Naujienos

KVIETIMAS TAPTI LP NARIU

KVIEČIAME TAPTI

LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS NARIU

2022 m. birželio mėnesį Laisvės atėmimo vietų ligoninėje bus sudaroma nauja Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija (toliau – Komisija), sprendimams dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos priimti, kurios veiklą pradės nuo 2022 m. liepos 1 d.

Komisijos sudarymo tvarką, funkcijas ir teises, darbo organizavimo tvarką nustato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai, patvirtinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-107„Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija veikia visuomeniniais pagrindais.

Komisija yra sudaroma iš Kalėjimų departamento, pataisos įstaigų darbuotojų, probuotojų, asociacijų, religinių bendruomenių ar religinių bendrijų atstovų ir (ar) savanorių, kitų fizinių ir juridinių asmenų. Komisijos nariu negali būti asmuo, jaunesnis kaip 25 metų ir neatitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų[i].

Maloniai kviečiame institucijų, organizacijų vadovus deleguoti atstovus į Komisiją, veiksiančią nuo 2022 m. liepos 1 d., sudėtį. Laukiami ir savanoriai, pageidaujantys aktyviai dalyvauti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų procese.

Teikimus/prašymus dėl paskyrimo Komisijos nariu prašome teikti iki 2022 m. gegužės 6 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus vardu (teikimas/prašymas gali būti ir laisva forma), kartu su teikimu/prašymu prašytume pateikti asmens pasirašytą rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo, taip pat pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kuriame prašytume nurodyti profesinę patirtį.

Informaciją/dokumentus prašytume siųsti Laisvės atėmimo vietų ligoninei el. paštu ligoninė@lavl.lt, alina.girtaviciene@lavl.lt. Pažymėtina, kad asmenys nepateikę gyvenimo aprašymo bei sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo, kaip kandidatai į komisijos narius nesvarstomi.

Teikiamuose dokumentuose būtina nurodyti: vardą ir pavardę; gimimo datą; gyvenamąją vietą; einamas pareigas, profesinę patirtį; (jeigu atstovą deleguoja juridinis asmuo) deleguojančios institucijos pavadinimą, kodą, adresą; pataisos įstaigą, kurios Komisijos nariu pretendentas pageidauja būti; kandidato kontaktinius duomenis.

Rekomenduojamas rašytinio prašymo ir sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo formos pateiktos žemiau:

Rašytinio prašymo forma.

Sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo forma.

 

Primename, jog Komisijos nario veikla neatlygintina.

Tikimės gražaus ir produktyvaus bendradarbiavimo.

  

Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 24 d. 14:39

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ

 

Plačiau skaityti čia

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2022 m. birželis
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras