Naujienos

DĖL VIEŠAI PASKELBTŲ TIKROVĖS NEATITINKANČIŲ TEIGINIŲ PANEIGIMO

2019-04-30

 

 

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMAI

 

 

DĖL VIEŠAI PASKELBTŲ TIKROVĖS NEATITINKANČIŲ TEIGINIŲ PANEIGIMO

 

 

2019-04-30

Panevėžys

 

 

     Reaguodami į 2019 m. balandžio 29 d. Lrytas.tv laidoje „Reporteris“ parengtą reportažą bei analogiško turinio informaciją, tą pačią dieną skelbtą interneto portale lrytas.lt (https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2019/04/29/news/kudikiu-bumas-lietuvos-kalejimuose-motinu-elgesys-sokiruoja-10163212/) apie Panevėžio pataisos namuose vaikus auginančias moteris, Panevėžio pataisos namų darbuotojai atkreipia dėmesį į reportaže ir publikacijoje visuomenės informavimo priemonių atstovų interpretacijas, tikrovės neatitinkančius teiginius, kurie neatspindi oficialios Panevėžio pataisos namų pozicijos ir realios situacijos.

 

     Reportažo įžangoje išsakyta laidos vedėjo pozicija: „Valdžiai padidinus vaiko pinigus, padaugėjo gimdymų kalėjimuose. Kalėjimų darbuotojai pasakoja, kad neretai kalinės vaiko pinigus išleidžia cigaretėms ar netgi narkotikams. Pernai pataisos namuose pagimdyta daugiausiai vaikų per 10 metų. Valdžia skelbia, kad kalinėmis pasitiki ir neketina kontroliuoti, kaip jos leidžia vaikams skiriamus pinigus“. Reportaže 2018 m. pataisos namuose gimusių vaikų skaičius siejamas su motinoms mokamais vaiko pinigais. Tai pateikiama kaip faktas, nors pataisos namų darbuotojai, kalbėdami su žurnaliste, argumentuotai pagrindė informaciją, jog tokia žurnalistės prielaida nėra pagrįsta.

     Informuojame, kad pataisos namuose gimusių vaikų skaičius per pastaruosius penkerius metus kito nežymiai (straipsnyje pateikta informacija už 10 metų, tačiau pataisos namai tokios informacijos neteikė): 2014 m. gimė 7 vaikai, 2015 – 5, 2016 m. – 2, 2017 – 3, 2018 – 13).

     Panevėžio pataisos namų darbuotojų nuomone, „vaiko pinigų“ padidėjimas keliolika eurų (akcentuotina, kad panašaus dydžio išmokas vaikams iki 3 metų moterys gaudavo ir iki 2018 metų, ir ši informacija žurnalistei taip pat buvo pateikta) netapo motyvu gimdyti vaikus kalėjime. Tai patvirtino ir laidoje kalbintos nuteistos moterys, tačiau jų nuomonės reportaže nebuvo atspindėtos.

     Laidos vedėjo teigimu, „kalėjimų darbuotojai pasakoja, kad neretai kalinės vaiko pinigus išleidžia cigaretėms ar netgi narkotikams“. Panašų teiginį reportaže kartoja ir profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, teigdamas, jog atkartoja pataisos namuose dirbančių profesinės sąjungos narių žodžius.

     Panevėžio pataisos namai akcentuoja, kad minėti teiginiai neatitinka tikrovės. Apsvaigimų nuo narkotinių medžiagų Vaiko ir motinos skyriuje per paskutinius penkerius metus nėra buvę. Dėl „vaiko pinigų“ išleidimo kitoms reikmėms – pataisos namuose nuolat stebimas motinų gebėjimas rūpintis vaikais, mamos nuolat mokomos ir motyvuojamos vaikui skirtus pinigus išleisti vaiko poreikiams. Daugelis mamų vaikus myli, jais rūpinasi, stengiasi vaikui atiduoti gardesnį kąsnį. Jei per dešimtmetį ir yra pasitaikę atvejų, kai vaiko pinigai buvo išleisti ne vaiko reikmėms, tokie atvejai yra vienkartiniai, netipiniai ir tikrai neatspindi kalėjime auginamų vaikų situacijos, kaip bandoma parodyti reportaže.

     Niekaip nepagrįstas ir laidoje išsakytas teiginys, jog moterys kalėjime gimdo dėl to, kad pasigerintų savo gyvenimo sąlygas. Pataisos namų Vaikų (kūdikių) skyriuje panašiomis sąlygomis moterys gyvena jau ne vieną dešimtmetį. 2016 m. balandžio 1 d. atidaryti Vaiko ir motinos namai už pataisos įstaigos ribų, tačiau tais pačiais metais pataisos namuose gimė tik 2 vaikai, 2017 m. – 3. Taigi, akivaizdu, kad geresnių sąlygų atsiradimas neturėjo įtakos kalėjime gimusių vaikų skaičiaus augimui.

 

     Panevėžio pataisos namų administracija reiškia abejonę dėl profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinio sekretoriaus Ričardo Garuolio įgaliojimų ir kompetencijos komentuoti pataisos namuose augančių vaikų gyvenimo sąlygas ir motinų elgesį, jų motyvus auginti vaikus įkalinimo įstaigoje. Atkreiptinas dėmesys, jog R. Garuolio teiginys, kad „motinos, kurios augina vaikus kalėjime, gali pasigerinti sau sąlygas, tai jos dėl to ir gimdo“ reportaže taip pat pateikiamas kaip faktas, o ne prielaida ar nuomonė.

     Panevėžio pataisos namai pabrėžia, kad toks faktų iškraipymas, tendencingas nuomonės pateikimas ir dirbtinis „sensacijos“ kūrimas itin įskaudino Panevėžio pataisos namų nuteistųjų bendruomenę, sukėlė abejones dėl žurnalistų etikos.

    Neatsakingas neigiamos visuomenės nuomonės apie nuteistą asmenį formavimas dirbtinai supriešina visuomenę ir nuteistuosius, neabejotinai daro neigiamą poveikį nuteisto asmens resocializacijai atlikus bausmę, todėl svarbu, kad informacija būtų objektyvi ir pagrįsta faktiniais duomenimis.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 30 d. 15:53