Mindaugas Zaikauskas

 

Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 19 d. 09:27