Naujienos

Organizuotas susitikimas su Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojais

2019-04-10

    Nuo liepos 1 d. dešimt ambulatorines paslaugas teikiančių tarnybų, šiuo metu veikiančių pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose reorganizuojamos į atskirą Kalėjimų departamentui pavaldžios Laisvės atėmimo vietų ligoninės skyrių. 2019 m. balandžio 10 d. Panevėžio pataisos namų direktorius pakvietė įstaigos Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojus aptarti vykdomą reformą, su reforma susijusius aktualius klausimus.

     Direktorius akcentavo, kad pertvarka siekiama sumažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių, užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, nustatyti vieningus paslaugų kokybės reikalavimus, aprūpinimo vaistais ir medicinos prekėmis tvarką. Sureguliavus konvojavimo procesus, bus efektyviau organizuojamas pacientų siuntimas specialistų konsultacijoms, pagerės paslaugų prieinamumas, dėl objektyvių priežasčių nesant darbe vienos įstaigos gydytojui, atsiranda galimybė komandiruoti į tą įstaigą konsultacijoms kitą specialistą.

     E. Norvaišas kalbėjo, kad didžiajai daliai darbuotojų, darbo funkcijos ir pobūdis bei darbo vieta nepasikeis, o įgyvendinus darbo reorganizavimo procesą, sutaupytas lėšas ketinama skirti medikų darbo užmokesčio didinimui.

     Susitikimo metu buvo aptarti ir medicinos darbuotojų darbo užmokesčio klausimai. Turto valdymo skyriaus patarėja Ilona Čeponytė pateikė duomenis apie įstaigos medikų darbo užmokesčio pokyčius 2017 m. – 2019 m. buvo akcentuota, kad bendrosios praktikos slaugytojų darbo užmokestis į rankas per nurodytą laikotarpį padidėjo apie 113 eurų ir šiuo metu sudaro 661 eurą, kai 2017 m. buvo 548 eurai. Gydytojų darbo užmokestis 2019 m. yra 1161 euras į rankas, 2017 m. buvo 991 euras. Per nurodytą laikotarpį gydytojų darbo užmokestis padidėjo apie 170 eurų.

Įstaigos vadovas pažymėjo, kad žiniasklaidoje skelbtas įstaigos medikų darbo užmokesčio palyginimas pateiktas nekorektiškai – lyginami ne to paties žmogaus gruodžio ir kovo darbo užmokesčio duomenys, tiek vienu, tiek kitu atveju, dirbtas ne visas mėnuo (t. y. neišdirbtas nustatytas darbo dienų skaičius), be to, lyginami kaupiančio ir nekaupiančio pensijų fonduose asmens duomenys.

 

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 10 d. 16:56