, buvo organizuojamas, Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems asmenims, psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo grupinis užsiėmimas tema ,,Kas daro mane laimingą?“.  Užsiėmimą vedė projekto ,,Psichodrama and Creative Education in Prison“ koordinatorė Rūta Janulevičienė. Seminaro pradžioje dalyviai atliko psichodramos apšilimo pratimus kaip ,,Mano vardo istorija“ bei rolių pasikeitimo pratimą, pristatydami apie kiekvieną dalyvį ir jo požiūrį į laimę, meilę ir dėkingumą, kartu išsiaiškinant kiekvieno dalyvio lūkesčius. Dalyviai buvo supažindinti su laimės sąvoką, mokinami kaip sukurti ir sustiprinti laimės pojūtį, panaudojant nesudėtingus pratimus, kurie padėtų keisti jų fizinę būklę. Projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė dalyvius supažindino su kliūtimis į laimę ir kaip jų išvengti ir keturiais laimės įpročiais, arba menu būti laimingam. Visi dalyviai aktyviai dalyvavo seminare, praktinėse užduotyse, diskutavo ir išreiškė  pageidavimą, dalyvauti kitame seminare, kuris planuojamas 2014  m. balandžio mėnesį.

 

 

 

Panevėžio apygardos probacijos tarnyba bendradarbiaudama su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis, dalyvaujančiomis bendrame Grundtvig mokymosi partnerystės projekto ,,Psychodrama and creative education in prison” (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime”) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180 veiklų įgyvendinime, 2014 m. vasario 17 - 21 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos pareigūnai vyko į tarptautinį projekto partnerių susitikimą Londono mieste, Didžiojoje Britanijoje. Tai buvo antrasis projekto partnerių susitikimas Londono psichodramos individualios ir grupinės psichoterapijos centre (oficialus pavadinimas London Center for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy), Jungtinėje Karalystėje. Tarptautinis projekto partnerių susitikimas vyko pagal Londono ir Rumunijos psichodramos asociacijų trenerių suderintą mokymo programą – London Center for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy (Jungtinė Karalystė) ir Asociatia Romana De Psichodrama Clasica (Rumunija). Susitikimo metu buvo siekiama bendrojo projekto tikslo, susipažįstant ir gilinant žinias psichodramos srityje, dalyvaujant praktiniuose užsiėmimuose ir atrenkant bei pritaikant saugius psichodramos metodus darbe su teistais asmenimis. Panevėžio apygardos probacijos tarnybą tarptautiniame susitikime atstovavo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Ladygė, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė Ligita Račkauskienė, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė Rita Pribušauskienė, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus inspektorius Tadas Domkus ir Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomo projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė.

       

 

 

 

2014 m. vasario 11 d. 10.30 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius susitiko su naujuoju Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Egidijumi Lapinsku. Susitikimo metu buvo aptariami probacijos vykdymo klausimai, kylančios problemos, bendradarbiavimo plėtros galimybės 2014 metams ir kiti aktualūs klausimai. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vadovas susitikimo metu pristatė įstaigos vykdomą projektą ,,Psychodrama and creative education in prison“  (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, papasakojo apie projekto veiklas.

 

 

2014 m. vasario 7 d. 14 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriuje Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje, lankėsi Panevėžio miesto Vytauto Žemkalnio gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai. Lankymosi metu, Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė V. Smaliorienė mokinius supažindino su Probacijos tarnybos veikla, o Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė L. Račkauskienė moksleiviams pristatė ir pademonstravo elektroninio stebėjimo įrangą. Pareigūnės atvykusiems gimnazistams pristatė  Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomą projektą ,,Psychodrama and creative education in prison“  (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, papasakojo apie projekto veiklas.

  

 

2013 m. gruodžio 19 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje  vyko, įstaigos vykdomo projekto ,,Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“, Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, Administracinės grupės narių susitikimas, kuriame dalyvavo įstaigos direktorius, projekto koordinatorė, projekto finansininkė bei posėdžio sekretorius. Susitikimo metu Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis tarė įžanginį žodį ir pristatė posėdžio darbotvarkės einamuosius klausimus. Projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė pristatė Projekto ,,Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“ stažuotės Rumunijoje, (vykusios 2013 m. lapkričio 25-29 dienomis) ataskaitą "Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis ir Panevėžio apygardos probacijos tarnybos projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė 2013 m. lapkričio 25 – 29 d. vyko į stažuotę Arado miestą, Rumunijoje. 2013 11 26 vyko projekto ,,Psychodrama and creative education in prison“  (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180 oficialus atidarymas. Jo metu Petru Dobra, Arad kalėjimo direktorius pristatė Arad kalėjimo projekto komandą ir jos darbuotojus. Projekto partneriams buvo pristatyti socialiniai partneriai iš Švietimo ir socialinių reikalų skyriaus, vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovai,  vietos NVO, bendruomenių socialinių paslaugų atstovai, probacijos pareigūnai, savanoriai ir atstovai iš Nacionalinės moksleivių asociacijos. Petru Dobra, Arad kalėjimo direktorius pristatė Rumunijos bausmių vykdymo sistemos pačius svarbiausius aspektus. Projekto ir socialiniams partneriams buvo pristatytas projektas, trumpa jo santrauka, tikslai ir uždaviniai bei laukiami rezultatai. Susitikimo metu buvo išleistas oficialus pranešimas spaudai: "Actualitati Arad""Ghidul Aradean". Maria Sorina Togoie, direktoriaus pavaduotoja socialinės reintegracijos klausimais, tęsė direktoriaus pradėtą pristatymą papildydama detalesne informacija apie socialinę reintegraciją bausmių vykdymo sistemoje. Projekto partneriams buvo sudarytos galimybės apsilankyti Arad kalėjime. Jo metu buvo pristatyti kalėjimo pagrindiniai korpusai, socialinės reintegracijos korpusai, nuteistųjų kameros, jų pasivaikščiojimams skirtos patalpos, mokykla, biblioteka, pasimatymų kambariai, med. dalies korpusas. Apsilankymo metu projekto partneriai turėjo puikią galimybę pamatyti nuteistųjų asmenų spektaklį ,,Adamsų šeimyna“ ir įvertinti šios specifinės edukacinės programos efektyvumą. Spektaklis ,,Adamsų šeimyna“ buvo pristatytas MultiMenų (MultiArt) Festivalyje, Buharešte šiais metais. 2013 11 27 Cristina Burca, Arad kalėjimo psichologė projekto partneriaims pademonstravo psychodramos sesiją su aštuoniais nuteistaisiais. Šios sesijos metu projekto partneriai turėjo išskirtinę galimybę susipažinti su šiuo psichoterapeutinio metodo panaudojimu praktikoje. Po psichodramos sesijos pristatymo vyko diskusija apie šio metodo panaudojimą praktikoje. Liliana Hurezan, socialinio skyriaus viršininkė projekto partneriams pristatė edukacinių programų tyrimo rezultatus. Projekto koordinatoriai pristatė projekto partneriams projekto vadybos, viešinimo ir finansų vykdymo reikalavimus bei ypatumus. 2012 11 28 Violeta Pecican vedė psichodramos sesiją projekto komandai ir projekto partneriams. Po psichodramos sesijos vyko įspūdžių ir patirties pasidalijimas. Projekto partneriai diskusijos metu nusprendė, kad psichodramos sesijas turi vesti kvalifikuoti psichoterapeutai. Tiems projekto partneriams, kurie tokių darbuotojų neturi rekomenduojama darbe su teistais asmenimis naudoti tik psichodramos sesijos praktinius nesudėtingus apšilimo pratimus, juos integruojant į vykdomas socialinės reintegracijos programas. Po psichodramos sesijos projekto partneriams buvo sudaryta galimybė aplankyti psichodramos studiją mieste bei susipažinti su šio metodo darbo ypatumais ". Projekto finansininkė Dalia Slančiauskienė apžvelgė projekto  finansinę eigą.  Susitikimo metu buvo nutarta: 1. Informuoti Švietimo mainų paramos fondo programos koordinatorę apie projekto veiklų su teistais asmenimis nukėlimą 2014 m. kovo mėn.; 2. Psichodramos užsiėmimus praktikoje su teistais asmenimis gali vesti tik kvalifikuotas psichoterapeutas. Psichodramos sesijos praktinius nesudėtingus apšilimo pratimus integruoti į šiuo metu vykdomas socialinės reintegracijos programas teistiems asmenims. Su aukščiau minėtais pratimais projekto partneriai bus supažindinami 2014 m. vasario mėn. susitikime Londone. Buvo diskutuojama kitais aktualiais klausimais.

