Kristina Jacikienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 17 d. 13:57