Aktualu (nuteistųjų ir suimtųjų artimiesiems)

 


Siuntinių,  perdavimų ir bei pasimatymų biuro darbo laikas

Nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Trumpalaikiai pasimatymai baigiasi ne vėliau kaip 16.30 val.

Pasimatymai neorganizuojami kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį.

 

 


 

Parduotuvės darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

Penktadieniais nuo 9 val. iki 12 val.

Šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 12.00 val.

Sekmadieniais ir švenčių dienomis nedirba


         Nuteistiesiems leidžiami pasimatymai: ilgalaikiai iki 1 paros, trumpalaikiai iki 3 valandų.

     Ilgalaikiai pasimatymai suteikiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

     Trumpalaikiai pasimatymai neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

     Su kitais lankytojais trumpalaikiai pasimatymai vyksta specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.

    Taip pat informuojame, kad atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus draudžiama įsinešti savo atsivežtų (atsineštų) maisto produktų, juos galite įsigyti Panevėžio pataisos namų parduotuvėje.

   Atvykusieji į ilgalaikius pasimatymus ir nustatyta tvarka pareiškę pageidavimą, gali būti maitinami nuteistųjų valgykloje gaminamu maistu.

 

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo Panevėžio pataisos namuose tvarka

Draudžiamų įsinešti ir turėti laisvės atėmimo vietų įstaigose daiktų sąrašas

Asmenų, norinčių pasimatyti su panevėžio pataisos namuose laikomais suimtaisiais, registracijos tvarkos aprašas

Prašymas dėl pasimatymo suteikimo su suimtaisiais

 


 

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Lietuvos Respublikos Vyriausybeipaskelbus ekstremalią padėtį, Panevėžio pataisos namuose iš asmenų nebus priimami grynieji pinigai. Asmenys, norintys perduoti pinigus nuteistosioms (suimtosioms), gali juos pervesti į Panevėžio pataisos namų depozitinę sąskaitą.

Privalomi rekvizitai:

Gavėjas – Panevėžio pataisos namai

Bankas – AB SEB bankas, banko kodas 70440

Sąskaitos numeris - LT33 7044 0600 0828 2431

Mokėjimo paskirties grafoje būtina nurodyti nuteistojo vardą, pavardę, gimimo datą.


Bausmių vykdimo kodeksas

Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarka

Elgesio taisyklės trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų metu

 

 

Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 26 d. 14:25