 

 

2013 m. lapkričio 25 – 29 d. Panevėžio apygardos aprobacijos tarnyba įgyvendindama projekto „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, veiklas vyko stažuotei pas projekto koordinatorius, į Arad griežtojo rėžimo pataisos namus, Rumunijoje. Susitikime dalyvavo visi keturi projekto partneriai iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos. Panevėžio apygardos probacijos tarnybą stažuotėje atstovavo įstaigos direktorius Edmundas Toliušis ir projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė. Stažuotės tikslas buvo projekto koordinatorių institucijos vizitavimas, partnerystės plėtojimas bei projekto eigos pristatymas. Susitikimo metus buvo pristatyta informacija apie Lietuvos probacijos sistemą Lietuvoje bei Panevėžio apygardos probacijos tarnybos veikla ir vykdomo projekto eigą Lietuvoje. Dalyviai buvo supažindinti su atlikto tyrimo rezultatais bei atlikta projekto sklaida. Susitikimo Arade metu projekto partneriams buvo pristatytas psichodramos metodas ir jo pritaikymas projekto darbe su teistais asmenimis. Projekto partnerių susitikimas ir jų bendra veikla buvo aprašyta ir Arado dienraščiuose: "Actualitati Arad""Ghidul Aradean". Projektinės veiklos Rumunijoje ataskaita (anglų kalba).

 

2013 m. lapkričio 7 d. 10 val. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje „Saugūs Širvėnos namai“, kuri vyko Biržų rajone, Kučgalio vaikų socializacijos centre „Širvėna“. Taip pat dalyvavo Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Panevėžio apygardos prokuratūros atstovai, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo ugdymo organizavimo vedėja Regina Klepačienė ir vyr. specialistas Antanas Drungilas, Specialiosios pedagogikos psichologijos centro socialinis pedagogas, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, Biržų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja ir  Švietimo skyriaus atstovas. Pasitarimą pradėjo ir pagrindines problemas išsakė Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ignas Raila, kuris pažymėjo, kad viena iš problemų yra ta, kad kartu gyvena ir būna psichines problemas ir kriminalinę patirtį turintys vaikai,  kad neišspręstas pagalbos teikimo tokiems vaikams klausimas, kad nėra specializuotų socialinių centrų, kad būtinas ir teisinis reguliavimas. Pasitarimo dalyviai  su vaikų socializacijos centro „Širvėna“ administracija diskutavo apie centre kylančius rūpesčius, apie centro auklėtinių daromus teisės pažeidimus tiek. Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausioji prokurorė Nida Grunskienė pateikė pasiūlymus darbo ir bendradarbiavimo gerinimui. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Rimantas Bobinas užtikrino, kad policijos ir vaikų socializacijos centro bendradarbiavimas vyks ir toliau. Panvėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis pristatė vykdomą projektą „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, ir papasakojo apie projekto veiklas.

