Naujienos

Lygtinio paleidimo Panevėžio pataisos namuose eiga 2018 metais

2019-01-09

    2018 metais Panevėžio pataisos namuose įvyko 17 Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos Panevėžio pataisos namuose komisijos (toliau – Komisijos) posėdžių, kurių metu svarstyti 127 nuteistųjų prašymai, iš kurių – 26 prašymai dėl lygtinio paleidimo, taikant intensyvią priežiūrą (elektroninį stebėjimą).

     Komisija 75 nuteistosioms taikė lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos; 52 nuteistosioms Komisija nutarė netaikyti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

     Pagrindiniai motyvai, lėmę Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos Panevėžio pataisos namuose komisijos sprendimą netaikyti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos: nuteistoji nevykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių (nedirba, nesimoko, nedalyvauja programose ir t.t.) – 7 atvejai; vidutinė arba aukšta pakartotino nusikalstamo elgesio rizika – 42 atvejai; turėtos, turimos nuobaudos – 25 atvejai; probacijos sąlygų pažeidimas (t. y. nuteistoji anksčiau pažeidė lygtinio paleidimo ar bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas) – 32 atvejai; komplikuoti santykiai su šeima, artimaisiais (ar šeimos neturėjimas) – 6 atvejai; problemos dėl alkoholio vartojimo – 12 atvejų; problemos dėl narkotinių medžiagų vartojimo – 12 atvejų; nusikaltimo sunkumas – 12 atvejų; turi finansinių įsipareigojimų ir skolų – 21 atvejis; kitos priežastys (pvz. nusikaltimų modelis) – 38 atvejai.

     Per 2018 metus iš Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų gautos 45 nutartys, kuriomis atsisakyta patvirtinti Komisijos nutarimus taikyti lygtinį paleidimą. Pagrindiniai teismo motyvai yra šie: nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas – 30 atvejų; turėtos, turimo nuobaudos ar netinkamas elgesys bausmės atlikimo metu – 8 atvejai; nuteistoji anksčiau buvo pažeidusi lygtinio paleidimo ar bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas – 23 atvejai; turi/turėjo problemų dėl alkoholio ar narkotikų vartojimo – 9 atvejai; didelė likusios bausmės dalis – 5 atvejai; nusikaltimo sunkumas – 18 atvejų; ankstesni teistumai – 37 atvejai; liks neįgyvendintas teisingumo principas – 21 atvejis; kitos priežastys – 37 atvejai.

     2019 metų sausio 1 dieną Panevėžio pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliko 239 nuteistos moterys ir 1 nepilnametė mergaitė. Pažymėtina, kad per dvylika šių metų mėnesių iš Panevėžio pataisos namų į laisvę paleistos 137 nuteistosios: 77 nuteistosios – atlikusios visą teismo paskirtą bausmę, 60 nuteistųjų paleista lygtinai, iš jų 13 – taikant intensyvią priežiūrą (elektroninį stebėjimą).

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. sausio 9 d. 15:47