Indrė Požėrienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 17 d. 13:48