 

  

 

 

2013 m. spalio 23 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus, Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje, vyresnioji inspektorė surengė Apvalaus stalo diskusiją,  siekiant nuteistųjų efektyvesnio užimtumo ir integracijos į visuomenę. Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio skyriaus salėje vykusiose diskusijose dalyvavo Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio skyriaus vedėjas M. Žagūnis, Pasvalio miesto seniūnas P. Drevinskas, Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja D. Mainionienė, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus viršininkas Ričardas Dovidonis, darbdavių atstovai bei 8 probuojamieji. Susitikimo metu kalbėta apie situaciją darbo rinkoje, aptartos problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria probuojamieji, Lietuvos Respublikos Probacijos įstatymo 6 str. numatytos institucinio bendradarbiavimo, vykdant probaciją, galimybės. Probacijos skyriaus viršininkas Ričardas Dovidonis Apvalaus stado diskusijos dalyviams pristatė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomą projektą ,,Psychodrama and creative education in prison“  (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, papasakojo apie projekto veiklas.

 

 

2013 m. spalio 16 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba, vykdant Grundtvig mokymosi partnerystės projektą "PSYCHODRAMA AND CREATIVE EDUCATION IN PRISON" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, organizavo probacijos tarnybos pareigūnams paskaitą tema „Psichodrama praktikoje“, kurią skaitė Lietuvos Psichodramos draugijos prezidentė Daiva Rudokaitė. Paskaitoje dalyvavo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomo projekto „Psychodrama and creative education in prison“ koordinatorė Rūta Janulevičienė, kuri supažindino įstaigos pareigūnus ir darbuotojus su projektu, bei pristatė numatomas projektines veiklas. Plačiau skaitykite čia... Projektas buvo išviešintas ir Lietuvos Psichodramos draugijos internetinėje svetainėje.

  

 

 

 

 

 

2013 m. rugsėjo 19 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriuje Pasvalyje įvyko pasitarimas probacijos vykdymo klausimais, kuriame dalyvavo Pasvalio rajono apylinkės teismo pirmininkas Vitalijus Šidagis, Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Rūta Grušienė, Panevėžio apskrities VPK Pasvalio rajono PK Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Deividas Valtaris, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus viršininkas Ričardas Dovidonis, probacijos skyriaus vyr. inspektorė Dalia Bartkevičienė. Pasitarimo metu aptarti nuo š.m. liepos mėnesio įsigalioję LR baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, aptartos LR Probacijos įstatymo 23str., 29str., 30str., bei intensyvios probuojamojo priežiūros praktinio taikymo galimybės. Probacijos skyriaus viršininkas Ričardas Dovidonis pasitarimo dalyviams pristatė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomą projektą ,,Psychodrama and creative education in prison“  (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, papasakojo apie projekto veiklas.

 

2013 m. spalio 1 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis susitiko  su Lietuvos psichodramos draugijos prezidente Daiva Rudokaite. Susitikimo metu įstaigos direktorius  supažindino D. Rudokaitę su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vykdomu projektu "PSYCHODRAMA AND CREATIVE EDUCATION IN PRISON" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180, projekto veiklomis, aptarė galimybes dėl paskaitos „Psichodrama praktikoje“  vedimo  Panevėžio apygardos probacijos tarnybos pareigūnams.

 

2013 m. rugsėjo 25 d. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis ir projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė dalyvavo Švietimo mainų programos fondo organizuojamame įvadiniame seminare 2013 m. finansuotų Comenius, Grundtvig ir Leonardo da Vinci programų partnerysčių projektų darbo grupių atstovams. Panevėžio apygardos prubacijos tarnyba vykdo Grundtvig mokymosi partnerystės projektą "PSYCHODRAMA AND CREATIVE EDUCATION IN PRISON" Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180.

 

2013 m. liepos 24 d. Švietimo mainų paramos fondas skyrė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Grundtvig mokymosi partnerystės projektui ,,Psychodrama and creative education in prison“  (liet. k. ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180 dotaciją pagal 2007 – 2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programą. Tikslinė grupė: 50 teistų asmenų ir 24 bausmių vykdymo sistemos specialistai ir savanoriai. Projekto tikslas kelti bausmių vykdymo sistemos specialistų ir savanorių, dirbančių su teistais asmenimis kompetenciją ir organizuoti psichodramos ir kūrybiškumo lavinimo seminarus teistiems asmenims, siekiant padidinti jų vidinę motyvaciją ir palengvinti jų reintegracijos procesą į darbo rinką ir visuomenę. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti Nacioaliniame Kalėjimų Administracijos tinklapyje (Rumunija), taip pat Rumunijos Psichodramos Asociacijos tinklapyje (oficialus pavadinimas: Asociatia Romana De Psichodrama Clasica (Rumunija).

 

 

 

         

PANEVĖŽIO APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS PAREIGŪNAI   MOKĖSI PSICHODRAMOS METODĄ PRITAIKYTI PRAKTIKOJE     

Įgyvendinti projektai
Švietimo mainų ir paramos fondas apdovanojo Kalėjimų departamentą už sėkmingą nuteistųjų profesinį orientavimą

2010 m. gruodžio 6 d. Švietimo mainų paramos fondo organizuotame renginyje Kalėjimų departamento įgyvendinamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Pataisos inspekcijų darbo kokybės tobulinimas, organizuojant nuteistųjų, kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų reintegraciją į darbo rinką“ tapo laureatu nominacijoje „Už sėkmingai įgyvendintas profesinio orientavimo paslaugas 2009 – 2010 m. socialinės atskirties grupėms“. Jau trečią kartą organizuotame administruojamų programų kokybės konkurso apdovanojimų renginyje buvo apdovanoti geriausi Mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendintojai, individualaus mobilumo dalyviai bei profesinio orientavimo paslaugas teikiančios institucijos.  Kalėjimų departamento direktorius Sauliaus Vitkūnas pažymi, kad glaudaus bendradarbiavimo su potencialiais darbdaviais, darbo biržomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiomis įmonėmis dėka pasiekta akivaizdžių rezultatų – socialinės atskirties grupei priklausantys asmenys sėkmingai integruojasi į darbo rinką ir į visuomenę.

 Nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d. konsultuoti 149 asmenys, kurie niekada nebuvo dirbę ar mokęsi. Minėtų užsiėmimų metu buvo siekiama išsiaiškinti nuteistojo lūkesčius ir aptarti galimybes dalyvauti darbo rinkoje, žaidžiamas simuliacinis žaidimas „Mano kelias“, kurio metu asmuo tarsi turėjo galimybę pasirinkti savo kelią išėjus iš laisvės atėmimo vietos. Su nuteistaisiais buvo diskutuojama apie: savojo „aš“ suvokimą, emocijų valdymą, gyvenimo tikslus. Taip pat buvo suteikiama informacija apie įsidarbinimą, galimybes gauti reikiamą socialinę pagalbą, mokomi bendrauti su darbdaviu. Iki lapkričio mėn. pabaigos įsidarbino 60 konsultacijose dalyvavusių asmenų.

Projekto įgyvendinimo metu 2009 m. kovo mėn. – 2012 m. kovo mėn. iš viso numatyta konsultuoti 360 socialinės atskirties grupės asmenų: 40 moterų ir 320 vyrų.

Lietuvos, Rusijos, Gruzijos ir Moldovos ekspertai nagrinėjo nepilnamečių nusikalstamumo,probacijos ir užimtumo klausimus

 

  

Siekdama plėtoti institucinį bendradarbiavimą Panevėžio regiono pataisos inspekcija 2010 metų lapkričio 11 dieną organizavo apskritojo stalo diskusiją ,,Nepilnamečių probacija: praktika, problemos ir rekomendacijos“.

Renginys buvo organizuotas iš programos ,,Rytai-Rytai: partnerystė be sienų“ Amerikos Atviro Visuomenės Instituto gauto finansavimo projektui ,,Nepilnamečių probacija: Lietuvos, Rusijos, Gruzijos ir Moldovos patirtys“ lėšų. Projekto tikslas – sumažinti nepilnamečių socialinę atskirtį bei pagerinti institucinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų projekte minimų valstybių.

