Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Panevėžio pataisos namuose, renkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis. Tikrinami visi asmenys.

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 29 d. 08:56