Gintarė Radvinskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Profesijos mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

Šias pareigas einantis profesijos mokytojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 30 d. 08:00