Gražina Barauskaitė

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                      

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2017 m. gruodžio 7 d. 15:12