Eugenijus Šuliokas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis profesijos mokytojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 18 d. 14:56