Veiklos sritys

Kardomosios priemonės – suėmimas, terminuoto laisvės atėmimo ir arešto bausmių vykdymas (moterims ir nepilnametėms mergaitėms)

 

Panevėžio pataisos namai, teisės aktų nustatyta tvarka vykdydami suėmimo, terminuoto laisvės atėmimo ir arešto bausmes:

– užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus;

– tvarko suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, organizuoja jų priėmimą į įstaigą ir paleidimą iš jos, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo nuteistųjų konvojavimą;

– teisės aktų nustayta tvarka tvarko suimtųjų ir nuteistųjų asmens duomenis, susijusius su kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmės vykdymu;

– užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas suimtųjų ir nuteistųjų buities sąlygas;

– užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal teisės aktų nustatytas normas;

– vykdo socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdami užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;

– organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje, taip pat nuteistųjų užimtumą darbu už įstaigos teritorijos ribų;

– organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą naudinga bei tikslinga veikla;

– teisės aktų nustatyta tvarka rengia socialinio tyrimo išvadas ir kitus dokumentus dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš įstaigos, teikia reikalingą pagalbą įstaigoje veikiančiai Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai;

– vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

– įstaigoje laikomus suimtuosius ir nuteistuosius registruoja pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti,pristato juos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kad būtų suteiktos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jei šios paslaugos negali būti suteiktos įstaigoje ar Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Prireikus įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems suteikia pirmąją medicinos pagalbą.

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 21 d. 10:03

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?