 

Renginyje dalyvavo svečiai iš Gruzijos ir Moldovos probacijų tarnybų, Rusijos NVO ,,Citizens Watch“ atstovai bei Panevėžio miesto bei rajono savivaldybių, Panevėžio miesto apylinkės teismo, Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros, Panevėžio apygardos prokuratūros, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Panevėžio pataisos namų, Panevėžio miesto ir rajono pataisos inspekcijos, įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Sveikinimo žodį tarė bei renginį atidarė Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis ir Geopolitinių studijų centro direktorė bei Institucinio Amerikos visuomenės instituto programos ,,Rytai-Rytai: partnerystė be sienų“ direktorė Greta Monika Tučkutė. Pranešėjai pasveikino susirinkusius, padėkojo už iniciatyvas suburti šios srities ekspertus ne tik dirbančius Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.

Finansuojamą projektą ,,Nepilnamečių probacija: Lietuvos, Rusijos, Gruzijos ir Moldovos patirtys“ pristatė projekto vadovė Rūta Janulevičienė. Kalėjimų departamento Pataisos inspekcijų ir probacijos skyriaus viršininkas Saulius Rajunčius skaitė pranešimą ,,Probacijos raida Lietuvoje“. Patirtimi darbe su su nepilnamečiais nuteistaisiais dalijosi pataisos įstaigų atstovės. Įgyvendinamas nuteistųjų užimtumo programas pristatė Kauno tardymo izoliatoriaus-pataisos namų psichologinės grupės vyresnioji specialistė Audronė Račkauskienė, o Panevėžio miesto ir rajono pataisos inspekcijos vyresnioji specialistė Virginija Smaliorienė pasakojo, kaip skatinamas nepilnamečių užimtumas jo atstovaujamoje įstaigoje., Mykolo Romerio universiteto docentė Aistė Diržytė skaitė pranešimą ,,Kognityvinio konsultavimo naudojimas dirbant su nepilnamečiais“.

Gruzijos probacijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Teimurazas Magradzė (Teimuraz Magradze) supažindino, kaip vykdoma nepilnamečių probacija šioje šalyje. Jis pristatė elektroninę klientų registravimo naudojant pirštų atspaudus bei duomenų bazę formą, kuri yra viena iš Gruzijos vyriausybės tinklo dalių, užtikrinanti greitą ir laiku pateikiamų duomenų pasikeitimą tarp probacijos tarnybos ir teisėsaugos institucijų. NVO ,,Citizens Watch“ projektų koordinatorė Marija Razumovskaja (Maria Razumovskaya) ir šios organizacijos patarėjas teisės klausimais Maksimas Timofejevas (Maksim Timofeyev) dalijosi probacijos tarnybų ir nevyriausybinių organizacijų, darbo su Anglijos ekspertais bendradarbiavimo patirtimi. Moldovos probacijos tarnybos direktorius Vladimiras Popa skaitė pranešimą ,,Nepilnamečių probacija Moldovoje“. Pranešėjas supažindino su probacijos tarnybos struktūra, asmenų, esančių jų įskaitoje, skaičiumi bei probacijos veiklos ypatumais ir programomis.

Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus specialistė Renata Gustaitienė skaitė pranešimą ,,Socialinės rizikos vaikų ankstyvąja prevencija“, svečiams išdalijo darbo su vaikais gerosios patirties pavyzdžius – CD diskus, atšvaitus, policijos simbolį Amsį, šviečiančias liemenes, lankstinukus. Panevėžio miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Viktoras Michailovas skaitė pranešimą ,,Socialinė parama Panevėžio miesto gyventojams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų“ bei pristatė vienkartinių išmokų ir socialinių pašalpų skyrimo tvarką. Pasak pranešėjo, pagal iš įkalinimo įstaigų gautus pranešimus, šiemet į laisvę grįžo 47 asmenys, tačiau dėl laikino apgyvendinimo Socialinių paslaugų centre kreipėsi tiktai vienas. Jiems buvo išmokėta 5 tūkst. litų vienkartinių pašalpų. Panevėžio teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vyriausioji specialistė psichologė Asta Ladauskienė pasakojo apie jos atstovaujamos įstaigos užimtumo priemones jaunimui. Pranešėja pabrėžė, kad šiemet į aktyvias darbo rinkos programas nukreipti 644 asmenys. Didžiausios kliūtys įsidarbinti jaunimui – žema kvalifikacija, nepaklausi profesija, profesijos neturėjimas, darbo patirties ir socialinių įgūdžių stoka.

Patirtimi darbe su socialinės rizikos šeimomis bei jų vaikais pasidalijo Panevėžio socialinių paslaugų centro socialinio darbo vadybininkė Beata Milaknytė, skaičiusi pranešimą ,,Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumo programomis“. Ją papildė Lietuvos agentūros ,,SOS vaikai“ Panevėžio skyriaus vadovės Marytės Zabulionienės pranešimas ,,Organizacijos teikiama pagalba socialinės rizikos šeimoms“.

Renginyje taip pat buvo pristatyti Lietuvos, Gruzijos ir Rusijos gerosios praktikos pavyzdžiai darbe su nepilnamečiais. Renginio metu buvo suformuotos darbo grupės, kurios parengė rekomendacijas, reikalingas vystant tarpinstitucinį biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti nepilnamečių užimtumą.

Stiprinami bausmių vykdymo sistemos administraciniai gebėjimai

2010 balandžio 7 d. Kalėjimų departamentas su Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos kėlimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Šio projekto, finansuojamo iš Europos socialinio fondo, dėka bus stiprinami bausmių vykdymo sistemos administraciniai gebėjimai, didinamas viešojo administravimo efektyvumas.

„Šios ES investicijos mūsų sistemai bus labai naudingos. Organizuojant bausmių vykdymo sistemos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą Lietuvoje ir užsienyje, jiems bus suteiktos reikiamos profesinės, psichologinės, bendravimo ir vadovavimo gebėjimų žinios,“ - teigia Kalėjimų departamento direktorius Saulius Vitkūnas.   Pasak Kalėjimų departamento Personalo skyriaus viršininkės Živilės Mikėnaitės, įstojus į ES atsirado didelis poreikis personalui kelti kvalifikaciją, mokytis užsienio kalbų, tobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, tačiau dėl lėšų trūkumo to padaryti nebuvo galima.

Projekto metu darbuotojai mokysis ne tik finansų valdymo įgūdžių, laiko ir konfliktų valdymo, lygių galimybių problemų sprendimo, bendravimo su žiniasklaida ypatumų bet ir kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų. Bus parengta ir išleista metodinė mokomoji medžiaga „Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje“, taip pat seminarų metu darbuotojai bus supažindinti su naujausiais Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bausmių vykdymo klausimais, su Europos Sąjungos teisės aktais ir kt.

Projekto trukmė – 2 metai. Jame turės galimybę dalyvauti 400 bausmių vykdymo sistemos specialistų.

Projektas parengtas pagal 2007-2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ 4 prioriteto įgyvendinimo priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Projektui įgyvendinti yra skirta per 2 mln. litų.

Šio projekto įgyvendinime dalyvaus ir 6 Panevėžio regiono pataisos inspekcijos pareigūnai.

Geroji projekto patirtis įdarbinant nuteistuosius

Nuo 2010 m. balandžio mėnesio prasidėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įgyvendinamo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto ,,Pataisos inspekcijų darbo kokybės tobulinimas, organizuojant nuteistųjų, kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų reintegraciją į darbo rinką“ SFMIS Nr. VP-1.3-SADM-02-K-01-087/ST-16 (toliau – Projektas) konsultacijos. Individualių ir grupinių konsultacijų metu siekiama padėti įsidarbinti pataisos inspekcijų įskaitoje esantiems asmenims, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, ir kurie lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Pažymėtina, kad kiekvienas konsultuotas asmuo pasidalina su tikslinės grupės specialistais savo gyvenimo istorija. Vienas iš gerosios praktikos pavyzdžių yra Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Projekto tikslinės grupės specialistės konsultuotas Dinaras gyvenantis Druskininkuose. Prieš konsultacijas šis asmuo buvo supažindintas su projektine veikla, kalbėta, kad šis Projektas gali padėti išspręsti nuteistųjų užimtumo problemas esant dideliam nedarbo lygiui Lietuvoje, o ypač Druskininkuose. Dinaras tuo metu niekur nedirbo, tačiau anksčiau yra turėjęs savo individualią įmonę. Po 4 individualių konsultacijų Dinaras apsisprendė užsiimti individualia veikla. Apsisprendimą pasirinkti veiklą pagal verslo liudijimą pirmiausia nulėmė tai, jog jis yra turėjęs panašios patirties. Kitas svarbus apsisprendimui veiksnys - vyras augina du nepilnamečius vaikus, todėl jam svarbu, kad jo darbo grafikas būtų lankstus. Jam labai svarbi šeima (konsultacijų metu šeimos poreikių nustatymui taip pat skirta nemažai dėmesio). Nuspręsta, kad verslo liudijimas būtų geriausia išeitis. Kadangi Druskininkai yra kurortinis miestas, todėl itin paklausi sritis yra turistų aptarnavimas. Taigi, Dinaras nusprendė prekiauti turinčiais paklausą tarp poilsiautojų pirčių, taip pat ir kitais reikmenimis.

Dar vienas gerosios praktikos pavyzdys yra Aurimas. Tikslinės grupės nuteistasis nuo 2010 m. balandžio mėn. dalyvavo Projekto grupinėse konsultacijose Šiaulių regiono pataisos inspekcijoje. Apsilankius projekto dalyvio gyvenamojoje vietoje ir išsiaiškinus jo dabartinę situaciją, paaiškėjo, kad Aurimas siekia ir nori dirbti. Kartu su ketveų metukų sesute gyvena 2 kambarių bute pas tetą, kuri turi savo šeimą. Aurimo mama buvo gerianti, prieš keletą mėnesių mirė. Kai gyveno kaime Šiaulių rajone, kur ir buvo deklaruota gyvenamoji vieta, priglaudė teta.

Aurimas aktyviai dalyvavo konsultacijose, kur gavo reikiamos informacijos apie įsidarbinimą, su juo buvo dirbama individualiai – bendraujant telefonu ir pataisos inspekcijoje, pats ieškojo darbo, su Šiaulių regiono pataisos inspekcijos specialistų pagalba parengė gyvenimo aprašymą.

2010 m. gegužės 7 d. Projekto tikslinės grupės specialistai sužinojo, kad UAB „Namų statyba“ nuo 2010 m. gegužės 11 d. komplektuoja naują statybininkų brigadą ir jai reikalingi žmonės, dirbę statybos darbus. Aurimas turi tinkamą išsilavinimą ir darbinį stažą, todėl jam buvo pasiūlyta nuvykti į įmonę. Aurimas nuvyko, paliko savo gyvenimo aprašymą, kalbėjosi su direktoriumi ir su darbų vadovu objekte. Nuo 2010 m. gegužės 11 d. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį, atlieka pastato apšiltinimo darbus. Kartu su Aurimu įsidarbino ir jo pusbrolis Laimis, su kuriuo gyvena nuteistasis.

Pažymėtina, jog nuo Projekto konsultacijų pradžios, nuo 2010 m. balandžio iki 2010 birželio mėn. įsidarbino net 14 tikslinės grupės asmenų.

Informacija atnaujinta 2016m. liepos 5d. 11:10

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2020 m. birželis
 
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos