Direktoriaus einamųjų metų tarnybinės veiklos užduotys

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 

EDVARDO NORVAIŠO 

2022 METŲ TARNYBINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

1. Dalyvauti modernizuojant bausmių vykdymo sistemos valdymo ir administravimo procesus, užtikrinti tinkamą įstaigos veiklą.

2. Užtikrinti efektyvų nuteistųjų (suimtųjų) užimtumo ir resocializacijos procesą.

3. Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę.

Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 27 d. 14:35

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?