Idėjų banko bandomasis projektas

 

Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje pradėta įgyvendinti dar viena nauja iniciatyva – šį rudenį Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose startavo Idėjų banko bandomasis projektas. Šiuo projektu siekiama į įstaigų veiklos tobulėjimo procesus įtraukti visus darbuotojus, skatinant juos teikti ir įgyvendinti savo idėjas ir pasiūlymus.

 

Darbuotojai skatinami teikti pažangias, darbo efektyvumą ir darbuotojų motyvaciją gerinančias, pridėtinę vertę kuriančias idėjas ir pasiūlymus. Siekiama, kad būtų išgirstos ir apsvarstytos visos darbuotojų teikiamos idėjos ir pasiūlymai – nuo pačių paprasčiausių, tokių kaip papuošti įstaigos aplinką, pagerinti darbo sąlygas ir pan., iki tokių, kurios padėtų tobulinti visos bausmių vykdymo sistemos veiklos procesus, gerinti teisinį reglamentavimą, sutaupyti veiklos sąnaudas, sutrumpinti darbuotojams pavestų funkcijų atlikimo laiką ir t. t.     

 

Kalėjimų departamente jau sulaukta pirmųjų gražių iniciatyvų ne tik iš departamento darbuotojų, bet ir iš dirbančiųjų pavaldžiose įstaigose. Darbuotojai siūlo įvairiausias idėjas – nuo labdaros akcijų organizavimo, anketinių apklausų įrankių tobulinimo iki atskirų, kad ir paprastų dalykų, kurie padėtų puoselėti įstaigos, kurioje dirba, organizacinę kultūrą, gerinti jos mikroklimatą (pvz., įkurti mainų biblioteką, organizuoti posėdžių salių ,,krikštynas“ ir kt.)

 

Tikimasi, kad Idėjų banko bandomasis projektas bus dar vienas puikus įrankis  siekiant geresnių rezultatų tiek atskirų įstaigų, tiek visos bausmių vykdymo sistemos veikloje.

 

 

Turite idėjų? Rašykite!

 
Informacija atnaujinta 2016 m. lapkričio 30 d. 21:00