Eglė Maknickienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 17 d. 08:59