KontaktaiPanevėžio pataisos namai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@paneveziopn.lt

Jei darbuotojas turi du vardus/pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą naudojami abu vardai/pavardės, kurie atskiriami tašku.

Vadovybė

Edvardas Norvaišas

Direktorius
(8 45) 461 431 edvardas.norvaisas@paneveziopn.lt

Vladislovas Navickas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 45) 578 543 vladislovas.navickas@paneveziopn.lt

Loreta Skrickienė

Vyresnioji patarėja
(8 45) 461 783 loreta.skrickiene@paneveziopn.lt

Resocializacijos skyrius

Laima Krasauskienė

Skyriaus viršininkė
(8 45) 461 463 laima.krasauskiene@paneveziopn.lt

Aušra Janevičienė

Vyriausioji specialistė
(8 45) 461 463 ausra.janeviciene@paneveziopn.lt

Julita Bagočienė

Specialistė
(8 45) 461 463 julita.bagociene@paneveziopn.lt

Vitalija Šližienė

Specialistė
(8 45) 461 463 vitalija.sliziene@paneveziopn.lt

Roma Rutkauskienė

Specialistė
(8 45) 461 463 roma.rutkauskiene@paneveziopn.lt

Neringa Jalunskienė

Specialistė
(8 45) 460 995 neringa.jalunskiene@paneveziopn.lt

Giedrė Fiodorovienė

Specialistė
8 46 460 995 giedre.fiodoroviene@paneveziopn.lt

Svetlana Unglinikienė

Specialistė
(8 45) 461 463 svetlana.unglinikiene@paneveziopn.lt

Odeta Dulienė

Vyresnioji specialistė
(8 45) 461 463 odeta.duliene@panevezopn.lt

Kristina Vrubliauskaitė

Psichologė
(8 45) 460 995 kristina.vrubliauskaite@paneveziopn.lt

Rasa Kuodytė - Kazielienė

Psichologė
8 45 460 995 rasa.kuodyte.kazieliene@paneveziopn.lt

Andra Kiškytė

Patarėja
(8 45) 460 995 andra.kiskyte@paneveziopn.lt

Aušra Maskaliovienė

Socialinė darbuotoja
8 671 62 511 ausra.maskalioviene@paneveziopn.lt

Arvydas Malinauskas

Specialistas
8 45 460 995 arvydas.malinauskas@paneveziopn.lt

Inga Savickienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja (Pusiaukelės namams)
(8 45) 454 375 inga.savickiene@paneveziopn.lt

Agnė Kazakevičienė

Socialinė darbuotoja (Pusiaukelės namams)
(8 45) 454 374 agne.kazakeviciene@paneveziopn.lt

Eglė Valentonienė

Socialinė darbuotoja (Pusiaukelės namams)
8 45 454374 egle.valentoniene@paneveziopn.lt

Saugumo valdymo skyrius

Vilmantas Savickas

Skyriaus viršininkas
(8 45) 584 972 vilmantas.savickas@paneveziopn.lt

Elena Indrulionienė

Vyriausioji specialistė
(8 45) 460 995 elena.indrulioniene@paneveziopn.lt

Audrius Belickas

Specialistas
(8 45) 460 995 audrius.belickas@paneveziopn.lt

Arūnas Daunoravičius

Specialistas
(8 45) 460 995 arunas.daunoravicius@paneveziopn.lt

Marius Švėgžda

Specialistas
8 45 460995 marius.svegzda@paneveziopn.lt

Giedrė Vėrikienė

Specialistė
(8 45) 460 995 giedre.verikiene@paneveziopn.lt

Inga Bagdonavičiūtė

Patarėja (nuteistųjų įskaitos klausimams)
(8 45) 584 970 inga.bagdonaviciute@paneveziopn.lt

Vilma Loginovienė

Inspektorė (nuteistųjų įskaitos klausimams)
(8 45) 584 970 vilma.loginoviene@paneveziopn.lt

Genovaitė Zakarauskienė

Inspektorė (nuteistųjų laiškų tikrinimui ir pristatymui)
(8 45) 460995 genovaite.zakarauskiene@paneveziopn.lt

Arūnas Bagočius

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995 arunas.bagocius@paneveziopn.lt

Arnoldas Žemaitis

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995 arnoldas.zemaitis@paneveziopn.lt

Žygimantas Padelevičius

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995 zygimantas.padelevicius@paneveziopn.lt

Donatas Murauskas

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995 donatas.murauskas@paneveziopn.lt

Aurimas Stankus

Vyriausiasis specialistas
(8 45) 460 995 aurimas.stankus@paneveziopn.lt

Audronė Kaftanova

Specialistė (kinologė)
(8 45) 460 995 audrone.kaftanova@paneveziopn.lt

Renata Medelinskienė, Eglė Mingėlienė, Idita Mekuškienė, Daiva Vitunskienė, Inga Baublienė, Aušrinė Pleškutė, Ineta Kalibatienė, Jolanta Korkozevičienė, Daiva Petrošienė

Specialistės
(8 45) 460 995

Aušra Butnorienė, Aušra Bložienė, Asta Nerlikaitė, Giedrė Kairienė, Asta Kavaliauskienė, Rita Berankienė, Erika Baškauskienė, Aušra Jankevičienė, Gitana Kvedarienė

Specialistės
(8 45) 460 995

Vita Balčiūnienė, Irma Valentinavičienė, Sigita Rutkauskienė, Lina Trofimova

Specialistės
(8 45) 460 995

Vytautas Kavaliauskas, Darius Čičirka, Viktoras Guokas, Juozas Eismontas, Asta Jankauskaitė, Danguolė Šatienė.

Jaunesnieji specialistai
(8 45) 460 995

Vilma Eismontienė, Visvaldas Baškauskas, Laima Šimanauskienė, Ernestas Stankus, Sonata Česonienė, Žydrė Velykienė

Jaunesnieji specialistai
(8 45) 460 995

Saulius Vidžius, Audrius Petrauskas, Stasys Liesys, Saulius Ramanauskas, Valdas Juknevičius, Algirdas Mingėla, Arūnas Ivanauskas, Laimutis Kazlauskas

Jaunesnieji specialistai
(8 45) 460 995

Daina Aleksienė, Aušra Rauduvytė, Edita Dulkienė, Dalia Grižaitė Asačiovienė, Kristina Siniauskienė, Ligita Baranovienė, Mindaugas Lukošiūnas, Aušra Bačiliūnė, Živilė Mikalauskienė

Jaunesnieji specialistai
(8 45) 460 995

Ona Breskuvienė, Lijana Polovnikovienė, Donatas Adomonis, Ignas Gaidelis, Vaida Budrytė, Justina Cesevičienė, Jurgita Špokavičė, Inga Olišauskienė, Justina Krikščiūnienė, Rasa Bielskienė

Jaunesnieji specialistai
(8 45) 460 995

Rasa Gertienė, Erika Balčiūnienė, Jonas Bilinskas, Ieva Kuodienė, Raimonda Urbonaitė, Brigita Murauskaitė, Rita Klimkienė, Greta Karaktinavičiūtė, Elinga Rutkauskaitė, Rūta Daunoravičiūtė, Laura Šataitė, Monika Tatarūnaitė

Jaunesnieji specialistai
(8 45) 460 995

Kalėjimų departamento Dokumentų valdymo skyrius

Aušra Klasinskienė

vedėja
(8 4) 546 1763 ausra.klasinskiene@paneveziopn.lt

Vilma Čičirkienė

Patarėja
(8 45) 460 942 vilma.cicirkiene@paneveziopn.lt

Vaida Zuozaitė

Vyriausioji specialistė
(8 45) 461 431 vaida.zuozaite@paneveziopn.lt

Lina Jackevičienė

Raštinės administratorė
(8 45) 461 431 lina.jackeviciene@paneveziopn.lt

Kalėjimų departamento Finansų skyrius

Irena Verbovičienė

vedėja
(8 5) 271 9052 irena.verboviciene@kaldep.lt

Ilona Čeponytė

Patarėja
(8 45) 596 274 ilona.ceponyte@paneveziopn.lt

Jūratė Arelytė

Vyriausioji specialistė
(8 45) 596 274 jurate.arelyte@paneveziopn.lt

Kalėjimų departamento Informacinių technologijų skyrius

Laimis Tamošiūnas

vedėjas
(8 5) 219 8832 laimis.tamosiunas@kaldep.lt

Marius Valentas

Specialistas
(8 45) 460 995 marius.valentas@paneveziopn.lt

Kalėjimų departamento Personalo valdymo skyrius

Donata Kračkienė

vedėja
(8 5) 271 9081 donata.krackiene@kaldep.lt

Kalėjimų departamento Turto valdymo skyrius

Dainius Grigaitis

vedėjas
dainius.grigaitis@kaldep.lt

Rytis Unglinikas

patarėjas (Panevėžio pataisos namų veiklos teritorija)
(8 45) 596274 rytis.unglinikas@paneveziopn.lt

Rasa Stasiukaitienė

Vyresnioji specialistė
(8 45) 460 946 rasa.stasiukaitiene@paneveziopn.lt

Romas Smalioris

Inžinierius
(8 45) 463 993 romas.smalioris@paneveziopn.lt

Galina Budavičienė

Inspektorė
(8 45) 460 946 galina.budaviciene@paneveziopn.lt

Daina Burkšienė

Sandėlininkė apskaitininkė
(8 45) 460 946 daina.burksiene@paneveziopn.lt

Romaldas Abukauskas

Komendantas
(8 45) 460 946 romaldas.abukauskas@paneveziopn.lt

Virginijus Vilkas

Tinkuotojas
(8 45) 460 946 virginijus.vilkas@paneveziopn.lt

Rimvidas Kyžas

Elektrikas
(8 45) 460 946 rimvidas.kyzas@paneveziopn.lt

Eugenijus Salominas

Santechnikas
(8 45) 460 946 eugenijus.salominas@paneveziopn.lt
Informacija atnaujinta 2022 m. lapkričio 28 d. 13:03