Aktualu (nuteistųjų ir suimtųjų artimiesiems)

Informacija dėl pasimatymų su nuteistaisiais 
 
Į ilgalaikius ir trumpalaikius kontaktinius pasimatymus įstaigoje gali atvykti tik asmenys, turintys galiojantį Galimybių pasą, atvykimo metu pateikę tai patvirtinančius dokumentus.
 
 Galimybių pasas galioja: 
 
1. kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 
 
- praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 
 
- praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 
 
- praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;
 
 - po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 
 
- praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 
 
- praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 
 
 
2. kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 
 
- diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) - arba
 
 - asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina (įsigaliojo nuo š. m. rugpjūčio 16 d.); 
 
3. asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą; 
 
4. yra vaikas iki 16 metų. 
 
Daugiau informacijos apie galimybių pasą rasite čia: https://bit.ly/3ovM6Xa 
 
Trumpalaikių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose lankytojams privaloma dėvėti kaukes. 
 
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), vaikams iki 6 metų. 
 
Į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau kaip du pilnamečiai asmenys, arba vienas pilnametis ir du nepilnamečiai. 
 
Lankyti kalinamuosius gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems nėra privaloma izoliacija

 

DĖMESIO !!!

 

     Nuo 2021 m. gegužės 3 d. atnaujinami ilgalaikiai ir kontaktiniai pasimatymai (vadovaujantis LR SA ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 ,,Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“).

 

     Ilgalaikiai ir kontaktiniai pasimatymai suteikiami su asmenimis, persirgusiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenims, paskiepytiems vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą.

 

Atkreiptina, jog atvykstantieji privalo su savimi turėti ir pateikti įrodančius dokumentus 

 

 

     Nuo gegužės 24 d. su nuteistaisiais ir suimtaisiais asmenims į kontaktinius trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus galės atvykti ne tik paskiepyti ar Covid-19 liga persirgę, bet ir neigiamą Covid-19 testą turintys asmenys.

 

Nuo gegužės 24 d. į kontaktinius pasimatymus pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose galės atvykti asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 

     1. yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos vakcina:

 

      - praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

 

      - praėjus 4 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

 

      - praėjus 4 savaitėms po pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip praėjus 12 savaičių;

 

      - po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

 

     2. persirgę COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

 

     3. turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, atliktą COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą atsakymą;

 

     4. vaikai iki 16 metų.


     Informuojame, kad nuo 2021 m. kovo 6 d. atnaujinti trumpalaikiai bekontakčiai iki 1 valandos trukmės pasimatymai su ne daugiau kaip dviem lankytojais vienu metu, vienas iš kurių privalo būti pilnametis asmuo. Atvykstantiems į pasimatymus asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones.

    Trumpalaikiai pasimatymai be kontakto registruojami iš anksto nurodytais laikais:

9.30 val., 11.00 val., 12.30 val., 14.00 val.

     Dėl pasimatymų ir kitos informacijos suteikimo galite kreiptis

     tel. (8 45) 460 940

     el. paštas: pasimatymai@paneveziopn.lt

  


     Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-167 „Dėl rekomendacijų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu, patvirtinimo“, Panevėžio pataisos namuose suteikiami tik trumpalaikiai pasimatymai be kontakto (ne daugiau kaip 3 asmenys). Trumpalaikiai pasimatymai be kontakto vyksta pagal iš anksto sudarytus grafikus: (antradieniais – šeštadieniais) nuo 9.30 val. iki 12.30 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val.

     Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų suteiktas pasimatymas, su Panevėžio pataisos namų administracija elektroniniu paštu pasimatymai@paneveziopn.lt arba telefonu (8 45) 460 940 suderina atvykimo laiką ir pateikia prašymą suteikti pasimatymą, kurį užpildyti gali iš anksto arba atvykęs į įstaigą.

     Registruotis į pasimatymus telefonu galite:

Antradienis - penktadienis  9.00 - 12.00 val.; 12.45 - 15.30 val.

Šeštadienis  9.00 - 13.00 val.

Dėl pasimatymų ir kitos informacijos suteikimo galite kreiptis 

tel. (8 45) 460 940

el. paštas pasimatymai@paneveziopn.lt

 


         Nuteistiesiems leidžiami pasimatymai: ilgalaikiai iki 1 paros, trumpalaikiai iki 3 valandų.

     Ilgalaikiai pasimatymai suteikiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

     Trumpalaikiai pasimatymai neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

     Su kitais lankytojais trumpalaikiai pasimatymai vyksta specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.

    Taip pat informuojame, kad atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus draudžiama įsinešti savo atsivežtų (atsineštų) maisto produktų, juos galite įsigyti Panevėžio pataisos namų parduotuvėje.

   Atvykusieji į ilgalaikius pasimatymus ir nustatyta tvarka pareiškę pageidavimą, gali būti maitinami nuteistųjų valgykloje gaminamu maistu.

Neleistinų įsinešti ir turėti laisvės atėmimo vietų įstaigose daiktų sąrašas

Nuteistųjų (suimtųjų) pasimatymų suteikimo tvarka

Nuteistųjų (suimtųjų) teisė gauti pašto ar perduodamus siuntinius

Prašymas dėl pasimatymo suteikimo

Bausmių vykdimo kodeksas

Suėmimo vykdimo įstatymas

Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarka

 


GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Lietuvos Respublikos Vyriausybeipaskelbus ekstremalią padėtį, Panevėžio pataisos namuose iš asmenų nebus priimami grynieji pinigai. Asmenys, norintys perduoti pinigus nuteistosioms (suimtosioms), gali juos pervesti į Panevėžio pataisos namų depozitinę sąskaitą.

Privalomi rekvizitai:

Gavėjas – Panevėžio pataisos namai

Bankas – AB SEB bankas, banko kodas 70440

Sąskaitos numeris - LT33 7044 0600 0828 2431

Mokėjimo paskirties grafoje būtina nurodyti nuteistojo vardą, pavardę, gimimo datą.


 

 

 

Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 30 d. 22:32

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?