Konkursai ir atrankos


SKELBIAMAS KONKURSAS Į PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS PSICHOLOGO PAREIGAS

Skelbiamas konkursas į Resocializacijos skyriaus psichologo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse,

Dokumentus pateikia: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/psichologas-pareigines-algos-koeficientu-ribos-75-90-322;745080.html


SKELBIAMAS KONKURSAS KETURIOMS LAISVOMS SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖMS (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS (BAZINIAIS DYDŽIAIS) – 4,7 – 11), UŽIMTI


SKELBIAMA ATRANKA KETURIOMS LAISVOMS SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖMS (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS (BAZINIAIS DYDŽIAIS) – 4,7 – 11), UŽIMTI


SKELBIAMAS KONKURSAS Į PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS

Skelbiamas konkursas Turto valdymo skyriaus vedėjo pareigoms (pareiginės algos koeficientas baziniais dydžiais – 10,5), užimti.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse,

Dokumentus pateikia:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 http://portalas.vtd.lt/lt/turto-valdymo-skyrius-skyriaus-kuris-nera-kitame-strukturiniame-padalinyje-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;44422.html

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMAS KONKURSAS Į PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGAS

Skelbiamas konkursas į Resocializacijos skyriaus vyriausiojo socialinio darbuotojo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse,

Dokumentus pateikia: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

http://portalas.vtd.lt/lt/resocializacijos-skyrius-vyriausiasis-socialinis-darbuotojas-322;696480.html

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO (13 VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PAREIGYBIŲ GRUPĖ, PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS – 4,7–11,0) PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs

 

 


SKELBIAMAS KONKURSAS Į PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKĄ ŠEŠIOMS LAISVOMS SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖMS (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS (BAZINIAIS DYDŽIAIS) – 4,7 – 11), UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKĄ KETURIOMS LAISVOMS SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖMS (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS (BAZINIAIS DYDŽIAIS) – 4,7 – 11), UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA KANDIDATŲ TAPTI LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ KOMISIJOS NARIAIS ATRANKA

Sutikimo forma

Prašymo forma

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


PANEVĖŽIO PATAISOS NAMUOSE PASKELBTAS KONKURSAS Į TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS – 9,0) PAREIGAS

 

Dokumentai priimami per Valstybės tarnybos informacinę sistemą VATIS iki 2020-01-24 dienos imtinai.

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Skelbimo nuoroda -  http://portalas.vtd.lt/lt/turto-valdymo-skyrius-skyriaus-kuris-nera-kitame-strukturiniame-padalinyje-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;41156.html

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


PANEVĖŽIO PATAISOS NAMUOSE PASKELBTAS KONKURSAS Į VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS – 9,0) PAREIGAS

 

Dokumentai priimami per Valstybės tarnybos informacinę sistemą VATIS iki 2020-01-24 dienos imtinai.

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Skelbimo nuoroda - http://portalas.vtd.lt/lt/veiklos-organizavimo-skyrius-skyriaus-kuris-nera-kitame-strukturiniame-padalinyje-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;41157.html

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMAS KONKURSAS Į LAISVAS PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBES

Pareigybių aprašymas

Pretendento anketa

Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 24 d.

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMAS KONKURSAS Į LAISVAS PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBES

Pareigybių aprašymas

Pretendentų dokumentai priimami ik 2019 m. gruodžio 13 d.

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMAS KONKURSAS Į LAISVAS PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBES

Pareigybių aprašymas

Pretendentų dokumentai priimami ik 2019 m. spalio 21 d.

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


PANEVĖŽIO PATAISOS NAMUOSE PASKELBTAS KONKURSAS Į TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS – 9,0) PAREIGAS.

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos departamento sistemą VATIS iki 2019 m. rugsėjo 10 d. imtina

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMAS KONKURSAS ĮSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA SOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKĄ DVIEM LAISVOMS APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PRIŽIŪRĖTOJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKĄ DVIEM LAISVOMS APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PRIŽIŪRĖTOJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKĄ ŠEŠIOLIKAI LAISVŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS SPECIALISTŲ (DINAMINEI PRIEŽIŪRAI) PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS (TOLIAU – KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS) ORGANIZUOJA ATRANKĄ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IMUNITETO SKYRIAUS PIRMOJO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (STATUTINIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, A LYGIS, 13 KATEGORIJA) PAREIGOMS EITI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI PERSONALO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO (JURISKONSULTO) (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS) PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA DVIEM LAISVOMS APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PRIŽIŪRĖTOJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI ĮSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VIRŠININKO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA KETURIOMS LAISVOMS APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PRIŽIŪRĖTOJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA KETURIOMS LAISVOMS APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PRIŽIŪRĖTOJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA VILNIAUS PUSIAUKELĖS NAMŲ SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOMS EITI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA PRAVIENIŠKIŲ PUSIAUKELĖS NAMŲ SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOMS EITI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS INSPEKTORIAUS PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA  DVIEMS LAISVOMS APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PRIŽIŪRĖTOJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA  DVIEMS LAISVOMS APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PRIŽIŪRĖTOJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA  DVIEMS LAISVOMS APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PRIŽIŪRĖTOJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS DIREKTORIAUS BUDINČIOJO PADĖJĖJO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

 Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIA KONKURSĄ PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VIRŠININKO (STATUTINIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, A LYGIS, 13 KATEGORIJA) PAREIGOMS 

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS (TOLIAU – KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS) SKELBIA KONKURSĄ PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS VIRŠININKO (STATUTINIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, A LYGIS, 14 KATEGORIJA) PAREIGOMS 

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIA KONKURSĄ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PROBACIJOS SKYRIAUS VIRŠININKO (STATUTINIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, A LYGIS, 15 KATEGORIJA) PAREIGOMS

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIA KONKURSĄ PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGOMS

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


SKELBIAMA ATRANKA Į LAISVĄ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO (APSAUGOS IR RYŠIO PRIEMONIŲ) PAREIGYBĘ

 

Dokumentų teikimo terminas yra pasibaigęs


 

Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 28 d. 08:26

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?