Konstantin Tkačuk, Josif Andruškevič, Gintaras Dzermeika, Valdas Skeberis, , Michailas Gabajus

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 14:03