Erika Juknevičienė

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 

 

Šias pareigas einantis pareigūnas šias vykdo funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 8 d. 19:02