Evelina Šaltenė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 18 d. 15:01