Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes Pravieniškių 2-ajame kalėjime

2023-06-05

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 10 (dešimt) laisvų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,7)) pareigybių Pravieniškių 2-ajame kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti konkurse į laisvas pareigūno pareigas, turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado II skiltyje nurodytus reikalavimus;
 • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt arba asmeniškai, atvykę adresu A. Valaičio g. 2, Marijampolė (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 667 49538 arba elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopija;
 3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą), ir šių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Užpildytą Pretendento anketą;
 6. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 7. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);
 8. Kitus konkursą organizuojančios įstaigos arba įstaigos, centralizuotai atliekančios Lietuvos kalėjimų tarnybos personalo administravimo funkcijas, reikalaujamus dokumentus, būtinus pretendento atitikčiai Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams patvirtinti, ir šių dokumentų kopijas.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel.: +370 346 56 440 bei elektroniniu paštu: vitalija.giulmamedova@kalejimai.lt.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 5 d. 10:04
 

 

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ

 

Plačiau skaityti čia

Įvykių kalendorius

 
2023 m. rugsėjis
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Visi renginiai ir įvykiai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras