Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

Technikos g. 34, Kaunas

Tel.:   (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. p. info@nti-pn.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama 

 

Dėl pasimatymų suteikimo skambinti tel. (8 37) 764 531

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

Kiti teises aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija
 2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
 3. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
 4. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas
 5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
 6. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
 8. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
 9. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas
 10. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
 11. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
 12. Lietuvos Respublikos nuteistų mirties bausme asmenų, kuriems ši bausmė nebuvo įvykdyta, mirties bausmės pakeitimo laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme įstatymas
 13. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas
 14. Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymas
 15. Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatyma
 16. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
 17. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
 18. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“
 19. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
 20. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas
 21. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 // Valstybės žinios,  2004, Nr. 73-2539.
 22. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai

 

 1. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas 2004 rugsėjo 15 d. Nr. 68 „Dėl malonės komisijos sudarymo ir jos nuostatų“
 2. Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. VIII – 810 „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“
 3. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. IX – 1383 „ Dėl  Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos patvirtinimo “
 4. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. IX – 1588 „Dėl Seimo laikinosios komisijos padėčiai įkalinimo įstaigose ištirti išvados “
 5. Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. XII-209 „Dėl Statutinių valstybės tarnautojų tarnybos, socialinių garantijų ir darbo apmokėjimo tobulinimo gairių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 455 „Dėl Teisinės sistemos reformos įgyvendinimo programos“
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 506  „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 14  „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 475 „Dėl Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 37 – 1617.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. balandžio 24 d. Nr. 514 „Dėl kai kurių terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų pavadinimų pakeitimo“
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio  12 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl Tarpžinybinės komisijos nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyvendinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 vasario 9 d. Nr. 143 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 1179 ,,Dėl Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų socialinės adaptacijos 2001–2004 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 1109 „Dėl Nuteistųjų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis pristatymo į bausmės atlikimo vietą tvarkos patvirtinimo“
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. 619 „Dėl įkalinimo įstaigų renovavimo ir įkalinimo sąlygų humanizavimo 2004-2009 metų programos patvirtinimo“ 
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 264 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo organizavimo“
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 430 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Socialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1440 „Dėl socialinės paramos teikimo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, ir šių asmenų įdarbinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 494 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1248 „Dėl Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2009-2017 metų plano patvirtinimo“
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“

 

Tarptautiniai dokumentai

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. I – 885  „Dėl 1983 metų Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencijos ratifikavimo“
 2. Europos Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą
 3. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
 4. Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą
 5. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006) 2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“
Informacija atnaujinta 2014 m. birželio 1 d. 20:16

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos

 

Projektas