Direktoriaus einamųjų metų tarnybinės veiklos užduotys

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS

 

EDVARDO NORVAIŠO

 

2019 METŲ TARNYBINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

1. Užtikrinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime laikomų asmenų iškėlimo plano įgyvendinimą.

2. Vykdyti dinaminės priežiūros plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

3. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymą (projektas).

4. Optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą.

5.  Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą.

6.  Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę.

 

Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 9 d. 13:30