Algirdas Mišauskas

 

Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2018 m. spalio 5 d. 11:58