Naujienos

Amnestija pritaikyta penkioms Panevėžio pataisos namų nuteistosioms

2019-02-25

     Įgyvendinant 2018 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto Nr. XIII-1640 nuostatas, 2019 m. vasario 13 d. Panevėžio pataisos namuose įvyko pirmasis Amnestijos komisijos posėdis. Amnestijos komisija priėmė sprendimą dvi nuteistąsias, atliekančias arešto bausmę poilsio dienomis, atleisti nuo neatliktosios arešto bausmės dalies, o trims nuteistosioms, atliekančioms arešto bausmę, neatliktą arešto bausmės dalį sumažinti pusiau.

     Iki komisijos posėdžio įstaigoje atliktas parengiamasis darbas – išanalizuotos visų laisvės atėmimo ir arešto bausmes atliekančių nuteistųjų asmens bylos bei atrinktos penkios nuteistosios, formaliai atitikusios įstatymo nustatytus kriterijus amnestijai taikyti. Įstaiga taip pat ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama padėti nuteistosioms įveikti sunkumus ieškant gynėjų – tarpininkaujant įstaigos administracijai, surastas advokatas, sutikęs neatlygintinai atstovauti nuteistųjų interesams amnestijos komisijos posėdžio metu.

     Esant poreikiui, įstaigoje vyks ir daugiau Amnestijos komisijos posėdžių. Amnestija turi būti įvykdyta per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2019 m. kovo 31 d.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 25 d. 14:29