Diana Vičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. sausio 15 d. 13:54