Komisijos, darbo grupės

Siekiant eliminuoti bet kokias korupcijos pasireiškimo prielaidas pataisos įstaigoje vykstančiuose procesuose bei užtikrinti įstaigos veiklos skaidrumą, daugelyje įstaigos veiklos sričių yra taikomos kolegialių sprendimų priėmimo procedūros. Šiam tikslui pasiekti Panevėžio pataisos namuose sudaryta daugiau nei trisdešimt įvairių komisijų, darbo grupių ir pan. Svarbiausios jų:

 

Panevėžio pataisos namų ūkinės ir finansinės veiklos komisija. Tai nuolat veikianti komisija, kuri nagrinėja bei teikia siūlymus dėl įstaigoje svarbių finansinių (biudžeto sąmatų tvirtinimo ir tikslinimo), ūkinių klausimų bei priedų ir priemokų nustatymo darbuotojams.

Panevėžio pataisos namų pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo komisija. Tai nuolat veikianti komisija, skirta svarstyti įstaigos pareigūnų prašymus dirbti kitą darbą.

Darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei Panevėžio pataisos namuose nustatyti. Tai nuolat veikianti darbo grupė, rengianti išvadas dėl korupcijos pasireiškimo Panevėžio pataisos namuose tikimybės nustatymo ir teikianti ataskaitas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Specialioji ekspertų komisija. Tai nuolat veikianti komisija, skirta administracijos padalinių įslaptintos informacijos apsaugai koordinuoti, informacijos įslaptinimo pagrįstumui įvertinti bei kitiems klausimams, susijusiems su įslaptintos informacijos apsaugos sritimis, spręsti.

Darbo grupė Panevėžio pataisos namų metinių veiklos planų rengimui organizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustatyti.

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Panevėžio pataisos namuose. Tai kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, priimanti sprendimus dėl nuteistųjų prašymų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos.

Panevėžio pataisos namų darbo taryba. Tai Panevėžio pataisos namų darbuotojus atstovaujantis organas, ginantis darbuotojų teises bei atstovaujantis jų interesams.

Komisija, patarianti direktoriui nuteistųjų (suimtųjų) skatinimo priemonių ir nuobaudų parinkimo ar kitais su nuteistojo teisinės padėties pokyčiais susijusiais klausimais.

Administracinė komisija. Tai nuolat veikianti komisija, kuri pagal savo kompetenciją nagrinėja ir pateikia nuomonę dėl nuteistųjų malonės prašymų Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Nuteistųjų laisvės atėmimu priskyrimo grupėms ir suskirstymo į būrius bei nuteistųjų arešto bausme suskirstymo į kameras komisijos. Tai nuolat veikianti komisija, kuri pirmą kartą po nuosprendžio įsiteisėjimo atvykusias į Panevėžio pataisos namus iš kardomojo kalinimo vietos nuteistąsias, priskiria grupei, taip pat suskirsto į būrius ir kameras.

Nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių nuteistųjų perkėlimo į Panevėžio pataisos namų vaikų (kūdikių) skyrių komisija. Tai nuolat veikianti komisija, kuri svarsto nuteistų motinų, turinčių vaikų iki trejų metų, prašymus apgyvendinti jų vaikus Panevėžio pataisos namų vaikų (kūdikių) skyriuje.

Nuteistųjų kolektyvo taryba. Tai pataisos įstaigoje įsteigta nuteistųjų organizacija, padedanti pataisos įstaigos administracijai organizuoti socialinę reabilitaciją ir spręsti nuteistųjų buities klausimus.

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 29 d. 08:44

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?