Komisijos ir darbo grupės

 Įsakymo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Laisvės atėmimo vietų ligoninėje sudarymo pakeitimas

Įsakymas dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Laisvės atėmimo vietų ligoninėje sudarymo

Laisvės atėmimo vietų ligoninės kolektyvinės sutarties projekto rengimo komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-236. Ši komisija rengia kolektyvinės sutarties projektą.

 

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-206. Ši komisija nagrinėja valstybės tarnautojų prašymus ir informaciją sprendžiant leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą suteikimo ir priimtų sprendimų dėl leidimo dirbti atšaukimo klausimus.

 

Dokumentų ekspertų komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-146. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Dokumentų ekspertų komisija yra nuolat veikianti patariamoji komisija bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti.

 

Gydytojų konsultacinė komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-49. Komisija priima sprendimus dėl paciento siuntimo į neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybą būtinumo. Užtikrina tinkamą dokumentų apie paciento ištyrimą ir gydymą iki jo siuntimo į šią tarnybą parengimą bei medicininių dokumentų pateikimą laiku. Tiria pavėluotos hospitalizacijos atvejus, kitas ikihospitalinio periodo klaidas ir sprendžia ginčytinus gydymo ar jų tyrimo klausimus.

 

 Slaugos taryba

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-264. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir slaugos personalo tobulinimo klausimus bei teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovybei dėl pacientų slaugos paslaugų kokybės užtikrinimo.

 

Ūkinės, finansinės ir administracinės veiklos taryba

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-46. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Ūkinės, finansinės ir administracinės veiklos taryba yra patariamoji Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus darbo grupė, kuri analizuoja bei kontroliuoja įstaigos ūkinę, finansinę ir administracinę veiklą, numato priemones šiai veiklai gerinti.

  

Laisvės atėmimo vietų ligoninės drausmės komisija

Sudaryta Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-304. Laisvės atėmimo vietų ligoninės drausmės komisija sudaryta siekiant teisėtai ir objektyviai išnagrinėti suimtųjų ir nuteistųjų įvykdytus režimo reikalavimų pažeidimus ir diferencijuotai taikyti drausminio poveikio priemones, svarstyti siūlymus dėl suimtųjų ir nuteistųjų, linkusių nusižudyti, save žaloti, užpulti ar pabėgti įrašymo į įskaitą, dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ar lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne bausme taikymo bei dėl nuteistųjų priskyrimo pataisos įstaigų paprastajai, lengvajai ir drausmės grupėms.

 

 

 Komisijų sąrašas

 

 

Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 27 d. 14:02

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2021 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Visi renginiai ir įvykiai

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos