Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

Technikos g. 34, Kaunas

Tel.:   (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. p. info@nti-pn.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama 

 

Dėl pasimatymų suteikimo skambinti tel. (8 37) 764 531

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

istorija

Įstaiga, kuri šiuo metu vadinama Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius – pataisos namai, įsteigta 1968 m. Iš pradžių buvo planuojama, jog pastatas bus naudojamas kaip bendrabutis darbininkams, tačiau 1968 m. rugsėjo 6 d., vadovaujantis LTSR VRM įsakymu Nr. 0121, įsteigta Kauno auklėjamojo darbo kolonija, skirta vykdyti laisvės atėmimo bausmę nuteistiems vyriškos lyties nepilnamečiams.
          Kriminalinės justicijos politika per 40 metų keitėsi – nuo baudžiamosios iki auklėjamosios justicijos. Todėl ir įstaigos pavadinimas nuo įsteigimo pradžios ne kartą keitėsi.
1994 m. liepos 7 d. Kauno auklėjamosios darbo kolonijos pavadinimas pakeistas į Kauno auklėjimo darbų koloniją. Baigus statyti nepilnamečių tardymo izoliatorių, 1998 m. birželio 1 d. įstaigos pavadinimas pakeistas į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-auklėjimo darbų koloniją. Nepilnamečių tardymo izoliatorius pradėjo veikti 1998 m. rugpjūčio 1 d.
          Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. visa įkalinimo įstaigų sistema iš Vidaus reikalų ministerijos pavaldumo perėjo į Teisingumo ministerijos pavaldumą - įstaigai suteiktas pavadinimas “Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-auklėjimo darbų kolonija”. Įsigaliojo naujas Tarnybos Kalėjimų departamente statutas, reglamentuojantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, finansavimą, materialinį-techninį aprūpinimą, veiklos kontrolę ir pareigūnų teisinę padėtį. Tačiau reformos tuo nesibaigė. 2002 m. buvo priimtas ir 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Bausmių vykdymo kodeksas, kuris pakeitė iki tol galiojusį 1971 metų Pataisos darbų kodeksą. Nepilnamečių kriminalinė justicija orientuota į asmenybės korekciją, humanizuotos nepilnamečiams taikomos bausmės.
          Įstaigos pavadinimas buvo pakeistas dar kartą ir ji yra vadinama dabartiniu pavadinimu – ,,Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai.“ Taip pat, įgyvendinant naujojo Bausmių vykdymo kodekso nuostatas, įstaigoje 2004 m. gruodžio mėn. pastatyti ilgalaikių pasimatymų kambariai. Nuo 2005 m. sausio mėn. nepilnamečiams suteikiami ilgalaikiai pasimatymai.
          Nuo 2006 metų balandžio mėnesio pradėta vykdyti nauja kriminalinių bausmių rūšis – arešto bausmė nepilnamečiams.
         
          Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai yra vienintelė įstaiga respublikoje, kurioje laikomi suimti, taip pat laisvės atėmimo bausmę atlieka nuteisti nepilnamečiai.
          Dėl įstaigos specifikos (lyginant su kitomis pataisos įstaigomis), jos veiklą reglamentuoja ne tik bausmių vykdymo ir kardomojo kalinimo teisės aktai, bet ir norminiai dokumentai, reglamentuojantys tik nepilnamečių teisinę (teises, laisves ir pareigas) padėtį bei įstaigos ir įstaigos darbuotojų kompetenciją dirbant su nepilnamečiais. Įstaigoje įgyvendinamos Vyriausybės patvirtintos nacionalinės programos veiksmingesnei nepilnamečių justicijos sistemai kurti.
          Visa įstaigos teritorija suskirstyta į keturis, vienas nuo kito izoliuotus sektorius. Pirmasis – pataisos namai, čia gyvena bei mokosi nuteistieji nepilnamečiai. Antrasis – tardymo izoliatorius, čia kalinami nepilnamečiai, kuriems pritaikyta kardomoji priemonė – suėmimas, taip pat nuteistieji, atliekantys arešto bausmę bei laukiantys nuosprendžio įsiteisėjimo ir nuteistieji, palikti dirbti ūkio darbus. Trečiasis sektorius – tai Socialinės integracijos į visuomenę skyrius, kuriame nuteistieji apgyvendinami likus 3 mėnesiams iki bausmės atlikimo pabaigos, lygtinio paleidimo ar lygtinio atleidimo nuo bausmės atlikimo. Ketvirtasis sektorius – tai gamybinės patalpos, jose nuteistieji dirba bei įgyja profesiją. Gamybinėse patalpose veikia Kauno mechanikos mokyklos skyrius, kuriame vykdomas nuteistųjų profesinis mokymas.
          Įstaigai nustatytas vietų skaičius: pataisos namuose – 150, tardymo izoliatoriuje – 108, areštinėje – 17.
          Užtikrinant teisingą ir progresyvų bausmių atlikimą bei humanizmo principais pagrįstą bausmių vykdymą, suformuluoti įstaigos paskirtis bei įsipareigojimai, atspindintys su įstaiga susijusius esamus ir numatomus visuomenės poreikius.
Įstaigos misija
          Mažinti nepilnamečių nusikalstamumą humanizuojant ir modernizuojant nepilnamečių gyvenamąją aplinką izoliacijos sąlygomis, efektyviau ir teisingiau vykdyti nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją ir reintegraciją į visuomenę, ugdyti nepilnamečių sampratą apie gyvenimą teisinėje visuomenėje.
Įstaigos veiklos tikslai
          - Vykdyti korekcinį elgesio, santykių, vertybių atstatymą suteikiant galimybę nepilnamečiams efektyviau resocializuotis bei adaptuotis visuomenėje atlikus bausmę;
          - Vykdyti narkomanijos prevenciją įstaigoje, organizuojant nuteistųjų ir suimtųjų švietimą narkomanijos žalos žmogui klausimais ir formuojant jiems priešišką požiūrį į narkotikus; vykdyti priemones, užkardančias narkotikų patekimą į įstaigą;
          - Užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems nepilnamečiams,
           - Užtikrinti sveikatos priežiūrą įstaigoje laikomiems nepilnamečiams;
          - Vykdyti bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą;
          - Įstatymų nustatyta tvarka rengti nepilnamečius nuteistuosius integracijai į visuomenę jiems atlikus bausmę.

 

Informacija atnaujinta 2016 m. rugpjūčio 30 d. 11:06

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos

 

Projektas